หมู

จาก Minecraft Wiki
Translation Latin Alphabet.svg
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล

แม่แบบ:Entity แม่แบบ:About

หมู แม่แบบ:Lang-en เป็นม็อบที่เป็นมิตรที่สามารถขี่ได้

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หมูมีความสูง 0.875 บล็อก

หมูจะเกิดได้บน grass block ที่มีระดับแสงตั้งแต่ 9 หรือมากกว่านั้น Herds of 4 pigs spawn upon world generation.

รุ่น Bedrock[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

They spawn in heards of 1-3. 5% of them will be babies.แม่แบบ:Only

หมูผู้ใหญ่เมื่อพวกเขา ตาย​ == การดรอป =:

The amount of raw or cooked porkchop is affected by the Looting enchantment.

Like other baby animals, killing a baby pig yields no items, nor experience.

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Pigs typically roam the Overworld in groups of 4.

Pigs act similarly to other passive mobs; they will wander aimlessly, avoiding falling off cliffs high enough to cause fall damage, and will stay out of water or lava. Pigs will follow any player who is carrying a carrot, carrot on a stick, potato, or beetroot, and will stop following if the player moves over approximately 8 blocks away from the pig. Pigs will also randomly oink.

When struck by lightning or when hit by a trident with the Channeling enchantment during a thunderstorm, pigs will turn into zombie pigmen.

การผสมพันธุ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Pigs can be bred using carrots, potatoes, and beetroots. It takes about 5 minutes before the parents can be bred once more, which applies to all farm animals. It takes at least one full Minecraft 'day' (20 minutes or more) for piglets to mature. The appearance of a piglet is roughly similar to that of an adult pig, having the same sized heads, but noticeably smaller bodies. Piglets will stay around their parents until they mature, although the parents cannot protect the piglet(s) from harm.

The growth of baby pigs can be slowly accelerated by feeding them. Each use takes 10% off the remaining time to grow up.

การขี่หมู[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also

Dinnerbone-twitter.png I went with carrots, and the future of pig based transportation has arrived... this future smells funny :(
Dinnerbone announce rideable pig[1]

Saddled pigs are controllable with a carrot on a stick. They start slow but end up going 4.00 m/s. Pigs can be controlled through 1-block-high bodies of water with a carrot and stick, but any deeper and they will throw the player from their back. แม่แบบ:Control the carrot on a stick while riding a pig will cause it to accelerate to a burst of speed, taking 7 durability from the carrot and stick. It is not necessary to continue holding the carrot on a stick once the pig has begun having the burst of speed. Damage is taken by the part that was hit; fall damage is taken by the pig. However, it does not cause any knockback nor any decrease of movement speed.

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also Pigs have entity data associated with them that contain various properties of the mob. Their entity ID is pig.

หมู/ED

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Video note

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในสื่ออื่น ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

แม่แบบ:Entities