เตาหลอม

จาก Minecraft Wiki

แม่แบบ:BlockTileEntity


เตาหลอม (อังกฤษ: Blast Furnaces) เป็นบล็อกที่ใช้ในการหลอมแร่และหลอม เกราะและเครื่องมือ

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตาหลอมสามารถทุบได้ด้วย pickaxe ถ้าทุบโดยไม่มี pickaxe มันจะไม่ดรอปอะไรเลย แม่แบบ:Breaking row

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตาหลอมสามารถเกิดใน หมู่บ้าน โดยจะอยู่ตามบ้านต่างๆ

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Iron Ingot +
Furnace +
Smooth Stone

[กำลังมา: JE 1.14]

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกสูบไม่สามารถผลักเตาหลอมได้

Blasting‌[กำลังมา: BE 1.11.0][แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Smelting Recipe

เตาหลอมนั้นคล้ายกับเตาเผาที่สามารถ หลอม แร่ต่างๆได้เหมือนกัน เมื่อใส่ ไอเทม และ เชื้อเพลิง ลงไปในเตาหลอมแล้วบล็อกจะเปลี่ยนเป็นสถานะlitและ จะเริ่มทำการหลอมไอเทมที่ใส่เข้าไป โดยความเร็วที่ใช้ในการเผาด้วยจะเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเตาเผาแบบปกติ (แต่ต้องใข้เชื้อเพลิงเท่าเดิม. เตาหลอมเพียงแต่ย่นเวลาเท่านั้น) และสามารถเก็บแร่ที่หลอมเสร็จแล้วโดยการคลิก

ในการใส่ไอเทม, เชื้อเพลิง หรือรับไอเทมที่หลอมแล้วเหมือนกับเตาเผาปกติ โดยใช้ ท่อส่ง เช่นเดียวกับเตาเผาปกติ

แหล่งความสว่าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตาหลอมจะสามารถให้กำเนิดแสงที่ระดับ 13 เมื่อกำลังใช้งาน เช่นเดียวกับเตาเผาปกติ

กำหนดชื่อเอง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โดยปกติแล้ว GUI ของเตาหลอมจะขึ้นว่า "Blast Furnace" แต่สามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยเปลี่ยนชื่อของเตาหลอมกับ ทั่ง ก่อนที่จะวางเตา หรือจะใช้ป้ายชื่อจากการใช้คำสั่ง /data

การเปลี่ยนอาชีพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ถ้าชาวบ้านมีเตาหลอม ชาวบ้านนักทำชุดเกราะจะเปลี่ยนอาชีพเป็นคนขายแร่ธาตุ และชาวบ้านเร่ร่อน หรือชาวบ้านว่างงาน ที่ไม่มาอาชีพที่อยู่ใกล้ๆ จะมีโอกาศที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็นชาวบ้านนักทำชุดเกราะแทน

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Block states[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

เตาหลอม/BS

บล็อกเอนทิตี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Block entity format

เตาหลอมเป็นบล็อกเอนทิตี้ที่จะมีการเก็บข้อมูลของที่อยู่ด้านในอีกด้วย

เตาหลอม/BE

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1418w44aAdded blast furnaces.
Blast furnaces are currently only obtainable through the creative inventory.
Blast furnace's GUI can only be accessed through spectator mode.
18w48aBlast furnaces can now generate in plains village houses.
18w50aBlast furnaces are now functional.
Blast furnaces can smelt ore blocks twice as fast as a regular furnace.
Blast furnaces can be crafted with 3 smooth stone, 1 furnace, and 5 iron ingots.
19w03aAdded sounds for Blast Furnaces.
รุ่น Bedrock
1.9.0beta 1.9.0.2Added blast furnaces.
1.10.0beta 1.10.0.3Added crafting recipe for the blast furnace.
Blast furnaces now generate in new village armorer houses.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.11.0beta 1.11.0.1Added blast furnace functionality.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เตาหลอม” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

glassบล็อกเดียวมีกรอบ 2-1000บล็อกไม่มีกรอบ