แม่แบบ:BlockSprite

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
Lua logo.svg
แม่แบบนี้ใช้ Module:Sprite ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ที่ Module:BlockSprite.
สคริปต์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นใน Lua. โปรดดู wp:Lua และ mw:Extension:Scribunto เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

This template displays a block sprite from the following sprite sheet:

The spritesheet.

Parameters[แก้ไขต้นฉบับ]

Name Usage
{{{1}}} Sets the sprite. Spaces within this parameter are replaced with dashes and letters are made lowercase.
Value may be a name or a number, though names are preferred
{{{link}}} Sets the link for the sprite and the optional text. If unset or set to none, no link is added
Supports both internal and external links
{{{text}}} If set, the value is displayed as text after the sprite.

Examples[แก้ไขต้นฉบับ]

Code Result
{{BlockSprite|grass-block-top}}
{{BlockSprite|cobblestone}}
{{BlockSprite|red-flower}}
{{BlockSprite|grass-block}}

Full List[แก้ไขต้นฉบับ]

Here is a full list of blocks:

Natural

  • air
  • cave-air
  • invisible-bedrock
  • void-air
  • andesite-texture-update
  • bedrock-texture-update
  • blue-ice
  • bone-block-side-texture-update
  • bone-block-top-texture-update
  • chiseled-red-sandstone-texture-update
  • chiseled-sandstone-texture-update
  • coarse-dirt-texture-update
  • cobblestone-monster-egg-texture-update
  • cobblestone-texture-update
  • infested-cobblestone-texture-update
  • cobweb-texture-update
  • cut-red-sandstone-texture-update
  • cut-sandstone-texture-update
  • diorite-texture-update
  • dirt-texture-update
  • end-stone-texture-update
  • frosted-ice-texture-update
  • glowstone-texture-update
  • granite-texture-update
  • grass-block-side-texture-update
  • grass-block-texture-update
  • gravel-texture-update
  • ice-texture-update
  • infested-stone-texture-update
  • stone-monster-egg-texture-update
  • stone-texture-update
  • magma-block-texture-update
  • moss-stone-texture-update
  • mossy-cobblestone-texture-update
  • mycelium-side-texture-update
  • mycelium-texture-update
  • mycelium-top-texture-update
  • netherrack-texture-update
  • obsidian-texture-update
  • packed-ice-texture-update
  • podzol-side-texture-update
  • podzol-texture-update
  • podzol-top-texture-update
  • prismarine-texture-update
  • red-sand-texture-update
  • red-sandstone-bottom-texture-update
  • red-sandstone-side-texture-update
  • red-sandstone-texture-update
  • red-sandstone-top-texture-update
  • smooth-red-sandstone-texture-update
  • sand-texture-update
  • sandstone-bottom-texture-update
  • sandstone-side-texture-update
  • sandstone-texture-update
  • sandstone-top-texture-update
  • smooth-sandstone-texture-update
  • sea-lantern
  • snow-block-texture-update
  • snowy-grass-top-texture-update
  • snow-layer-texture-update
  • snow-texture-update
  • top-snow-texture-update
  • snowy-grass-side-texture-update
  • snowy-grass-texture-update
  • soul-sand-texture-update

Natural (pre-texture update)

  • all-infested-blocks
  • all-monster-eggs
  • infested-blocks
  • monster-eggs
  • andesite
  • bedrock
  • bone-block
  • chiseled-red-sandstone
  • chiseled-sandstone
  • coarse-dirt
  • cobblestone
  • cobblestone-monster-egg
  • infested-cobblestone
  • cobweb
  • cobweb-with-background
  • cut-red-sandstone
  • cut-sandstone
  • diorite
  • dirt
  • end-stone
  • frosted-ice
  • ice
  • glowstone
  • granite
  • grass-block
  • grass-block-side
  • grass-block-top
  • gravel
  • infested-stone
  • stone
  • stone-monster-egg
  • magma-block
  • moss-stone
  • mossy-cobblestone
  • mycelium
  • mycelium-side
  • mycelium-top
  • netherrack
  • obsidian
  • packed-ice
  • podzol
  • podzol-side
  • podzol-top
  • prismarine
  • red-sand
  • red-sandstone
  • red-sandstone-side
  • red-sandstone-bottom
  • red-sandstone-top
  • smooth-red-sandstone
  • sand
  • sandstone
  • sandstone-side
  • sandstone-bottom
  • sandstone-top
  • smooth-sandstone
  • snow
  • snow-layer
  • top-snow
  • snow-block
  • snowy-grass-top
  • snowy-grass
  • snowy-grass-side
  • soul-sand

Wood

  • acacia-log-horizontal-texture-update
  • acacia-wood-horizontal-texture-update
  • acacia-log-texture-update
  • acacia-wood-texture-update
  • acacia-log-top-texture-update
  • acacia-wood-top-texture-update
  • all-stripped-logs
  • all-stripped-wood
  • stripped-logs
  • stripped-wood
  • birch-log-horizontal-texture-update
  • birch-wood-horizontal-texture-update
  • birch-log-texture-update
  • birch-wood-texture-update
  • birch-log-top-texture-update
  • birch-wood-top-texture-update
  • dark-oak-log-horizontal-texture-update
  • dark-oak-wood-horizontal-texture-update
  • dark-oak-log-texture-update
  • dark-oak-wood-texture-update
  • dark-oak-log-top-texture-update
  • dark-oak-wood-top-texture-update
  • jungle-log-horizontal-texture-update
  • jungle-wood-horizontal-texture-update
  • jungle-log-texture-update
  • jungle-wood-texture-update
  • jungle-log-top-texture-update
  • jungle-wood-top-texture-update
  • oak-log-horizontal-texture-update
  • oak-wood-horizontal-texture-update
  • oak-log-texture-update
  • oak-wood-texture-update
  • oak-log-top-texture-update
  • oak-wood-top-texture-update
  • spruce-log-horizontal-texture-update
  • spruce-wood-horizontal-texture-update
  • spruce-log-texture-update
  • spruce-wood-texture-update
  • spruce-log-top-texture-update
  • spruce-wood-top-texture-update
  • stripped-acacia-log
  • stripped-acacia-wood
  • stripped-acacia-log-horizontal
  • stripped-acacia-wood-horizontal
  • stripped-acacia-log-top-texture-update
  • stripped-acacia-wood-top-texture-update
  • stripped-birch-log
  • stripped-birch-wood
  • stripped-birch-log-horizontal
  • stripped-wood-log-horizontal
  • stripped-birch-log-top-texture-update
  • stripped-birch-wood-top-texture-update
  • stripped-dark-oak-log
  • stripped-dark-oak-wood
  • stripped-dark-oak-log-horizontal
  • stripped-dark-oak-wood-horizontal
  • stripped-dark-oak-log-top-texture-update
  • stripped-dark-oak-wood-top-texture-update
  • stripped-jungle-log
  • stripped-jungle-wood
  • stripped-jungle-log-horizontal
  • stripped-jungle-wood-horizontal
  • stripped-jungle-log-top-texture-update
  • stripped-jungle-wood-top-texture-update
  • stripped-oak-log
  • stripped-oak-wood
  • stripped-oak-log-horizontal
  • stripped-oak-wood-horizontal
  • stripped-oak-log-top-texture-update
  • stripped-oak-wood-top-texture-update
  • stripped-spruce-log
  • stripped-spruce-wood
  • stripped-spruce-log-horizontal
  • stripped-spruce-wood-horizontal
  • stripped-spruce-log-top-texture-update
  • stripped-spruce-wood-top-texture-update

