เท้ากระต่าย

จาก Minecraft Wiki
Edit-clear.png
บทความนี้อาจต้องได้รับเก็บกวาด เพื่อให้มีแนวทางการเขียนเหมือนกับคำแนะนำในการเขียน
คุณสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความนี้ได้ และนำป้ายนี้ออก หน้าพูดคุยอาจมีข้อเสนอแนะอยู่
Standing Scaffolding.png
บทความนี้ยังเป็นโครง หมายความว่าบทความนี้อาจขาดเนื้อหาที่สำคัญไป
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
เท้ากระต่าย
Rabbit's Foot JE3 BE2.png
ชนิด

?

ความหายาก

ปกติ

การทดแทนได้

Yes

กองรวมกันได้

Yes (64)

ค่าข้อมูล

dec: 414 hex: 19E bin: 110011110

ไอดีเนมสเปซ

rabbit_foot

Duncan Geere Mojang avatar.png Rabbit’s feet were first teased in June 2014, then added to the full game in version 1.8, which came out in September of the same year. Its texture was changed in between its first reveal and release, with the new one created by Reddit user ‘zeldahuman’. Initially they were pretty hard to find, but version 1.9 quadrupled their drop rate, and now they’re a little easier to get hold of.
Duncan Geere[1]

A rabbit's foot is a brewing item obtained from rabbits.