แม่แบบ:คำศัพท์ล่าง

จาก Minecraft Wiki
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต