แม่แบบ:AchievementSprite

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
Lua logo.svg
แม่แบบนี้ใช้ Module:Sprite ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ที่ Module:AchievementSprite.
สคริปต์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นใน Lua. โปรดดู wp:Lua และ mw:Extension:Scribunto เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

This template displays an achievement sprite from the following sprite sheet:

The spritesheet.

Parameters[แก้ไขต้นฉบับ]

Name Usage
{{{1}}} Sets the sprite. Spaces within this parameter are replaced with dashes and letters are made lowercase.
Value may be a name or a number, though names are preferred
{{{link}}} Sets the link for the sprite and the optional text. If unset or set to none, no link is added
Supports both internal and external links
{{{text}}} If set, the value is displayed as text after the sprite.

Examples[แก้ไขต้นฉบับ]

Code Result
{{AchievementSprite|benchmaking}}
{{AchievementSprite|acquire-hardware|scale=0.5}}

Full list[แก้ไขต้นฉบับ]

Here is a full list of achievements:

Special Achievements

  • awarded-all-trophies

Gameplay Achievements

  • acquire-hardware
  • adventuring-time
  • ahoy
  • alternative-fuel
  • archer
  • artificial-selection
  • atlantis?
  • bake-bread
  • beaconator
  • beam-me-up
  • beam-me-up-CE
  • benchmaking
  • body-guard
  • camouflage
  • camouflage-CE
  • castaway
  • change-of-sheets
  • cheating-death
  • cheating-death-CE
  • chestful-of-cobblestone
  • cow-tipper
  • delicious-fish
  • diamonds
  • diamonds-to-you
  • dispense-with-this
  • do-a-barrel-roll
  • dry-spell
  • echolocation
  • enchanter
  • feeling-ill
  • feeling-ill-CE
  • free-diver
  • freight-station
  • getting-an-upgrade
  • getting-wood
  • great-view-from-up-here
  • great-view-from-up-here-CE
  • have-a-shearful-day
  • hot-topic
  • im-a-marine-biologist
  • inception
  • into-fire
  • into-the-nether
  • iron-belly
  • iron-man
  • its-a-sign
  • leader-of-the-pack
  • let-it-go
  • let-it-go-CE
  • librarian
  • lion-tamer
  • local-brewery
  • map-room
  • map-room-CE
  • me-gold
  • moar-tools
  • monster-hunter
  • moskstraumen
  • music-to-my-ears
  • on-a-rail
  • one-pickle-two-pickle-sea-pickle-four
  • organizational-wizard
  • overkill
  • overpowered
  • passing-the-time
  • pork-chop
  • pot-planter
  • rabbit-season
  • rainbow-collection
  • renewable-energy
  • repopulation
  • return-to-sender
  • saddle-up
  • saddle-up-CE
  • sail-the-7-seas
  • sleep-with-the-fishes
  • smelt-everything
  • sniper-duel
  • so-i-got-that-going-for-me
  • so-i-got-that-going-for-me-CE
  • stayin-frosty
  • super-fuel
  • super-fuel-CE
  • super-sonic
  • super-sonic-CE
  • taking-inventory
  • taste-of-your-own-medicine
  • taste-of-your-own-medicine-CE
  • the-beginning
  • the-beginning?
  • the-deep-end
  • the-deep-end-CE
  • the-end
  • the-end-again
  • the-end-again-CE
  • the-end?
  • the-haggler
  • the-lie
  • tie-dye-outfit
  • tie-dye-outfit-CE
  • time-to-farm
  • time-to-mine
  • time-to-strike
  • trampoline
  • trampoline-CE
  • treasure-hunter
  • when-pigs-fly
  • you-need-a-mint
  • you-need-a-mint-CE
  • zombie-doctor

Mini-game Achievements

  • back-from-the-dead
  • cupid
  • has-become-the-master
  • hotshot
  • hunger-pain
  • mine
  • overlord
  • sno-throw
  • snow-storm
  • snowplough
  • the-student
  • tis-but-a-scratch
  • underdog

See also[แก้ไขต้นฉบับ]

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:AchievementSprite/doc.