เข็มทิศ

จาก Minecraft Wiki

แม่แบบ:Item

Duncan Geere Mojang avatar.png Minecraft’s compass is fairly cheap to make — you’ll need four iron ingots arranged around redstone dust. You can occasionally find compasses in villages, strongholds and shipwreck chests... even librarian villagers often have one for sale. In the Overworld, the needle of the compass — the red bit — always points towards the world spawn. That’s true whether you’re holding the compass in your hand, in your inventory, on the ground, or in an item frame. Watch out, though — in other dimensions the laws of Minecraft physics don’t apply in the same way, and following a compass could lead you dangerously astray...
Duncan Geere[1]

เข็มทิศ (อังกฤษ: Compasses) เป็นไอเทมที่ใช้สำหรับชี้ทิศที่ตั้งจุดกำเนิด

วิธีการได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเกิดขึ้นตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถพบเข็มทิศได้ในหีบในห้องสมุดของสตรองโฮลด์ (Stronghold) ซึ่งมีโอกาส 11% ที่จะพบเข็มทิศ 1 อันในหีบ

จากการการซื้อขาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การซื้อขายเข็มทิศกับบรรณารักษ์

เราสามารถซื้อเข็มทิศได้จากชาวบ้านที่ทำอาชีพบรรณารักษ์ โดยเข็มทิศ 1 ชิ้นมีค่าเท่ากับมรกต 10-12 ชิ้น การขายเข็มทิศจะปรากฏในการซื้อขายครั้งที่ 2

จากการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสม สิ่งที่ใส่ » สิ่งที่ได้
แท่งเหล็ก + หินแดง

การใช้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เข็มของเข็มทิศจะชี้ไปยังทิศจุดกำเนิดเริ่มแรกเสมอ แม้ว่าภายหลังจุดกำเนิดจะเปลี่ยนเมื่อเราสามารถนอนหลับบนเตียงได้ เราจะเห็นเข็มนี้ทำงานแม้กระทั่งเมื่อไม่ได้ถือไว้ในมือ เช่น ตกอยู่ในลักษณะไอเทม ในโต๊ะงานช่าง ในกระเป๋าเก็บของ หรือในรายการสิ่งของในโหมดสร้างสรรค์

เข็มทิศไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ในเดอะเนเทอร์ (The Nether) และดิเอ็นด์ (The End) เข็มจะชี้สุ่มไปในทุกทิศทาง สาเหตุเป็นเพราะเดอะเนเทอร์และดิเอ็นด์ตั้งอยู่ในระนาบแห่งการมีอยู่ (Plane of Existence) ซึ่งเป็นมิติที่แยกตัวออกจากโลกปกติ

เข็มทิศเป็นเครื่องมือไม่กี่ชนิดที่เมื่อใช้งานแล้วแถบการใช้งานไม่ลดลง เช่นเดียวกับนาฬิกา ถัง และแผนที่

เราสามารถติดเข็มทิศบนกรอบโชว์สิ่งของบนกำแพงได้ เช่นเดียวกับนาฬิกา และแผนที่

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอเทม ส่วนผสม สิ่งที่ใส่ » สิ่งที่ได้
แผนที่เปล่า
Empty Map
เข็มทิศ + กระดาษ

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เข็มทิศ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • A compass can be viewed under the item statistics page, as long as one has made a compass at some point in the past. It can also be viewed in the recipe book as the search tab's icon, or when the recipe for it if it has been unlocked.
  • เข็มของเข็มทิศจะชี้ไปยังมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบล็อคจุดกำเนิด มิใช่ชี้ไปตรงกลางบล็อก
  • หากใช้คำสั่ง /setworldspawn เพื่อเปลี่ยนจุดกำเนิด เข็มทิศจะเปลี่ยนมาชี้ยังจุดใหม่นี้

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


แม่แบบ:ไอเทม

java Alpha