สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา207
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
2,108
ไฟล์ที่อัปโหลด17
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง Minecraft Wiki4,043
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย1.92
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน233
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
3
บอต (รายการสมาชิก)4
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)2
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)1
Autopatrol (รายการสมาชิก)0
Global Bureaucrats (รายการสมาชิก)0
Global Administrators (รายการสมาชิก)0
Global Bots (รายการสมาชิก)0
Gamepedia Staff (รายการสมาชิก)0
GRASP (รายการสมาชิก)0
Hydra Admins (รายการสมาชิก)0
Widget editors (รายการสมาชิก)0
ตรวจสอบผู้ใช้ (รายการสมาชิก)0
Wiki Guardian (รายการสมาชิก)0
สถิติอื่น
จำนวนคำในหน้าเนื้อหาทั้งหมด119,843