Wood (pre-texture update)

  • acacia-log
  • acacia-wood
  • acacia-log-horizontal
  • acacia-wood-horizontal
  • acacia-log-top
  • acacia-wood-top
  • all-logs
  • all-wood
  • logs
  • wood
  • birch-log
  • birch-wood
  • birch-log-horizontal
  • birch-wood-horizontal
  • birch-log-top
  • birch-wood-top
  • composter
  • composter-side
  • dark-oak-log
  • dark-oak-wood
  • dark-oak-log-horizontal
  • dark-oak-wood-horizontal
  • dark-oak-log-top
  • dark-oak-wood-top
  • jungle-log
  • jungle-wood
  • jungle-log-horizontal
  • jungle-wood-horizontal
  • jungle-log-top
  • jungle-wood-top
  • oak-log
  • oak-wood
  • oak-log-horizontal
  • oak-wood-horizontal
  • oak-log-top
  • oak-wood-top
  • wood-top
  • spruce-log
  • spruce-wood
  • spruce-log-horizontal
  • spruce-wood-horizontal
  • spruce-log-top
  • spruce-wood-top
  • stripped-acacia-log-top
  • stripped-acacia-wood-top
  • stripped-birch-log-top
  • stripped-birch-wood-top
  • stripped-dark-oak-log-top
  • stripped-dark-oak-wood-top
  • stripped-jungle-log-top
  • stripped-jungle-wood-top
  • stripped-oak-log-top
  • stripped-oak-wood-top
  • stripped-spruce-log-top
  • stripped-spruce-wood-top

Terracotta

  • all-glazed-terracotta
  • glazed-terracotta
  • black-glazed-terracotta
  • black-terracotta-texture-update
  • blue-glazed-terracotta
  • blue-terracotta-texture-update
  • brown-glazed-terracotta
  • brown-terracotta-texture-update
  • clay-texture-update
  • cyan-glazed-terracotta
  • cyan-terracotta-texture-update
  • gray-glazed-terracotta
  • gray-terracotta-texture-update
  • green-glazed-terracotta
  • green-terracotta-texture-update
  • light-blue-glazed-terracotta
  • light-blue-terracotta-texture-update
  • light-gray-glazed-terracotta
  • light-gray-terracotta-texture-update
  • lime-glazed-terracotta
  • lime-terracotta-texture-update
  • magenta-glazed-terracotta
  • magenta-terracotta-texture-update
  • orange-glazed-terracotta
  • orange-terracotta-texture-update
  • pink-glazed-terracotta
  • pink-terracotta-texture-update
  • purple-glazed-terracotta
  • purple-terracotta-texture-update
  • red-glazed-terracotta
  • red-terracotta-texture-update
  • terracotta-texture-update
  • white-glazed-terracotta
  • white-terracotta-texture-update
  • yellow-glazed-terracotta
  • yellow-terracotta-texture-update

Terracotta (pre-texture update)

  • all-colored-terracotta
  • colored-terracotta
  • black-terracotta
  • blue-terracotta
  • brown-terracotta
  • clay
  • cyan-terracotta
  • gray-terracotta
  • green-terracotta
  • light-blue-terracotta
  • light-gray-terracotta
  • lime-terracotta
  • magenta-terracotta
  • orange-terracotta
  • pink-terracotta
  • purple-terracotta
  • red-terracotta
  • terracotta
  • white-terracotta
  • yellow-terracotta

Potted plants

  Potted plants (pre-texture update)

   • potted-acacia-sapling
   • potted-allium
   • potted-azure-bluet
   • potted-bamboo
   • potted-birch-sapling
   • potted-blue-orchid
   • potted-brown-mushroom
   • potted-cactus
   • potted-cornflower
   • potted-dandelion
   • potted-dark-oak-sapling
   • potted-dead-bush
   • potted-fern
   • potted-jungle-sapling
   • potted-lily-of-the-valley
   • potted-oak-sapling
   • potted-orange-tulip
   • potted-oxeye-daisy
   • potted-pink-tulip
   • potted-poppy
   • potted-red-mushroom
   • potted-red-tulip
   • potted-rose
   • potted-spruce-sapling
   • potted-white-tulip
   • potted-wither-rose

