หน้าไม้

จาก Minecraft Wiki

แม่แบบ:Stub

Grass Block.svg
หน้านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่อาจมีการเพิ่มเข้ามาในอัปเดตถัดไป
ฟีเจอร์เหล่านี้ได้ปรากฏตัวในเวอร์ชันที่กำลังพัฒนา แต่อัปเดตตัวเต็มที่มีฟีเจอร์เหล่านี้ยังไม่ได้มีการปล่อยออกมา

แม่แบบ:Exclusive

แม่แบบ:Item

หน้าไม้ (อังกฤษ: Crossbow) เป็นเครื่องมือที่เหมือนกับ คันธนูแต่ประสิทธิภาพสูงกว่าคันธนูใช้กระสุน ลูกธนู หรือ ดอกไม้ไฟ

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Crafting

การซ่อมแซม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Repair

แม่แบบ:Crafting

ดรอปจากพิลเลจเจอร์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มีโอกาส (8.5℅) ที่พิลเลจเจอร์จะดรอปหน้าไม้เมื่อมันตายและอัตราการดรอปจะเพิ่มขึ้นตามระดับการร่ายมนต์ของ Looting

ตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หน้าไม้มีโอกาสพบเจอได้ในกล่องของ pillager outpost แม่แบบ:Upcoming

การใช้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Charging the crossbow (GIF).

Weapon[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Crossbows are similar to bows, but take longer to load and are slightly more powerful, shooting farther due to slightly higher accuracy. They can be drawn back by แม่แบบ:Control them, forcing you to move at a sneaking speed, and unlike bows, the arrow or firework rocket will only be fired after it is fully loaded. Once it has reached full charge, the player's speed returns to normal and the crossbow can be placed in another inventory slot or into an item frame without the arrow or firework rocket being unloaded or fired. In order to use the crossbow, at least one arrow or firework rocket must be present in your inventory. The player can choose which type of arrow to fire based on its location in the inventory. Arrows in the off-hand, or the selected hotbar slot if the crossbow is in the off-hand, are prioritized first. If there are no arrows in the off-hand or selected hotbar slot, the arrow closest to slot 0 is selected.

Endermen cannot be hit with crossbow arrows no matter what, as an enderman shot with an arrow will teleport, and the arrow will disappear without a trace.

Attack damage
Minimum 6 (แม่แบบ:Healthbar)
Maximum 11 (แม่แบบ:Healthbar)
Average 9 (แม่แบบ:Healthbar)

Fireworks[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Firework rockets can be fired by shooting the crossbow while holding the rockets in the off-hand. Firework rockets with higher flight durations will launch further and also have a longer time before they explode. Launching firework rockets with multiple firework stars in them can obscure the targeted player's vision, due to the number of particles produced. Firework rockets also work with the Multi-Shot enchantment, enabling the player to shoot 3 firework rockets at a time.

If a shot firework rocket hits a mob, the rocket will explode instantly.

Repair[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Crossbows can be repaired in an anvil or grindstone by combining two crossbows, but this will sacrifice any ammunition loaded in both crossbows.

การร่ายมนต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Crossbows can receive 3 unique enchantments, and have a base enchantability of 1.

Enchantments specific to crossbows include Quick Charge, Multishot, and Piercing. Multishot and Piercing are mutually exclusive, and normal methods of applying enchantments allow only one of them to be applied to a single crossbow simultaneously. It is possible to use commands to apply both to a single crossbow.

Quick Charge (I–III) decreases the reloading time of the crossbow by แม่แบบ:Code seconds. Crossbows with Quick Charge III fire slightly faster than bows.

If commands are used to enchant a crossbow with Quick Charge V, the crossbow will charge instantly. A crossbow enchanted with Quick Charge VI is effectively impossible to charge, which renders it useless. This can only be done in Java Edition, as in Bedrock Edition, /enchant limits the level to the maximum normally obtainable.

Multishot (I) makes the crossbow fire a spread of 3 projectiles at once instead of a single projectile. This works for both arrows and firework rockets. Each shot still costs only one projectile, and because of that, it is only possible to recover one of three arrows shot from a Multishot crossbow. Multishot crossbow uses 3 durability points per one shot.

Piercing (I–IV) makes arrows shot from the crossbow pierce entities they hit and continue their flight, which allows each arrow to hit up to แม่แบบ:Code entities. Armor stands and end crystals cannot be pierced.

If commands are used to enchant a crossbow with Piercing V or a higher level of the enchantment, the enchantment will have no effect, and arrows shot from the crossbow will not pass through hit entities.แม่แบบ:Only

Crossbows can also be enchanted with Mending and Unbreaking.

เชื้อเพลิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หน้าไม้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาหลอม 1 ไอเทม

ความก้าวหน้า (Java Edition เท่านั้น)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load advancements

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

เรื่องน่ารู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • Crossbows enchanted with Quick Charge VI and above get stuck on the first frame on the recharging animation because the resulting charge time is negative, and the game never reaches the time markers that tell it to advance the animation or the reloading procedure itself. It is technically possible to charge such crossbows, but this would require overflowing the value which determines how long the crossbow has been charged for. This takes such an amount of time that this is practically impossible: for example, charging a crossbow with Quick Charge VI would take 69.4 years to complete.
  • Due to being able to be put away and still be loaded, a player could have 9 crossbows in their hotbar, allowing for the rapid unloading of arrows. With average damage, this does 90 total damage with normal arrows, which is enough to kill a player in protection IV diamond armor with resistance II (38.1 damage total, taking armor toughness into account), the highest effect obtainable in a survival game without using a Potion of the Turtle Master.
  • Multishot are effective on spaced mobs while Peircing is effective on packed mobs.
  • If talking about ammunition, power, and single targets, Bows are more effective with the Infinity and Power enchantments, while Crossbows are good at crowd-controlling with Multishot/Peircing enchantments.
  • Loading a Crossbow with Fireworks then firing it to Enderman or Wither with its Wither Armor active will damage it. This is because Fireworks deal explosion damage and not projectile damage. This is the only method of damaging Enderman or Wither with its Wither Armor at lon Crossbow

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Items