รุ่น Java 1.2.5

จาก Minecraft Wiki

แม่แบบ:Version nav

1.2.5 เป็นการอัปเดตเล็กสำหรับ Minecraft (รุ่น Java) ปล่อยเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555[1] ซึ่งมีการพัฒนาการใช้งานปุ่มหยิบบล็อก (แม่แบบ:Control) และมีการแก้ไขบั๊กส่วนหนึ่ง

เวอร์ชัน pre-release สำหรับ 1.2.5 ถูกปล่อยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555[1] ถึงแม้ว่าการปล่อยตัวเต็มจะไม่มีความแตกต่างจากเวอร์ชัน pre-release เลย

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตา
 • เมื่อผู้เล่นคลิกไอเทมในช่องเก็บของของผู้เล่นพร้อมทั้งกดปุ่ม ⇧ Shift ไอเทมดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ในช่องเก็บของของเตาตามลำดับ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แมวป่าเชื่อง
 • มีความกระตือรือร้นที่จะนั่งบนสิ่งของน้อยลง
 • มีความอดทนน้อยลง

ระบบเกม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การควบคุม
 • เมื่อช่องลัด (hotbar) เต็ม การกดใช้ pick block จะแทนทีไอเทมที่ถืออยู่

ทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Direct connect dialog
 • จดจำ IP สุดท้ายในเซสซั่นปัจจุบัน
ไฟล์เกม
 • ภายในโฟลเดอร์ META-INF ใน minecraft.jar ไฟล์ลายเซ็นดิจิตอล (MOJANG_C.DSAMOJANG_C.SF) ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น CODESIGN.RSA and CODESIGN.SF โดยที่การใช้งานยังเหมือนเดิม

สิ่งที่แก้ไข[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

14 บั๊กถูกแก้ไข
 • Fixed issues when detecting certain links in chat.
 • Fixed wild ocelots behaving like tamed ocelots.
 • Fixed various chat crashes.
 • Fixed world generation failing under certain circumstances.
 • Fixed issues turning off sound under certain circumstances.
 • Removed all ghost entities.
 • Fixed crash when pasting certain characters in chat.
 • Fixed slash key not behaving correctly in certain environments.
 • Fixed command matching not being strict enough (for example: typing /stopppp no longer stops a server).
 • Fixed not being able to click colored links.
 • Fixed potential issue with village door detection (which could cause too many villagers to spawn).
 • Using a stack of bowls on mooshrooms no longer consumes the whole stack of bowls.
 • Made punching a TNT block with flint and steel in hand destroy and drop the TNT block (right-clicking will activate the TNT).
 • Fixed +Q shortcut not quitting the app on macOS.

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

แม่แบบ:Java Edition versions