แม่แบบ:CommentSprite

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
Lua logo.svg
แม่แบบนี้ใช้ Module:Sprite ซึ่งสคริปต์ถูกเขียนใน Lua.
โปรดดู wp:Lua และ mw:Extension:Scribunto เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
CommentCSS.png

Positions[แก้ไขต้นฉบับ]

  1. Question mark
  2. Exclamation mark
  3. Tick
  4. Cross
  5. Plus
  6. Minus
  7. Timer
  8. Information
  9. Reject

Example[แก้ไขต้นฉบับ]

{{CommentSprite|3}} will output .

See also[แก้ไขต้นฉบับ]

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:CommentSprite/doc.