แม่แบบ:Disclaimer/doc

จาก Minecraft Wiki
This is the documentation page, it should be transcluded into the main template page. See Template:Documentation for more information

This template should be put at the top of any pages containing modded content. This includes mods, custom servers, programs and editors.

Usage[แก้ไขต้นฉบับ]

{{disclaimer}}

For sections:

{{disclaimer|section}}

Diference between normal and section
Code Preview
{{disclaimer}}
บทความในหน้านี้นั้นไม่ได้ถูกซัปพอร์ตโดยโมแยงสตูดิโอ หรือโดย Minecraft Wiki
{{discaimer|1}}
บทความในส่วนนี้นั้นไม่ได้ถูกซัปพอร์ตโดยโมแยงสตูดิโอ หรือโดย Minecraft Wiki