เมล็ดโกโก้

จาก Minecraft Wiki
Translation Latin Alphabet.svg
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล
Book and Quill JE2 BE2.png
หน้านี้นี้กำลังอยู่ในช่วงการเขียน
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วย การแก้ไข
เมล็ดโกโก้
Cocoa Age 0 JE2 BE2.pngCocoa Age 1 JE2 BE2.pngCocoa Age 2 JE2 BE2.png
ความโปร่งใส

ใช่

ความสว่าง

ไม่

ความต้านทานระเบิด

?

เครื่องมือ

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

ความไวไฟ

ไม่

ติดไฟจากลาวา

ไม่

ดรอป

ตัวมันเอง

ไอดีเนมสเปซ

เมล็ดโกโก้

เมล็ดโกโก้ นั้นเป็นวัตถุดิบหนึ่ง ที่สามารถใช้ในการประกอบอาหารได้ โดยสามารถได้รับมากจากต้นโกโก้ และสามารถใช้ในการคราฟต์คุกกี้และ สีย้อมสีน้ำตาล

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

จากบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ฝักโกโก้สามารถขุดได้โดยใช้เครื่องมือใดๆ แต่การใช้ขวานจะใช้เวลาน้อยที่สุด

Namespaced IDSourceDrops
Default
blocks/cocoaCocoa
age=0-1
1 (100%)
blocks/cocoaCocoa
age=2
3 (100%)

จากหีบสมบัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

In Bedrock Edition cocoa beans can be found in 50.0% of bonus chests in stacks of 1–2.

จากการตกปลา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมล็ดโกโก้มีโอกาสที่จะถูกตกขึ้นมาได้ หากทำการตกปลาในไบโอมป่าดงดิบ

จากการแลกเปลี่ยน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พ่อค้าเร่ร่อน จะขายเมล็ดโกโก้ 3 อัน ในราคา 1 มรกต[เฉพาะรุ่น Bedrock]

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การทำฟาร์ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Cocoa beans come from cocoa pods, which are found on the trunks of normal-sized naturally-generated jungle trees in jungle biomes. Placing a cocoa bean on the side of a jungle log plants a new cocoa pod. (The log does not need to be attached to a tree).

Cocoa has three stages of growth. During its first, the pod is small and green. In the second stage, the plant is bigger and colored tan. In its last stage, the pod is even bigger, and orange-brown. When destroyed in the first two stages, the pod yields only one cocoa bean. When destroyed in the third stage, it gives two or three cocoa beans. Bone meal can be used to force the cocoa pod forward by one growth stage. Cocoa pods "pop" and drop their beans when struck by flowing water,[เฉพาะรุ่น Java] pushed by a piston, or if their log is removed by any means. So in this way, you can make a cocoa bean farm.

ส่วนประกอบการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

In Bedrock Edition, cocoa beans are accepted as a direct substitute of brown dye in many recipes.

In Bedrock Edition, cocoa beans can be also used in banner patterns: สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:Banner_crafting_usage บรรทัดที่ 214: attempt to concatenate local 'colour' (a nil value)

ส่วนประกอบการทำธง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Loom คำอธิบาย
Brown Banner pattern White Banner +
Cocoa Beans

Field masoned banner and bordure indented banner don't require banner patterns.[เฉพาะรุ่น Java]

Cocoa Beans can be used as a dye.[เฉพาะรุ่น Bedrock]
Note: The loom is using the Java Edition interface.

Brown Banner image White Banner +
Cocoa Beans +
Banner Pattern
Exceptions:
 1. Globe banner pattern;[เฉพาะรุ่น Java]
 2. Field masoned and bordure indented banner patterns.[เฉพาะรุ่น Bedrock]

Cocoa Beans can be used as a dye.[เฉพาะรุ่น Bedrock]
Note: The loom is using the Java Edition interface.

สีย้อม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เช่นเดียวกับสีย้อมอื่นๆ, เมล็ดโกโก้ สามารถใช้ได้โดย:

การหมักปุ๋ย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Placing cocoa beans into a composter has a 65% chance of raising the compost level by 1.