  Manufactured

   • acacia-sign
   • acacia-wall-sign
   • all-banners
   • banners
   • all-concrete
   • concrete
   • all-concrete-powder
   • concrete-powder
   • all-signs
   • signs
   • all-wall-banners
   • wall-banners
   • all-wall-signs
   • wall-signs
   • bell
   • bell-double-wall
   • bell-ceiling
   • bell-floor
   • bell-single-wall
   • bell-single-wall-left
   • bell-single-wall-right
   • birch-sign
   • birch-wall-sign
   • black-banner
   • black-concrete
   • black-concrete-powder
   • black-wall-banner
   • blue-banner
   • blue-concrete
   • blue-concrete-powder
   • blue-wall-banner
   • brown-banner
   • brown-concrete
   • brown-concrete-powder
   • brown-wall-banner
   • cyan-banner
   • cyan-concrete
   • cyan-concrete-powder
   • cyan-wall-banner
   • dark-oak-sign
   • dark-oak-wall-sign
   • dried-kelp-block
   • dried-kelp-block-side
   • dried-kelp-block-top
   • gray-banner
   • gray-concrete
   • gray-concrete-powder
   • gray-wall-banner
   • green-banner
   • green-concrete
   • green-concrete-powder
   • green-wall-banner
   • jungle-sign
   • jungle-wall-sign
   • light-blue-banner
   • light-blue-concrete
   • light-blue-concrete-powder
   • light-blue-wall-banner
   • light-gray-banner
   • light-gray-concrete
   • light-gray-concrete-powder
   • light-gray-wall-banner
   • lime-banner
   • lime-concrete
   • lime-concrete-powder
   • lime-wall-banner
   • magenta-banner
   • magenta-concrete
   • magenta-concrete-powder
   • magenta-wall-banner
   • orange-banner
   • orange-concrete
   • orange-concrete-powder
   • orange-wall-banner
   • pink-banner
   • pink-concrete
   • pink-concrete-powder
   • pink-wall-banner
   • purple-banner
   • purple-concrete
   • purple-concrete-powder
   • purple-wall-banner
   • red-banner
   • red-concrete
   • red-concrete-powder
   • red-wall-banner
   • spruce-sign
   • spruce-wall-sign
   • white-banner
   • white-concrete
   • white-concrete-powder
   • white-wall-banner
   • yellow-banner
   • yellow-concrete
   • yellow-concrete-powder
   • yellow-wall-banner

  Manufactured (pre-texture update)

   • bookshelf
   • flower-pot
   • grass-path
   • grass-path-side
   • grass-path-top
   • heat-block
   • iron-bars
   • ladder
   • nether-wart-block
   • oak-sign
   • oak-wall-sign
   • polished-andesite
   • polished-diorite
   • polished-granite
   • purpur-block
   • purpur-pillar
   • purpur-pillar-horizontal
   • purpur-pillar-top
   • slime-block
   • smooth-stone

  Fences and walls

   Fences and walls (pre-texture update)

    • acacia-fence
    • all-fences
    • fences
    • all-walls
    • walls
    • andesite-wall
    • birch-fence
    • brick-wall
    • cobblestone-wall
    • dark-oak-fence
    • diorite-wall
    • end-stone-brick-wall
    • granite-wall
    • jungle-fence
    • mossy-cobblestone-wall
    • mossy-stone-brick-wall
    • nether-brick-fence
    • nether-brick-wall
    • oak-fence
    • prismarine-wall
    • red-nether-brick-wall
    • red-sandstone-wall
    • sandstone-wall
    • spruce-fence
    • stone-brick-wall

   Planks

    Planks (pre-texture update)

     • acacia-planks
     • acacia-wood-planks
     • all-planks
     • all-wood-planks
     • planks
     • wood-planks
     • birch-planks
     • birch-wood-planks
     • dark-oak-planks
     • dark-oak-wood-planks
     • jungle-planks
     • jungle-wood-planks
     • oak-planks
     • oak-wood-planks
     • spruce-planks
     • spruce-wood-planks

    Bricks

     Bricks (pre-texture update)

      • bricks
      • chiseled-stone-bricks
      • chiseled-stone-bricks-monster-egg
      • infested-chiseled-stone-bricks
      • cracked-stone-bricks
      • cracked-stone-bricks-monster-egg
      • infested-cracked-stone-bricks
      • dark-prismarine
      • end-stone-bricks
      • infested-mossy-stone-bricks
      • mossy-stone-bricks
      • mossy-stone-bricks-monster-egg
      • infested-stone-bricks
      • stone-bricks
      • stone-bricks-monster-egg
      • nether-brick-block
      • nether-bricks
      • prismarine-bricks
      • red-nether-brick
      • red-nether-bricks

     Coral

      • all-coral
      • coral
      • all-coral-blocks
      • coral-blocks
      • all-coral-fans
      • coral-fans
      • all-dead-coral
      • dead-coral
      • all-dead-coral-blocks
      • dead-coral-blocks
      • all-dead-coral-fans
      • dead-coral-fans
      • brain-coral
      • brain-coral-block
      • brain-coral-fan
      • brain-coral-wall-fan
      • bubble-coral
      • bubble-coral-block
      • bubble-coral-fan
      • bubble-coral-wall-fan
      • dead-brain-coral
      • dead-brain-coral-block
      • dead-brain-coral-fan
      • dead-brain-coral-wall-fan
      • dead-bubble-coral
      • dead-bubble-coral-block
      • dead-bubble-coral-fan
      • dead-bubble-coral-wall-fan
      • dead-fire-coral
      • dead-fire-coral-block
      • dead-fire-coral-fan
      • dead-fire-coral-wall-fan
      • dead-horn-coral
      • dead-horn-coral-block
      • dead-horn-coral-fan
      • dead-horn-coral-wall-fan
      • dead-tube-coral
      • dead-tube-coral-block
      • dead-tube-coral-fan
      • dead-tube-coral-wall-fan
      • fire-coral
      • fire-coral-block
      • fire-coral-fan
      • fire-coral-wall-fan
      • horn-coral
      • horn-coral-block
      • horn-coral-fan
      • horn-coral-wall-fan
      • tube-coral
      • tube-coral-block
      • tube-coral-fan
      • tube-coral-wall-fan

     Slabs

      Slabs (pre-texture update)

