หมวดหมู่:รุ่น Java

จาก Minecraft Wiki

หมวดหมู่นี้บรรจุหน้าดังต่อไปนี้

  • หน้าที่มีแม่แบบ {{exclusive}} ซึ่งใช้ค่าพารามิเตอร์ java
  • หน้าที่ใช้แม่แบบ {{Java Edition}} (รุ่น Java)

เมื่อ Minecraft มีการอัปเดต โดยเฉพาะการอัปเดตรุ่นอื่นนอกเหนือจากรุ่น Java ควรตรวจสอบคุณลักษณะบทความในหมวดหมู่นี้ ที่เดิมมีเฉพาะ (exclusive) ในรุ่น Java แต่ต่อมารุ่นอื่น ๆ ก็อัปเดตให้มีด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นให้นำบทความออกจากหมวดหมู่นี้

หน้าในหมวดหมู่ "รุ่น Java"

4 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 4 หน้า