แม่แบบ:คำพูด

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
เว็บย่อ
q

This template is used to quote a person or source.

Usage[แก้ไขต้นฉบับ]

{{Q|This is a quote.}} prints:

This is a quote.


{{Q|This is a quote.|Author}} prints:

This is a quote.
Author


{{Q|This is a quote.|Author|subject}} prints:

This is a quote.
Author subject


{{Q|This is a quote.|[[Minecraft Wiki|Some guy]]|subject}} prints:

This is a quote.
Some guy subject


{{Q|This is a quote.|[[Minecraft Wiki|Some guy]]|subject|IsoAndroid.png}} prints:

IsoAndroid.png This is a quote.
Some guy subject

Images are automatically scaled in width to 64px.

Mojang twitter images[แก้ไขต้นฉบับ]

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:คำพูด/doc.