สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา146
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
1,581
ไฟล์ที่อัปโหลด2
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง Minecraft Wiki1,652
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย1.04
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน67
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
0
บอต (รายการสมาชิก)1
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)1
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)0
Widget editors (รายการสมาชิก)0
autopatrol (รายการสมาชิก)0
Global Bureaucrats (รายการสมาชิก)0
Global Administrators (รายการสมาชิก)0
Global Bots (รายการสมาชิก)0
Gamepedia Staff (รายการสมาชิก)0
GRASP (รายการสมาชิก)0
ตรวจสอบผู้ใช้ (รายการสมาชิก)0
Hydra Admins (รายการสมาชิก)0
Wiki Guardian (รายการสมาชิก)0