       • acacia-slab
       • acacia-wood-slab
       • all-prismarine-slabs
       • prismarine-slabs
       • all-slabs
       • slabs
       • all-wooden-slabs
       • wooden-slabs
       • andesite-slab
       • birch-slab
       • birch-wood-slab
       • brick-slab
       • bricks-slab
       • cobblestone-slab
       • cut-red-sandstone-slab
       • cut-sandstone-slab
       • dark-oak-slab
       • dark-oak-wood-slab
       • dark-prismarine-slab
       • diorite-slab
       • double-smooth-stone-slab
       • end-stone-brick-slab
       • granite-slab
       • jungle-slab
       • jungle-wood-slab
       • mossy-cobblestone-slab
       • mossy-stone-brick-slab
       • nether-brick-slab
       • oak-slab
       • oak-wood-slab
       • petrified-oak-slab
       • polished-andesite-slab
       • polished-diorite-slab
       • polished-granite-slab
       • prismarine-brick-slab
       • prismarine-bricks-slab
       • prismarine-slab
       • purpur-slab
       • quartz-slab
       • red-nether-brick-slab
       • red-sandstone-slab
       • sandstone-slab
       • smooth-quartz-slab
       • smooth-red-sandstone-slab
       • smooth-sandstone-slab
       • smooth-stone-slab
       • spruce-slab
       • spruce-wood-slab
       • stone-brick-slab
       • stone-bricks-slab
       • stone-slab

      Stairs

       Stairs (pre-texture update)

        • acacia-stairs
        • acacia-wood-stairs
        • all-prismarine-stairs
        • all-stairs
        • stairs
        • all-wooden-stairs
        • wood-stairs
        • wooden-stairs
        • andesite-stairs
        • birch-stairs
        • birch-wood-stairs
        • brick-stairs
        • cobblestone-stairs
        • dark-oak-stairs
        • dark-oak-wood-stairs
        • dark-prismarine-stairs
        • diorite-stairs
        • end-stone-brick-stairs
        • granite-stairs
        • jungle-stairs
        • jungle-wood-stairs
        • mossy-cobblestone-stairs
        • mossy-stone-brick-stairs
        • nether-brick-stairs
        • oak-stairs
        • oak-wood-stairs
        • polished-andesite-stairs
        • polished-diorite-stairs
        • polished-granite-stairs
        • prismarine-brick-stairs
        • prismarine-stairs
        • purpur-stairs
        • quartz-stairs
        • red-nether-brick-stairs
        • red-sandstone-stairs
        • sandstone-stairs
        • smooth-quartz-stairs
        • smooth-red-sandstone-stairs
        • smooth-sandstone-stairs
        • spruce-stairs
        • spruce-wood-stairs
        • stone-brick-stairs
        • stone-stairs

       Glass

        Glass (pre-texture update)

         • all-hardened-stained-glass
         • hardened-stained-glass
         • all-hardened-stained-glass-panes
         • all-stained-glass-panes
         • hardened-stained-glass-panes
         • stained-glass-panes
         • all-stained-glass
         • stained-glass
         • black-stained-glass
         • black-stained-glass-pane
         • hardened-black-stained-glass-pane
         • blue-stained-glass
         • blue-stained-glass-pane
         • hardened-blue-stained-glass-pane
         • brown-stained-glass
         • brown-stained-glass-pane
         • hardened-brown-stained-glass-pane
         • cyan-stained-glass
         • cyan-stained-glass-pane
         • hardened-cyan-stained-glass-pane
         • glass
         • glass-pane
         • hardened-glass-pane
         • gray-stained-glass
         • gray-stained-glass-pane
         • hardened-gray-stained-glass-pane
         • green-stained-glass
         • green-stained-glass-pane
         • hardened-green-stained-glass-pane
         • hardened-black-stained-glass
         • hardened-blue-stained-glass
         • hardened-brown-stained-glass
         • hardened-cyan-stained-glass
         • hardened-glass
         • hardened-gray-stained-glass
         • hardened-green-stained-glass
         • hardened-light-blue-stained-glass
         • hardened-light-blue-stained-glass-pane
         • light-blue-stained-glass-pane
         • hardened-light-gray-stained-glass
         • hardened-light-gray-stained-glass-pane
         • light-gray-stained-glass-pane
         • hardened-lime-stained-glass
         • hardened-lime-stained-glass-pane
         • lime-stained-glass-pane
         • hardened-magenta-stained-glass
         • hardened-magenta-stained-glass-pane
         • magenta-stained-glass-pane
         • hardened-orange-stained-glass
         • hardened-orange-stained-glass-pane
         • orange-stained-glass-pane
         • hardened-pink-stained-glass
         • hardened-pink-stained-glass-pane
         • pink-stained-glass-pane
         • hardened-purple-stained-glass
         • hardened-purple-stained-glass-pane
         • purple-stained-glass-pane
         • hardened-red-stained-glass
         • hardened-red-stained-glass-pane
         • red-stained-glass-pane
         • hardened-white-stained-glass
         • hardened-white-stained-glass-pane
         • white-stained-glass-pane
         • hardened-yellow-stained-glass
         • hardened-yellow-stained-glass-pane
         • yellow-stained-glass-pane
         • light-blue-stained-glass
         • light-gray-stained-glass
         • lime-stained-glass
         • magenta-stained-glass
         • orange-stained-glass
         • pink-stained-glass
         • purple-stained-glass
         • red-stained-glass
         • white-stained-glass
         • yellow-stained-glass

        Wool

         • all-carpets
         • carpets
         • all-wool
         • wool
         • black-carpet
         • black-wool
         • blue-carpet
         • blue-wool
         • brown-carpet
         • brown-wool
         • cyan-carpet
         • cyan-wool
         • gray-carpet
         • gray-wool
         • green-carpet
         • green-wool
         • light-blue-carpet
         • light-blue-wool
         • light-gray-carpet
         • light-gray-wool
         • lime-carpet
         • lime-wool
         • magenta-carpet
         • magenta-wool
         • orange-carpet
         • orange-wool
         • pink-carpet
         • pink-wool
         • purple-carpet
         • purple-wool
         • red-carpet
         • red-wool
         • white-carpet
         • white-wool
         • yellow-carpet
         • yellow-wool

        Ore

         Ore (pre-texture update)

          • coal-ore
          • diamond-ore
          • emerald-ore
          • gold-ore
          • iron-ore
          • lapis-lazuli-ore
          • nether-quartz-ore
          • redstone-ore

         Mineral Blocks

          Mineral Blocks (pre-texture update)

