ฟีเจอร์ที่เคยถูกกล่าวถึง

จาก Minecraft Wiki

ฟีเจอร์ที่เคยถูกกล่าวถึง (mentioned features) อาจหมายถึง

Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง