หมวดหมู่:ข้อมูลจำเพาะในรุ่น Java

จาก Minecraft Wiki

หมวดหมู่นี้บรรจุหน้าดังต่อไปนี้

  • หน้าที่มีแม่แบบ {{only}} ซึ่งใช้ค่าพารามิเตอร์ computer, pc, หรือ java
  • หน้าที่มีแม่แบบ {{drop}} ซึ่งพารามิเตอร์ edition ใช้ค่า computer, pc, หรือ java

เมื่อ Minecraft มีการอัปเดต โดยเฉพาะการอัปเดตรุ่นอื่นนอกเหนือจากรุ่นจาวา (Java Edition) ควรตรวจสอบคุณลักษณะบทความในหมวดหมู่นี้ ที่เดิมมีเฉพาะ (exclusive) ในรุ่นจาวา แต่ต่อมารุ่นอื่น ๆ ก็อัปเดตให้มีด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นให้นำบทความออกจากหมวดหมู่นี้