           • block-of-coal
           • coal-block
           • block-of-diamond
           • diamond-block
           • block-of-emerald
           • emerald-block
           • block-of-gold
           • gold-block
           • block-of-iron
           • iron-block
           • block-of-quartz
           • block-of-quartz-side
           • block-of-quartz-top
           • quartz-block
           • quartz-block-side
           • quartz-block-top
           • block-of-quartz-bottom
           • quartz-block-bottom
           • smooth-quartz
           • block-of-redstone
           • redstone-block
           • chiseled-quartz-block
           • lapis-lazuli-block
           • quartz-pillar
           • quartz-pillar-horizontal
           • quartz-pillar-top

          Utility

           • barrel
           • barrel-side
           • barrel-bottom
           • barrel-top
           • blast-furnace
           • blast-furnace-front
           • blast-furnace-side
           • blast-furnace-top
           • campfire
           • cartography-table
           • cartography-table-front
           • cartography-table-side
           • cartography-table-top
           • conduit
           • fletching-table
           • fletching-table-front
           • fletching-table-side
           • fletching-table-top
           • grindstone
           • grindstone-bottom
           • grindstone-side
           • grindstone-top
           • lantern
           • lectern
           • lectern-front
           • lectern-back
           • lectern-left
           • lectern-right
           • lit-blast-furnace
           • lit-smoker
           • loom
           • loom-front
           • loom-bottom
           • loom-side
           • loom-top
           • scaffolding
           • scaffolding-bottom
           • scaffolding-side
           • scaffolding-top
           • smithing-table
           • smithing-table-front
           • smithing-table-side
           • smithing-table-top
           • smoker
           • smoker-front
           • smoker-bottom
           • smoker-side
           • smoker-top
           • stonecutter
           • stonecutter-side
           • stonecutter-bottom
           • stonecutter-top

          Utility (pre-texture update)

           • acacia-door
           • acacia-door-bottom
           • acacia-door-top
           • all-doors
           • doors
           • all-shulker-boxes
           • shulker-boxes
           • all-wooden-doors
           • wooden-doors
           • anvil
           • anvil-top
           • beacon
           • birch-door
           • birch-door-bottom
           • birch-door-top
           • black-shulker-box
           • black-shulker-box-side
           • black-shulker-box-bottom
           • black-shulker-box-top
           • blue-shulker-box
           • blue-shulker-box-side
           • blue-shulker-box-bottom
           • blue-shulker-box-top
           • blue-torch
           • brewing-stand
           • brewing-stand-base
           • brewing-stand-top
           • brown-shulker-box
           • brown-shulker-box-side
           • brown-shulker-box-bottom
           • brown-shulker-box-top
           • cake
           • cake-bottom
           • cake-side
           • cake-side-sliced
           • cake-top
           • cauldron
           • cauldron-side
           • cauldron-bottom
           • cauldron-legs
           • cauldron-top
           • chest
           • chipped-anvil
           • slightly-damaged-anvil
           • colored-torches
           • compound-creator
           • compound-creator-side
           • compound-creator-side-alt
           • compound-creator-top
           • conduit-side
           • waterlogged-conduit-side
           • conduit-top
           • waterlogged-conduit
           • waterlogged-conduit-top
           • crafting-table
           • crafting-table-front
           • crafting-table-side
           • crafting-table-top
           • cyan-shulker-box
           • cyan-shulker-box-side
           • cyan-shulker-box-bottom
           • cyan-shulker-box-top
           • damaged-anvil
           • very-damaged-anvil
           • dark-oak-door
           • dark-oak-door-bottom
           • dark-oak-door-top
           • element-constructor
           • element-constructor-back
           • element-constructor-bottom
           • lab-table-bottom
           • element-constructor-side
           • element-constructor-side2
           • element-constructor-top
           • enchanting-table
           • enchantment-table
           • enchanting-table-bottom
           • enchantment-table-bottom
           • enchanting-table-side
           • enchantment-table-side
           • enchanting-table-top
           • enchantment-table-top
           • end-rod
           • ender-chest
           • furnace
           • furnace-bottom
           • furnace-side
           • gray-shulker-box
           • gray-shulker-box-side
           • gray-shulker-box-bottom
           • gray-shulker-box-top
           • green-shulker-box
           • green-shulker-box-side
           • green-shulker-box-bottom
           • green-shulker-box-top
           • green-torch
           • iron-door
           • iron-door-bottom
           • iron-door-top
           • jukebox
           • jukebox-top
           • jukebox-side
           • note-block
           • jungle-door
           • jungle-door-bottom
           • jungle-door-top
           • lab-table
           • lab-table-back
           • lab-table-side
           • lab-table-side-alt
           • lab-table-top
           • light-blue-shulker-box
           • light-blue-shulker-box-side
           • light-blue-shulker-box-bottom
           • light-blue-shulker-box-top
           • light-gray-shulker-box
           • light-gray-shulker-box-side
           • light-gray-shulker-box-bottom
           • light-gray-shulker-box-top
           • lime-shulker-box
           • lime-shulker-box-side
           • lime-shulker-box-bottom
           • lime-shulker-box-top
           • lit-furnace
           • magenta-shulker-box
           • magenta-shulker-box-side
           • magenta-shulker-box-bottom
           • magenta-shulker-box-top
           • material-reducer
           • material-reducer-bottom
           • material-reducer-side
           • material-reducer-top
           • nether-reactor-core
           • oak-door
           • oak-door-bottom
           • oak-door-top
           • observer
           • observer-back
           • observer-back-lit
           • observer-side
           • observer-top
           • orange-shulker-box
           • orange-shulker-box-side
           • orange-shulker-box-bottom
           • orange-shulker-box-top
           • pink-shulker-box
           • pink-shulker-box-side
           • pink-shulker-box-bottom
           • pink-shulker-box-top
           • purple-shulker-box
           • purple-shulker-box-bottom
           • purple-shulker-box-top
           • purple-torch
           • red-shulker-box
           • red-shulker-box-side
           • red-shulker-box-bottom
           • red-shulker-box-top
           • red-torch
           • shulker-box
           • shulker-box-side
           • shulker-box-bottom
           • shulker-box-top
           • sponge
           • spruce-door
           • spruce-door-bottom
           • spruce-door-top
           • stonecutter-3ds
           • stonecutter-side-3ds
           • stonecutter-top-3ds
           • tnt
           • tnt-side
           • tnt-bottom
           • tnt-top
           • torch
           • wall-torch
           • underwater-torch
           • wet-sponge
           • white-shulker-box
           • white-shulker-box-side
           • white-shulker-box-bottom
           • white-shulker-box-top
           • yellow-shulker-box
           • yellow-shulker-box-side
           • yellow-shulker-box-bottom
           • yellow-shulker-box-top

