รุ่น Java 1.13

จาก Minecraft Wiki

แม่แบบ:Stub แม่แบบ:Version nav

1.13 ซึ่งยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Update Aquatic[1] เป็นอัปเดตหลักของรุ่น Java ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) โดยเป็นการมุ่งเน้นเนื้อหาหลัก ๆ ไปทางมหาสมุทร (ทะเล) และฟีเจอร์ในทางเทคนิคอื่น ๆ[2][3]