เสียง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Sound table/Block/Wood

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ข้อมูลบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

ในรุ่น Bedrock, เมล็ดโกโก้นั้นมี่ค่าข้อมูลดังต่อไปนี้:

Bits Values
0x1
0x2
A two-bit field storing a value from 0 to 4 specifying the direction the pod is attached to:
 • 0: Attached to the north
 • 1: Attached to the east
 • 2: Attached to the south
 • 3: Attached to the west
0x4
0x8
A two-bit field storing a value from 0 to 3 specifying the stage of growth of the plant:
 • 0: First stage
 • 1: Second stage
 • 2: Final stage

สถาณะบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

Java Edition:

ชื่อ ค่าเริ่มต้น ค่าที่ใช้ได้ คำอธิบาย
age00
1
2
The stage of the pod's growth, 2 is fully grown.
facingnortheast
north
south
west
The direction from the cocoa bean to the log.
The direction the player faces when placing the cocoa.

Bedrock Edition:

ชื่อ ค่าเริ่มต้น ค่าที่ใช้ได้ คำอธิบาย
age00
1
2
The stage of the pod's growth, 2 is fully grown.
direction00
1
2
3
The direction from the cocoa bean to the log.
The direction the player faces when placing the cocoa.

แม่แบบ:ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

java Beta
1.2Cocoa Beans JE1.png Added cocoa beans.
Cocoa beans are currently obtainable only through an inventory editor.
1.4Cocoa beans have been formally brought into the game as a reward found in dungeon chests.[1] (53% chance) Also, brown sheep now naturally spawn, making obtaining brown wool easier.
รุ่น Java
May 8, 2012Jeb revealed cocoa pods with a screenshot.
1.3.112w18aFor only this snapshot, cocoa beans have been given a small (0.5%) chance of dropping from destroyed jungle tree leaves in a similar fashion to apples from oak leaves, which makes cocoa beans renewable for the first time.
12w19aCocoa Age 0 JE1 BE1.png Cocoa Age 1 JE1 BE1.png Cocoa Age 2 JE1 BE1.png Added cocoa pods.
Cocoa pods have been introduced, replacing jungle leaves as the main method of finding cocoa beans.
32px The texture of cocoa beans has been changed.
Cocoa (block item) JE1.png The item form of the cocoa pod, normally inaccessible without commands, uses the raw texture of the fully ripe pod.
Cocoa Age 3 JE1.png Cocoa pods with values 12-15 are now inaccessible normally, and have a texture similar to a dragon egg. This is due to the dragon egg texture being to the left of the ripe cocoa pod texture in terrain.png, as cocoa pod textures are arranged with the oldest on the left and the youngest on the right, resulting in the unusually ripe cocoa pod reading the dragon egg texture.
1.4.212w34aCocoa beans have been given the ability to dye leather armor and wolf collars.
1.4.612w49aCocoa beans can now be crafted with gunpowder to create a firework star.
1.513w02aDue to textures being stored in individual files, cocoa beans with data 12-15 now crash the game if a chunk containing one is loaded.
13w03aCocoa pods with data values 12-15 now crash the game only if in the field of view.
13w04aBone meal now grow cocoa pods by only one stage.
13w10aCocoa Age 3 JE2.png Cocoa pods with data 12-15 now display a valid, but broken, texture derived from other parts of the texture.
1.6.113w18aCocoa beans have been removed from dungeon chests.
13w19aBrown stained clay can now be crafted using cocoa beans.
1.7.213w41aBrown stained glass can now be crafted using cocoa beans.
1.814w07aSmall Missing Texture Cube.png Cocoa pods with data 12-15 now display as small missing texture cubes.
14w10aMissing Texture Block.png Cocoa pods with the above data now appear as full missing texture blocks.
14w17aCocoa (block item) JE2.png The inventory texture for cocoa pods have been changed from to.
