อาวุธ

จาก Minecraft Wiki
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล

อาวุธ เป็นไอเทมที่สามารถสร้างความเสียหายแก่เอนิตี้ต่างๆ ได้ โดยสามารถอยู่ในรูปของดาบ หรือธนูที่สามารถสร้างความเสียหายได้ โดยพวกมันยังสามารถรับการร่ายมนตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความสามารถต่างๆ เพิ่มได้

โดยอาวุธนั้นมีอยู่หลายประเภท ดังนี้:

อาวุธระยะประชิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อาวุธระยะประชิด (Melee weapon) นั้นสามารถถือไว้ และโจมตีซึ่งจะเพิ่มความเสียหายได้ และจะไม่มีเวลาคูลดาวน์ที่ยาวนานกว่าการชกด้วยมือเปล่า

 • ดาบต่างๆ นั้นเป็นอาวุธระยะประชิดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เนื่องจากอัตราความเสียหายต่อการโจมตีในหนึ่งครั้งที่มาก และเวลาคูลดาวน์ที่ค่อนข้างสั้นหากเที่ยบกับอาวุธอื่นๆ ส่งผลให้มีอัตราความเสียหายต่อเวลาที่สูงที่สุด[เฉพาะรุ่น Je] โดยพวกมันจะสร้างความเสียหายมากที่สุด ยกเว้น ตรีศูล[เฉพาะรุ่น Be]
 • Tridents can be swung or thrown, dealing higher damage than an unenchanted sword, but with a slower cooldown time.[เฉพาะรุ่น Je] Unlike most other projectiles, they are not slowed down in water, but a thrown trident must be retrieved, unless enchanted with Loyalty.
 • Other tools, like Pickaxes, Hoes and Shovels can be used as emergency weapons, but they are not as effective as a sword or axe.

Ranged weapons[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Ranged weapons are not as effective in close combat, but they are effective at attacking enemies from a distance.

 • Bows are the most common ranged weapon, shooting arrows at enemies to deal damage. Bows have a charge up mechanic, similar to melee weapons, and arrows go the farthest and deal the most damage when shot from a fully charged bow.
 • Crossbows have a longer range than bows, and deal more damage, but take longer to charge when unenchanted. The charging time can be reduced with the Quick Charge enchantment. They can also shoot Firework Rockets to deal splash damage, but unlike the bow, crossbows cannot fire a partially charged attack; the player must fully charge a crossbow to load it and fire. Furthermore, a crossbow can be charged and put away to be fired later.

Other weapons[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Other items listed below can be used as weapons but usually have other intended uses and should be used strategically.

 • Flint and Steels and Fire Charges can be used to set the ground on fire and damage enemies.
 • A Lava Bucket can deal serious damage to enemies and significantly slow them down, but it requires strategic placing. In certain situations, it can be used in conjunction with a Water Bucket to suffocate the entity in Obsidian.
 • TNT is an effective weapon against enemies, whether planted and ignited on the spot or buried beforehand and activated in a chase. The player can substitute this with a Creeper, an End Crystal, a Bed when used outside of the Overworld, and a Respawn Anchor when used outside of the Nether.
 • Hostile mobs can be used as weapons when used strategically, but this can be hard to set up due to the fact that these mobs also attempt to attack the player.
 • Redstone traps can be used to kill the entity with all sorts of environmental damage, ranging from fall damage to suffocation to anything in between, but these must be prepared beforehand.
 • Certain blocks cause damage on contact, and can be used as barriers to mobs and players without the ability to break blocks. These include a Cactus, an Sweet Berry Bush, a Wither Rose, a Campfire and Magma Block (if the target isn't sneaking or wearing frost walker boots).