รุ่น Java 1.14.3

จาก Minecraft Wiki

แม่แบบ:Version nav แม่แบบ:For

1.14.3 เป็นการอัปเดตเล็กสำหรับรุ่น Java ปล่อยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562[1] ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชาวบ้านเล็กน้อย เพิ่มกฎของเกมที่สามารถปิดกลุ่มปล้นสะดม (raid) ได้ เปลี่ยนกฎการวางบล็อกบางอัน และมีการแก้ไขบั๊กต่าง ๆ ที่ปรากฎจากรุ่น 1.14.2 รุ่นนี้ยังไม่สามารถเข้ากันกับเซิร์ฟเวอร์ 1.14.2 ได้

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำสั่ง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

/gamerule
 • เพิ่ม /gamerule disableRaids ซึ่งเมื่อตั้งค่าให้เป็น true จะปิดการใช้งานกลุ่มปล้นสะดม
  • เมื่อตั้งค่าเป็น true สถานะลางร้าย (Bad Omen) จะยังไม่หายไปจากผู้เล่นเมื่อเข้าหมู่บ้าน
  • เมื่อตั้งค่าเป็น true ในขณะที่กำลังมีการปล้นสะดม กลุ่มปล้นสะดมจะหยุดทำกิจกรรม แต่ม็อบที่เกิดขึ้นมาแล้วจะยังคงไม่หายไป

การตั้งค่า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภาษา
 • เพิ่มภาษาแบชเคียร์ (Bashkir: Башҡортса)
 • เพิ่มภาษากอทิก (Gothic: Gutrazda)

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โคมไฟ
แป้นเหยียบและคบเพลิง
 • สามารถวางติดลูกกรงเหล็กและแผ่นกระจกได้

ไอเทม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทั่วไป
 • สามารถซ่อมไอเทมได้โดยการคราฟต์ไอเทมสองชิ้นเข้าด้วยกัน ดังเช่นในรุ่นก่อน 1.14

ม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชาวบ้าน
 • ชาวบ้านที่ตื่นตกใจถูกกำหนดให้ต้องทำงานและนอน ทำให้มันไม่ได้อยู่สภาวะตื่นตกใจอยู่ตลอดเวลา
 • คุณสมบัติ "last slept" และ "last worked" ของชาวบ้านจะถูกบันทึกอย่างเหมาะสม
 • ชาวบ้านที่ตื่นตกใจจะทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดโกเลมเหล็ก
 • ชาวนาจะใช้เวลาทำไร่มากขึ้นในเวลาทำงาน
 • ชาวนาจะแจกจ่ายอาหารอยู่เสมอถึงแม้ว่าชาวบ้านคนอื่นจะไม่ต้องการอาหาร

ระบบเกม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

กองโจรลาดตระเวน
 • นำวินดิเคเตอร์ออกจากกองโจรลาดตระเวน
 • เพิ่มเวลาการเกิดขั้นต่ำ 5 นาทีเป็น 10–11 นาที
 • กองโจรลาดตระเวนจะไม่เกิดหากบล็อกมีระดับแสงต่ำกว่าระดับที่อนุญาตให้มอนสเตอร์เกิดได้
 • กองโจรลาดตระเวนสามารถเกิดได้ในทุกไบโอมยกเว้นไบโอมเห็ด
การร่ายมนตร์
 • ระบบการร่ายมนตร์ถูกเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนก่อนรุ่น 1.14
ความก้าวหน้า

ทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประสิทธิภาพ
 • พัฒนาประสิทธิภาพ

สิ่งที่แก้ไข[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

81 ปัญหาถูกแก้ไข
จากรุ่นปล่อยก่อนรุ่น 1.14
 • MC-47699 – Blazes are able to see a player through blocks.
 • MC-51030 – Endermite, phantom, silverfish and baby turtle sinking and suffocating in soul sand
 • MC-72390 – Rcon is not thread-safe
 • MC-74407 – Villager inventories can get into a state where villagers cannot do anything useful
 • MC-93892 – Flame arrows and fireballs set player on fire even when blocking with shield.
 • MC-94371 – Guardian beam doesn't render when guardian isn't in view[note 1]
 • MC-99198 – Villagers cannot breed using beetroot
 • MC-110004 – Endermen and blazes do not drop experience when hit with splash or lingering potion.
 • MC-121376 – Cannot bind "caps" key in control settings
 • MC-123836 – Double blocks are not loaded in structures
 • MC-124170 – Performance issue with particles causing lag
 • MC-129491 – Advancement location trigger works inconsistently for structures added in 1.9 or later
 • MC-131122 – Torches can't be placed on iron bars or glass panes
 • MC-135001 – Beds drop as an item when loaded in a structure
จากรุ่น 1.14
 • MC-138053/gamerule spectatorsGenerateChunks being false prevents chunks from being loaded
 • MC-139257 – Server crash on reload when world border is modified.
 • MC-141301 – Illager patrols spawning on blocks mobs should not spawn on, such as slabs, carpets, stairs, etc.
 • MC-142360 – Pillagers patrols can spawn pillagers on top of trees inside a leaf block
 • MC-143369 – Wandering trader text implies trades refresh
 • MC-144107 – Miscalculation of camera position in windowed mode on Linux
 • MC-144507 – The legs on cats clip through to the top of the model
 • MC-144929 – When there is water above a water source, other water sources adjacent to the water source flow outwards
 • MC-145107 – "Old graphics card detected" warning on main menu displays as "title.oldgl1" "title.oldgl2"
 • MC-145202 – Blazes can see through blocks they shouldn't be able to
 • MC-145863 – Villagers breed even if there are not enough beds
 • MC-146429 – Farmer villagers stumble between farming and using their composters
 • MC-146433 – Double chest does not display custom name
 • MC-146835 – Illager captain spawned from raids will still give the bad omen effect to its killer, causing raids to never end
 • MC-147619 – Foxes that trust a player will still avoid wolves and other players they are angry towards instead pursuing them.
 • MC-147740 – Villagers sometimes don't restock
 • MC-147851 – Villagers frequently run right into mobs they are trying to avoid
 • MC-148013 – Farmer villager behavior too lazy / not farming at all
 • MC-148354 – Guardians require water to spawn from spawners
 • MC-148600 – Zombie pigmen will spread their anger forever if they can continuously respawn
 • MC-148610 – Hostile mobs spawning on top of trapdoors, glowstone and sea lanterns
 • MC-148986 – Low-tier enchants from level 30 standard enchanting setups
 • MC-149188 – MacOS 1.14 mouse offset
 • MC-149207 – Water with blocks above will convert to flowing water for no reason
 • MC-149372 – Game crashes when opening a 1.13.2 world
 • MC-149443 – Iron golems spawn too often
 • MC-149518 – Skylight appearing under blocks.
 • MC-149877 – Baby foxes suffocate when jumping under blocks
 • MC-150243 – Minecraft making no sound at ALL
 • MC-150319 – Crash after using /kill
 • MC-150401 – Chickens suffocate if jumping while under a solid block
 • MC-150954 – Pillager patrol spawning is off: they spawn too close to each other, in odd biomes, and too frequently.
 • MC-151027 – Pillagers spawning in houses and farms
 • MC-151079 – An employed villager quickly becomes unemployed and employed when he works, even if its workstation has not been deleted.
 • MC-151084 – Chunk rendering is slow and random
 • MC-151144 – Hostile mobs in lazy chunks no longer count towards mob cap, breaking mob switches
 • MC-151185 – Game crash after breaking villager point of interest
 • MC-151337 – Mob spawn rate too high
 • MC-151346 – Crash while F3 menu tries to access tags while using /reload
 • MC-151395 – Farmers create bread only when they pick up at least 3 wheat at once
จากรุ่น 1.14.1
 • MC-151225 – Upgrading worlds from 1.14 causes villagers to lose their brain memories
 • MC-151342 – Villagers do not change jobs properly[note 1]
 • MC-151566 – Pillagers patrols can spawn outside world border
 • MC-151710 – Enties not functioning in forceloaded chunks.
 • MC-151753 – More than one raid can happen in a village
 • MC-151771 – Villagers do not try to run away from zombie villagers
 • MC-151772 – Mob cap in the hundreds to over 1000 per player.
 • MC-151802 – Spawning causes massive TPS CPU load on a flat world.
 • MC-151989 – Players in Survival do not get Dolphins Grace effect if Dolphin cannot path to Player
 • MC-151995 – Patrol leaders spawn without banner
 • MC-152044 – Baby trader llamas disappear immediately
 • MC-152638 – Villager trade GUI does not close when a major change happens to the villager, leading to free trades and quick stock refreshing
 • MC-154328 – The Village Siege (Zombie Siege) never happens
จากรุ่น 1.14.2
 • MC-152053 – High client-side lag when pistons activate
 • MC-152182 – Trading halls are non-viable: employed villagers sometimes un-bond from an existing workbench within 2 blocks, Apprentice ranks and above cannot re-bond unless moved 96 blocks away and back.
 • MC-152228 – Can not /summon trader llama
 • MC-152542 – Resource warning "Codepoint '1ed0' declared multiple times in minecraft:textures/font/accented.png"
 • MC-152810 – Cat's natural spawning causes null pointer exception
 • MC-153221 – Dragon fireball causes FPS to crash
 • MC-153222 – Broken/incorrect recipe files cause a data pack not to load with nothing in log
 • MC-153355java.util.NoSuchElementException ticking entity crash when a workstation is destroyed near a villager with a job
 • MC-153470 – Language map does not close internal en_us.json file after reading.
 • MC-153666 – Villagers can still leave villages under some conditions
 • MC-153728 – Pillager patrols can spawn in villages
 • MC-154000 – When dispenser places shulker box it decreases its stack twice.
 • MC-154080 – Wandering trader trading GUI does not close when it changes dimensions allowing infinite trades.
 • MC-154081 – Opening the survival inventory when opening a world crashes the game.

แม่แบบ:Notelist

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

จัดทำโดย slicedlime:

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

แม่แบบ:Java Edition versions

 1. "Minecraft Java Edition 1.14.3" – Minecraft.net, June 24, 2019


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "note" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="note"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>