เบอร์รี่หวาน

จาก Minecraft Wiki
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล
Standing Scaffolding.png
บทความนี้ยังเป็นโครง หมายความว่าบทความนี้อาจขาดเนื้อหาที่สำคัญไป
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
Book and Quill JE2 BE2.png
หน้านี้นี้กำลังอยู่ในช่วงการเขียน
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วย การแก้ไข
เบอร์รี่หวาน
เบอร์รี่หวาน.png
Sweet Berry Bush Age 0 JE1 BE1.pngSweet Berry Bush Age 1 JE1 BE1.pngSweet Berry Bush Age 2 JE1 BE1.pngSweet Berry Bush Age 3 JE1 BE1.png
ความโปร่งใส

ใช่

ความสว่าง

ไม่

ความต้านทานระเบิด

?

เครื่องมือ

ชนิดใดก็ได้

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้(64)

ความไวไฟ

ได้ (60 java, 30 bedrock)

ติดไฟจากลาวา

ไม่

ดรอป

ตัวมันเอง

ไอดีเนมสเปซ

เบอร์รี่หวาน

เบอร์รี่หวาน (อังกฤษ: Sweet Berries)

เป็นไอเทมชนิดอาหารหนึ่ง ซึ่งสามารถเก็บได้จากพุ่มเบอร์รี่หวาน

พุ่มเบอร์รี่หวาน (อังกฤษ: Sweet berry bushes)

นั้นเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่สามารถเจริญเติบโต และออกลูกเบอร์รี่หวานได้

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พุ่มเบอร์รี่หวานสามารถพบได้ตามไบโอมไทกาชนิดต่างๆ (ไทกา, เนินเขาไทกา, และ ภุเขาไทกา) ในไบโอมไทกาหิมะชนิดต่างๆ (ไทกาหิมะ, เนินเขาไทกาหิมะ และ ภุเขาไทกาหิมะ) ซึ่งในแต่ละ chunk จะมีโอกาศ 112 ที่จะเกิดเป็นกลุ่มของพุ่มเบอร์รี่หวาน พวกมันยังจะเิกดในไบโอมไทก้าต้นไม้ยักษ์ชนิดต่างๆ อีกด้วย

การปลูก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การวางเบอร์รี่หวานลงบนบล็อกหญ้า, ดิน, ดินกรด, coarse dirt หรือ farmland การปลูกต้อนเบอร์รี่หวานจะได้พุ่มเบอร์รี่หวานขนาดเล็กมา ซึ่งจะเติบโต และมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น จนโตเต็มวัยเมื่อเวลาที่ผ่านไป

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ผลเบอร์รี่หวานสามารถเก็บได้จากพุ่มเบอร์รี่หวาน โดยการเก็บ ซึ่งการเจริญเติบโตขั้นที่สามจะให้ผลเบอร์รี่ 1-2 ผล และ 2-3 ผล ในการเจริญเติบโตขั้นสุดท้าย

การใช้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเพาะปลูก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การวางผลเบอร์รี่หวานบนหญ้าหรือดินจะสร้างต้นอ่อนของ พุ่มเบอร์รี่หวาน ซึ่งหลังจากเวลาผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งจะเติบโตเป็นพุ่มผลไม้เล็กๆที่โตเต็มวัยซึ่งหลังจากนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลเบอร์รี่หวานได้อีก

อาหาร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ผลเบอร์รี่หวานสามารถบริโภค เป็นไอเทมอาหารเพิ่ม 2 (Hunger.svg) แต้มความหิว

การทำปุ๋ยหมัก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การใส่ผลเบอร์รี่หวานลงใน ถังปุ๋ยหมัก มีโอกาส 30% ในการเพิ่มชั้นปุ๋ยหมักมา 1 ระดับ

การผสมพันธุ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ผลเบอร์รี่หวานสามารถใช้ในการขยายพันธ์ุสุนัขจิ้งจอกได้ ลูกสุนัขจิ้งจอกจะไว้วางใจผู้เล่นและไม่วิ่งหนีไป

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

September 26, 2018Berries are announced to be part of the biome vote at MINECON Earth 2018.
September 29, 2018Berries are showcased at MINECON Earth 2018.
September 29, 2018Taiga wins the biome vote, meaning berries will be added to the game first.
December 3, 2018Cojomax99 tweets an image of some berries.
รุ่น Java
1.1418w49aSweet Berries JE1 BE1.png เพิ่มเบอร์รี่หวาน
18w50aSweet berries can be found within Taiga Village loot chests.
19w03aPlacing a sweet berry into the new composter has a 10% chance of raising the compost level by 1.
Sweet berries now have new sounds when placed.
19w05aSweet berries now have a 30% chance of increasing the compost level in a composter by 1.
19w07aSweet Berries can now be fed to foxes to breed them.
1.1519w34aผึ้ง ตอนนี้สามารถผสมเรณูของต้นเบอร์รี่หวานได้แล้ว
Pre-Release 2เบอร์รี่หวานตอนนี้จะสามารถพบได้ในไบโอมไทกาต้นไม้ยักษ์
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Sweet Berries JE1 BE1.png เพิ่มเบอร์รี่หวาน, ซึ่งจะหาได้เฉพาะการเปิด Experimental Gameplay เท่านั้น
1.11.0beta 1.11.0.1ผลเบอร์รี่หวานสามารถใส่ในถังหมักปุ๋ย
beta 1.11.0.3Sweet berries and sweet berry bushes have been fully implemented and are now separate from Experimental Gameplay.
beta 1.11.0.4Sweet berries can now be sold to butcher villagers.
1.13.0beta 1.13.0.1Sweet berries can now be fed to foxes to breed them.
1.14.0beta 1.14.0.1Bees can now pollinate sweet berry bushes.
รุ่น PlayStation 4
1.91Sweet Berries JE1 BE1.png Added sweet berries.
Sweet Berry Bush Age 0 JE1 BE1.pngSweet Berry Bush Age 1 JE1 BE1.pngSweet Berry Bush Age 2 JE1 BE1.pngSweet Berry Bush Age 3 JE1 BE1.png Added sweet berry bushes.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Berry”, “Berries”, “Sweet berry”, หรือ ”Sweet berries“ จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]