14w25aCocoa pods with data 12-15 have been effectively removed from the game, as they now convert to a proper value with /setblock. Loading worlds with existing out of range cocoa crash the game.
The item form of block ID 127 (cocoa pod) has been removed from the game. It can no longer exist in inventories, only as a block in the world.
14w30aCocoa beans can now be used to dye banners.
?Cocoa pods now have a placement sound.
1.1317w47aThe different data values for the dye ID have been split up into their own IDs.
Prior to The Flattening, this block's and item's numeral ID were respectively 127 and 351.
1.1418w43aCocoa beans can now be used to craft brown dye.
Cocoa beans can no longer be used as a dye.
"Cocoa Beans" have been renamed to "Cocoa".
32px The texture of cocoa beans has been changed.
Cocoa Age 0 JE2 BE2.png Cocoa Age 1 JE2 BE2.png Cocoa Age 2 JE2 BE2.png The textures of cocoa pods have been changed.
19w03aPlacing cocoa into the new composter has a 50% chance of raising the compost level by 1.
19w05aCocoa now has a 65% chance of increasing the compost level in a composter by 1.
19w11b"Cocoa" has been renamed back to "Cocoa Beans".
pocket Alpha
0.8.0build 232px Added cocoa beans.
Cocoa beans can crafted from an orange dye and an ink sac, although there is currently no way of obtaining the latter at the moment.
build 3Cocoa beans are now available in creative.
0.9.0build 1Cocoa Age 0 JE1 BE1.png Cocoa Age 1 JE1 BE1.png Cocoa Age 2 JE1 BE1.png Added cocoa pods.
Cocoa pods provide an additional way of obtaining cocoa beans.
Cocoa beans are now used to craft cookies.
0.11.0build 14Cocoa pods now grow over time.[2]
?Three cocoa beans can now be crafted from 1 rose red, 1 dandelion yellow and 1 ink sac.[when?]
0.16.0build 1Cocoa beans can no longer be crafted from orange dye and an ink sac.
Cocoa beans can no longer be crafted from rose red, dandelion yellow and ink sacs.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Cocoa beans can now be used to dye shulkers.
1.1.0alpha 1.1.0.0Cocoa beans can now be used to dye shulker boxes and beds.
Cocoa beans can now be used to craft concrete powder.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Cocoa beans can now be used to dye banners, firework stars, and glass.
Cocoa beans can now be found in bonus chests.
1.4.0beta 1.2.20.1Cocoa beans can now be used to craft brown balloons and glow sticks.
1.8.0beta 1.8.0.10Cocoa beans can now be used to craft brown dye.
1.10.0beta 1.10.0.3Cocoa beans are now sold by wandering traders.
32px The texture of cocoa beans has been changed.
Cocoa Age 0 JE2 BE2.png Cocoa Age 1 JE2 BE2.png Cocoa Age 2 JE2 BE2.png The textures of cocoa pods have been changed.
1.11.0beta 1.11.0.1Cocoa beans can now be used to fill up composters.
?32px The inventory texture of cocoa pods has been changed.
รุ่น Legacy Console
TU1CU11.0Patch 1Cocoa Beans JE1.png Added cocoa beans.[when?]
Cocoa Age 0 JE1 BE1.png Cocoa Age 1 JE1 BE1.png Cocoa Age 2 JE1 BE1.png Added cocoa pods.
1.9032px The texture of cocoa beans has been changed.
Cocoa Age 0 JE2 BE2.png Cocoa Age 1 JE2 BE2.png Cocoa Age 2 JE2 BE2.png The textures of cocoa pods have been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.032px Added cocoa beans.
Cocoa Age 0 JE1 BE1.png Cocoa Age 1 JE1 BE1.png Cocoa Age 2 JE1 BE1.png Added cocoa pods.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เมล็ดโกโก้” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Cocoa pods have a different hitbox for each size, however the top is always 0.25 blocks below the top of the wood it is on.
 • If a cocoa pod grows while the player is standing next to it, the player is forced into the appropriate form of suffocation prevention depending on available space.
 • The pixels on top of the fully grown pod are 8/7 the size of those on the side.

แกลเลอรี่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:ข้อมูลไอเมม