          Beds

           Beds (pre-texture update)

            • all-beds
            • beds
            • black-bed
            • black-bed-foot
            • black-bed-head
            • black-bed-side-foot
            • black-bed-side-head
            • black-bed-top-foot
            • black-bed-top-head
            • blue-bed
            • blue-bed-foot
            • blue-bed-head
            • blue-bed-side-foot
            • blue-bed-side-head
            • blue-bed-top-foot
            • blue-bed-top-head
            • brown-bed
            • brown-bed-foot
            • brown-bed-head
            • brown-bed-side-foot
            • brown-bed-side-head
            • brown-bed-top-foot
            • brown-bed-top-head
            • cyan-bed
            • cyan-bed-foot
            • cyan-bed-head
            • cyan-bed-side-foot
            • cyan-bed-side-head
            • cyan-bed-top-foot
            • cyan-bed-top-head
            • gray-bed
            • gray-bed-foot
            • gray-bed-head
            • gray-bed-side-foot
            • gray-bed-side-head
            • gray-bed-top-foot
            • gray-bed-top-head
            • green-bed
            • green-bed-foot
            • green-bed-head
            • green-bed-side-foot
            • green-bed-side-head
            • green-bed-top-foot
            • green-bed-top-head
            • light-blue-bed
            • light-blue-bed-foot
            • light-blue-bed-head
            • light-blue-bed-side-foot
            • light-blue-bed-side-head
            • light-blue-bed-top-foot
            • light-blue-bed-top-head
            • light-gray-bed
            • silver-bed
            • light-gray-bed-foot
            • silver-bed-foot
            • light-gray-bed-head
            • silver-bed-head
            • light-gray-bed-side-foot
            • silver-bed-side-foot
            • light-gray-bed-side-head
            • silver-bed-side-head
            • light-gray-bed-top-foot
            • silver-bed-top-foot
            • light-gray-bed-top-head
            • silver-bed-top-head
            • lime-bed
            • lime-bed-foot
            • lime-bed-head
            • lime-bed-side-foot
            • lime-bed-side-head
            • lime-bed-top-foot
            • lime-bed-top-head
            • magenta-bed
            • magenta-bed-foot
            • magenta-bed-head
            • magenta-bed-side-foot
            • magenta-bed-side-head
            • magenta-bed-top-foot
            • magenta-bed-top-head
            • orange-bed
            • orange-bed-foot
            • orange-bed-head
            • orange-bed-side-foot
            • orange-bed-side-head
            • orange-bed-top-foot
            • orange-bed-top-head
            • pink-bed
            • pink-bed-foot
            • pink-bed-head
            • pink-bed-side-foot
            • pink-bed-side-head
            • pink-bed-top-foot
            • pink-bed-top-head
            • purple-bed
            • purple-bed-foot
            • purple-bed-head
            • purple-bed-side-foot
            • purple-bed-side-head
            • purple-bed-top-foot
            • purple-bed-top-head
            • red-bed
            • red-bed-foot
            • red-bed-head
            • red-bed-side-foot
            • red-bed-side-head
            • red-bed-top-foot
            • red-bed-top-head
            • white-bed
            • white-bed-foot
            • white-bed-head
            • white-bed-side-foot
            • white-bed-side-head
            • white-bed-top-foot
            • white-bed-top-head
            • yellow-bed
            • yellow-bed-foot
            • yellow-bed-head
            • yellow-bed-side-foot
            • yellow-bed-side-head
            • yellow-bed-top-foot
            • yellow-bed-top-head

           Organic

            • bamboo
            • bamboo-sapling
            • bamboo-stalk
            • kelp
            • kelp-top
            • kelp-plant
            • sea-pickle
            • seagrass
            • tall-seagrass

           Organic (pre-texture update)

            • dead-bush
            • shrub-ce
            • fern
            • shrub-be
            • grass
            • large-fern
            • lily-pad
            • shrub-inv
            • tall-grass
            • vines

           Flowers

            • cornflower
            • lily-of-the-valley
            • wither-rose

           Flowers (pre-texture update)

            • allium
            • azure-bluet
            • blue-orchid
            • cyan-flower
            • dandelion
            • flower
            • flowers
            • lilac
            • orange-tulip
            • oxeye-daisy
            • peony
            • pink-tulip
            • poppy
            • red-tulip
            • rose
            • rose-bush
            • sunflower
            • tulips
            • white-tulip

           Leaves

            • bamboo-leaf
            • bamboo-leaves
            • bamboo-leaves-large
            • bamboo-leaves-small

           Leaves (pre-texture update)

            • acacia-leaves
            • all-leaves
            • dark-oak-leaves
            • leaves
            • oak-leaves
            • acacia-leaves-fast
            • all-leaves-fast
            • dark-oak-leaves-fast
            • leaves-fast
            • oak-leaves-fast
            • birch-leaves
            • birch-leaves-fast
            • jungle-leaves
            • jungle-leaves-fast
            • spruce-leaves
            • spruce-leaves-fast

           Saplings

            Saplings (pre-texture update)

             • acacia-sapling
             • all-saplings
             • saplings
             • birch-sapling
             • dark-oak-sapling
             • jungle-sapling
             • oak-sapling
             • spruce-sapling

            Farm

             • sweet-berry-bush
             • sweet-berry-bush-4
             • sweet-berry-bush-1
             • sweet-berry-bush-2
             • sweet-berry-bush-3

            Farm (pre-texture update)

             • all-mushroom-blocks
             • mushroom-blocks
             • attached-melon-stem
             • attached-pumpkin-stem
             • beetroots
             • beetroots-4
             • beetroots-1
             • carrots-1
             • potatoes-1
             • beetroots-2
             • carrots-2
             • potatoes-2
             • beetroots-3
             • carrots-3
             • potatoes-3
             • brown-mushroom
             • brown-mushroom-block
             • cactus
             • cactus-side
             • cactus-bottom
             • cactus-top
             • carrots
             • carrots-4
             • carved-pumpkin
             • chorus-flower
             • chorus-flower-dead
             • dead-chorus-flower
             • chorus-plant
             • cocoa
             • cocoa-3
             • cocoa-1
             • cocoa-2
             • farmland
             • farmland-moist
             • farmland-wet
             • hay-bale
             • hay-bale-side
             • hay-block
             • hay-block-side
             • hay-bale-top
             • hay-block-top
             • jack-o'lantern
             • melon
             • melon-side
             • melon-stem
             • pumpkin-stem
             • melon-top
             • mushroom-block-pores
             • mushroom-pores
             • mushroom-stem
             • mushrooms
             • nether-wart
             • nether-wart-3
             • nether-wart-1
             • nether-wart-2
             • potatoes
             • potatoes-4
             • pumpkin
             • pumpkin-side
             • pumpkin-top
             • red-mushroom
             • red-mushroom-block
             • sugar-cane
             • wheat
             • wheat-8
             • wheat-crops
             • wheat-crops-8
             • wheat-1
             • wheat-crops-1
             • wheat-2
             • wheat-crops-2
             • wheat-3
             • wheat-crops-3
             • wheat-4
             • wheat-crops-4
             • wheat-5
             • wheat-crops-5
             • wheat-6
             • wheat-crops-6
             • wheat-7
             • wheat-crops-7

            Mechanisms

             • acacia-trapdoor
             • birch-trapdoor
             • dark-oak-trapdoor
             • jungle-trapdoor

            Mechanisms (pre-texture update)

             • acacia-button
             • acacia-fence-gate
             • acacia-pressure-plate
             • activator-rail
             • activator-rail-off
             • activator-rail-on
             • all-buttons
             • button
             • buttons
             • all-command-blocks
             • command-blocks
             • all-daylight-detectors
             • all-daylight-sensors
             • daylight-detectors
             • daylight-sensors
             • all-fence-gates
             • fence-gates
             • all-pressure-plates
             • pressure-plates
             • all-trapdoors
             • trapdoors
             • all-weighted-pressure-plates
             • weighted-pressure-plates
             • all-wooden-pressure-plates
             • wooden-pressure-plates
             • all-wooden-trapdoors
             • wooden-trapdoors
             • birch-button
             • birch-fence-gate
             • birch-pressure-plate
             • chain-command-block
             • command-block
             • impulse-command-block
             • dark-oak-button
             • dark-oak-fence-gate
             • dark-oak-pressure-plate
             • daylight-detector
             • daylight-detector-top
             • daylight-sensor
             • daylight-sensor-top
             • daylight-detector-side
             • daylight-sensor-side
             • detector-rail
             • detector-rail-off
             • detector-rail-on
             • dispenser
             • dropper
             • heavy-weighted-pressure-plate
             • hopper
             • hopper-down
             • hopper-left
             • hopper-right
             • inverted-daylight-detector
             • inverted-daylight-sensor
             • iron-trapdoor
             • jungle-button
             • jungle-fence-gate
             • jungle-pressure-plate
             • lever
             • lever-side
             • light-weighted-pressure-plate
             • lit-redstone-lamp
             • oak-button
             • oak-fence-gate
             • oak-pressure-plate
             • oak-trapdoor
             • piston
             • piston-side
             • piston-bottom
             • piston-face
             • piston-face-sticky
             • sticky-piston
             • piston-side-down
             • piston-side-left
             • piston-side-right
             • piston-side-up
             • piston-top
             • powered-comparator
             • redstone-comparator-on
             • powered-rail
             • powered-rail-off
             • powered-rail-on
             • powered-repeater
             • redstone-repeater-on
             • rail
             • rail-straight
             • rail-straight-vertical
             • rail-vertical
             • rail-corner
             • rail-ne
             • rail-north-east
             • rail-turn
             • rail-horizontal
             • rail-straight-horizontal
             • rail-north-west
             • rail-nw
             • rail-se
             • rail-south-east
             • rail-south-west
             • rail-sw
             • redstone-comparator
             • redstone-comparator-off
             • unpowered-comparator
             • redstone-dust
             • redstone-dust-on
             • redstone-wire
             • redstone-wire-on
             • redstone-dust-cross
             • redstone-dust-cross-on
             • redstone-wire-cross
             • redstone-wire-cross-on
             • redstone-dust-cross-off
             • redstone-wire-cross-off
             • redstone-dust-dot
             • redstone-dust-dot-on
             • redstone-wire-dot
             • redstone-wire-dot-on
             • redstone-dust-dot-off
             • redstone-wire-dot-off
             • redstone-dust-downleft
             • redstone-wire-downleft
             • redstone-dust-downright
             • redstone-wire-downright
             • redstone-dust-off
             • redstone-wire-off
             • redstone-dust-t-down
             • redstone-wire-t-down
             • redstone-dust-t-left
             • redstone-wire-t-left
             • redstone-dust-t-right
             • redstone-wire-t-right
             • redstone-dust-t-up
             • redstone-wire-t-up
             • redstone-dust-up
             • redstone-dust-up-on
             • redstone-wire-up
             • redstone-wire-up-on
             • redstone-dust-upleft
             • redstone-wire-upleft
             • redstone-dust-upright
             • redstone-wire-upright
             • redstone-lamp
             • unlit-redstone-lamp
             • redstone-repeater
             • repeater
             • redstone-repeater-off
             • unpowered-repeater
             • redstone-torch
             • redstone-torch-on
             • redstone-wall-torch
             • redstone-wall-torch-on
             • redstone-torch-off
             • redstone-wall-torch-off
             • unlit-redstone-torch
             • unlit-redstone-wall-torch
             • repeating-command-block
             • spruce-button
             • spruce-fence-gate
             • spruce-pressure-plate
             • spruce-trapdoor
             • stone-button
             • stone-pressure-plate
             • trapped-chest
             • tripwire
             • tripwire-hook
             • tripwire-hook-side
             • tripwire-up

            Liquid

             Liquid (pre-texture update)

              • lava
              • water
              • water-top

             Mob

              • cracked-turtle-egg
              • slightly-cracked-turtle-egg
              • very-cracked-turtle-egg
              • turtle-egg
              • turtle-eggs

             Mob (pre-texture update)

              • all-heads
              • heads
              • creeper-head
              • creeper-wall-head
              • dragon-egg
              • dragon-head
              • dragon-wall-head
              • monster-spawner
              • spawner
              • player-head
              • player-wall-head
              • skeleton-skull
              • skeleton-wall-skull
              • wither-skeleton-skull
              • wither-skeleton-wall-skull
              • zombie-head
              • zombie-wall-head

             Elements

              • ???
              • unknown-element
              • actinium
              • aluminum
              • americium
              • antimony
              • argon
              • arsenic
              • astatine
              • barium
              • berkelium
              • beryllium
              • bismuth
              • bohrium
              • boron
              • bromine
              • cadmium
              • calcium
              • californium
              • carbon
              • cerium
              • cesium
              • chlorine
              • chromium
              • cobalt
              • copernicium
              • copper
              • curium
              • darmstadtium
              • dubnium
              • dysprosium
              • einsteinium
              • erbium
              • europium
              • fermium
              • flerovium
              • fluorine
              • francium
              • gadolinium
              • gallium
              • germanium
              • gold
              • hafnium
              • hassium
              • helium
              • holmium
              • hydrogen
              • indium
              • iodine
              • iridium
              • iron
              • krypton
              • lanthanum
              • lawrencium
              • lead
              • lithium
              • livermorium
              • lutetium
              • magnesium
              • manganese
              • meitnerium
              • mendelevium
              • mercury
              • molybdenum
              • moscovium
              • neodymium
              • neon
              • neptunium
              • nickel
              • nihonium
              • niobium
              • nitrogen
              • nobelium
              • oganesson
              • osmium
              • oxygen
              • palladium
              • phosphorus
              • platinum
              • plutonium
              • polonium
              • potassium
              • praseodymium
              • promethium
              • protactinium
              • radium
              • radon
              • rhenium
              • rhodium
              • roentgenium
              • rubidium
              • ruthenium
              • rutherfordium
              • samarium
              • scandium
              • seaborgium
              • selenium
              • silicon
              • silver
              • sodium
              • strontium
              • sulfur
              • tantalum
              • technetium
              • tellurium
              • tennessine
              • terbium
              • thallium
              • thorium
              • thulium
              • tin
              • titanium
              • tungsten
              • uranium
              • vanadium
              • xenon
              • ytterbium
              • yttrium
              • zinc
              • zirconium

             Education Edition

              • allow
              • border
              • camera
              • chalkboard
              • deny

             April Fools

              • burnt-out-torch
              • etho-slab
              • usb-charger
              • usb-charger-side
              • usb-charger-bottom
              • usb-charger-top

             Technical

              • jigsaw
              • jigsaw-block
              • jigsaw-top
              • jigsaw-bottom
              • jigsaw-side
              • missing-texture-block

             Technical (pre-texture update)

              • barrier
              • bubble-column
              • end-gateway
              • end-portal
              • end-portal-frame
              • end-portal-frame-empty
              • end-portal-frame-top
              • end-portal-frame-top-empty
              • end-portal-frame-active
              • end-portal-frame-eye
              • end-portal-frame-side
              • end-portal-frame-side-empty
              • end-portal-frame-side-active
              • end-portal-frame-side-eye
              • end-portal-frame-sideways
              • end-portal-frame-sideways-empty
              • end-portal-frame-sideways-active
              • end-portal-frame-sideways-eye
              • fire
              • glowing-obsidian
              • moving-block
              • moving-piston
              • nether-portal
              • nether-portal-side
              • piston-arm-collision
              • piston-head
              • structure-block
              • structure-block-corner
              • structure-block-data
              • structure-block-export
              • structure-block-load
              • structure-block-save
              • structure-void
              • update-game-block

             Outdated

              • beacon-revision-1
              • block-of-ruby
              • bricks-revision-1
              • chair
              • chest-back-left
              • chest-back-right
              • chest-front
              • locked-chest
              • chest-front-left
              • chest-left
              • chest-front-right
              • chest-right
              • chest-side
              • chest-top
              • cobblestone-revision-1
              • cobblestone-revision-2
              • cog
              • gear
              • command-block-revision-1
              • impulse-command-block-revision-1
              • crying-obsidian
              • diorite-bell
              • dirt-slab
              • dispenser-revision-1
              • furniture
              • granite-bell
              • grass-block-top-revision-1
              • gravel-revision-1
              • infinite-lava
              • infinite-water
              • iron-block-revision-1
              • lectern-revision-1
              • observer-front-revision-1
              • one-block-paeonia
              • paeonia-one-block
              • planks-revision-1
              • wood-planks-revision-1
              • polished-granite-bell
              • ruby-ore
              • sapling-revision-1
              • sky-portal-frame
              • sky-portal-frame-empty
              • sky-portal-frame-full
              • sponge-revision-1
              • structure-block-revision-1
              • sugar-cane-revision-1
              • table

             Unavailable

              • unknown
              • unused

             Colored Planks

              • all-colored-planks
              • all-colored-wood-planks
              • colored-planks
              • colored-wood-planks
              • black-colored-planks
              • black-colored-wood-planks
              • blue-colored-planks
              • blue-colored-wood-planks
              • brown-colored-planks
              • brown-colored-wood-planks
              • cyan-colored-planks
              • cyan-colored-wood-planks
              • gray-colored-planks
              • gray-colored-wood-planks
              • green-colored-planks
              • green-colored-wood-planks
              • light-blue-colored-planks
              • light-blue-colored-wood-planks
              • light-gray-colored-planks
              • light-gray-colored-wood-planks
              • lime-colored-planks
              • lime-colored-wood-planks
              • magenta-colored-planks
              • magenta-colored-wood-planks
              • orange-colored-planks
              • orange-colored-wood-planks
              • pink-colored-planks
              • pink-colored-wood-planks
              • purple-colored-planks
              • purple-colored-wood-planks
              • red-colored-planks
              • red-colored-wood-planks
              • white-colored-planks
              • white-colored-wood-planks
              • yellow-colored-planks
              • yellow-colored-wood-planks

             See also[แก้ไขต้นฉบับ]

             [ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:BlockSprite/doc.