หมวดหมู่:ข้อมูลจำเพาะในรุ่น Legacy Console

จาก Minecraft Wiki

หมวดหมู่นี้บรรจุหน้าดังต่อไปนี้

  • หน้าที่มีแม่แบบ {{only}} ซึ่งใช้ค่าพารามิเตอร์ console
  • หน้าที่มีแม่แบบ {{drop}} ซึ่งพารามิเตอร์ edition ใช้ค่า console

เมื่อ Minecraft มีการอัปเดต โดยเฉพาะการอัปเดตรุ่นอื่นนอกเหนือจากรุ่นเลกาซี่คอนโซล‎ (Legacy Console Edition) ควรตรวจสอบคุณลักษณะบทความในหมวดหมู่นี้ ที่เดิมมีเฉพาะ (exclusive) ในรุ่นเลกาซี่คอนโซล‎ แต่ต่อมารุ่นอื่น ๆ ก็อัปเดตให้มีด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นให้นำบทความออกจากหมวดหมู่นี้

หน้าในหมวดหมู่ "ข้อมูลจำเพาะในรุ่น Legacy Console"

7 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 7 หน้า