สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา425
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
2,745
ไฟล์ที่อัปโหลด42
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง Minecraft Wiki7,199
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย2.62
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน504
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
3
บอต (รายการสมาชิก)4
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)2
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)1
Autopatrol (รายการสมาชิก)0
Global Bureaucrats (รายการสมาชิก)0
Global Administrators (รายการสมาชิก)0
Global Bots (รายการสมาชิก)0
Gamepedia Staff (รายการสมาชิก)0
Hydra Admins (รายการสมาชิก)0
GRASP (รายการสมาชิก)0
ตรวจสอบผู้ใช้ (รายการสมาชิก)0
Widget editors (รายการสมาชิก)0
Wiki guardians (รายการสมาชิก)0
สถิติอื่น
จำนวนคำในหน้าเนื้อหาทั้งหมด218,417