ผู้ใช้:User0183

จาก Minecraft Wiki

Honey Block (บล็อกน้ำผึ้ง)

ผู้ใช้:User0183/hydra.css

Your textUser0183พูดคุย เรื่องที่เขียน 〕 15:13, 20 November 2019 (UTC)

User0183
Inactive Redstone Wire (unconnected).pngInactive Redstone Wire (NS).pngInactive Redstone Wire (EW).pngInactive Redstone Wire (NE).pngInactive Redstone Wire (ES).pngInactive Redstone Wire (SW).pngInactive Redstone Wire (NW).pngInactive Redstone Wire (ESW).pngInactive Redstone Wire (NSW).pngInactive Redstone Wire (NEW).pngInactive Redstone Wire (NES).pngInactive Redstone Wire (NESW).png
Active Redstone Wire (unconnected).pngActive Redstone Wire (NS).pngActive Redstone Wire (EW).pngActive Redstone Wire (NE).pngActive Redstone Wire (ES).pngActive Redstone Wire (SW).pngActive Redstone Wire (NW).pngActive Redstone Wire (ESW).pngActive Redstone Wire (NSW).pngActive Redstone Wire (NEW).pngActive Redstone Wire (NES).pngActive Redstone Wire (NESW).png
ความโปร่งใส

ใช่

ความสว่าง

ไม่

ความต้านทานระเบิด

?

เครื่องมือ

ชนิดใดก็ได้

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

ดรอป
ค่าข้อมูล

ดูที่ ค่าข้อมูล

ไอดีเนมสเปซ

ดูที่ ค่าข้อมูล

Duncan Geere Mojang avatar.png Let me tell you a little bit about my first redstone creation. I hadn't been playing very long, but I had amassed a huge farm of wheat, which I would harvest and replant any time about half the field had fully grown. This quickly became a pain. So I unleashed my engineering skills on the problem. EAT THAT, PROBLEM!
Duncan Geere[1]

ผงเรดสโตน (อังกฤษ: Redstone Dust) เป็นแร่ที่สามารถส่งพลังงานเรดสโตนเมื่อวางเป็นบล็อก

เอนทิตี้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์ ↓ หมายถึงอยู่ระหว่างการอภิปราย

ผู้ใช้:User0183/ทดลองการสร้างสกิน

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: แร่เรดสโตน § การเกิดตามธรรมชาติ

ผงเรดสโตน 15 lengths เกิดตามธรรมชาติเป็น ส่วน หนึ่ง ของ กับดัก ใน jungle pyramid สามารถพบผงเรดสโตนความยาว 5 lengths อยู่ในห้อง jail cell หนึ่งประเภทใน woodland mansion

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Redstone dust can be obtained by mining or smelting redstone ore, destroying jungle temple traps, crafting it from blocks of redstone, killing witches, or by trading with villagers. It can also be found in chests that spawn in naturally generated structures.

Breaking[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Redstone dust can be broken instantly using any tool, or without a tool, and drops itself as an item. Its hitbox may cover only part of the surface below, depending on the orientation of the redstone.

Redstone dust is removed and drops as an item if:

 • its attachment block is moved, removed, or destroyed
 • water or lava flows into its space
 • a piston tries to push it or moves a block into its space

You can mine the ore (break it) with iron, gold, or diamond pickaxes. when you break this valuable ore with wood or stone, not only will it take forever, but you wont get any redstone

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ผงเรดสโตนสามารถคราฟต์ได้จากบล็อกเรดสโตน

ส่วนผสม สูตร Crafting
Block of Redstone

ดรอป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่มด มีโอกาสดรอปผงเรดสโตน 0-6 เมื่อตาย จะเพิ่มขึ้น 3 ต่อระดับของ Looting, สำหรับโอกาศดรอปสูงสุดคือ 0–15

การทำเหมือง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A single redstone ore yields 4–5 redstone when mined with an iron or diamond pickaxe. With the Fortune enchantment, additional redstone up to the enchantment level may be dropped (e.g. 0–3 extra are dropped with Fortune III).

กล่อง loot[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Redstone dust can be found in 44.8% of village temple chests, 26.6% of dungeon chests, and 26.6% of woodland mansion chests, all in stacks of 1–4; and in 12.1% of stronghold altar chests, 18.6% of stronghold storeroom chests, and 16.9% of chest minecarts in Mineshafts, all in stacks of 4–9.

In Bedrock Edition they can be found in 11.8% of stronghold altar chests and 15.2% of stronghold storeroom chests in stacks of 4–9.

การเผา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสม สูตร Smelting
Redstone Ore +
Any fuelการแลกเปลี่ยน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:IN, ชาวบ้าน cleric ระดับ novice ขาย 2 ผงเรดสโตน สำหรับหนึ่งมรกต

Clerics may give players with the Hero of the Village effect redstone dust.

แม่แบบ:IN, ชาวบ้าน cleric ระดับ novice ขาย 4 ผงเรดสโตน สำหรับหนึ่งมรกต

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Redstone dust is used for brewing, crafting, and in redstone circuits by placing it on the ground to create redstone wire.

ใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Brewing
Mundane Potion Redstone Dust +
Water Bottle

Increased Duration Redstone Dust +
Potion of Fire Resistance หรือ
Potion of Invisibility หรือ
Potion of Night Vision หรือ
Potion of Poison หรือ
Potion of Regeneration หรือ
Potion of Slowness หรือ
Potion of Strength หรือ
Potion of Swiftness หรือ
Potion of Water Breathing หรือ
Potion of Weakness หรือ
Potion of Leaping หรือ
Potion of Slow Falling

Crafting ingredient[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Redstone component[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

When placed in the world, redstone dust becomes a block of "redstone wire", which can transmit redstone power.

Placement[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Examples of redstone wire configuration. Top Left: Redstone wire connects diagonally vertically through non-opaque blocks. Top Right: Redstone wire does not connect diagonally vertically through opaque blocks. Center: Redstone wire gets darker as its power level drops, to a maximum of 15 blocks from a power source.

Redstone dust can be placed on opaque blocks as well as glowstone, upside-down slabs and upside-down stairs, and hoppers. It can also be placed on some transparent blocks; see Opacity/Placement for more information.

Redstone wire configures itself to point towards adjacent redstone power components and transmission component connection points. Redstone wire also configures itself to point towards adjacent redstone wire one block higher or lower – unless there is a solid opaque block above the lower redstone wire, or if the higher redstone wire is on a transparent block such as glowstone, an upside-down slab or stairs, or a hopper.

If there is only one such adjacent redstone component, redstone wire configures itself into a line pointing both at the neighbor and away from it. If there are two or more such adjacent redstone components, redstone wire connects them in the form of a line, an "elbow", a "T", or a cross as needed. If there are no such adjacent redstone components, redstone wire configures itself into a directionless "dot",[เฉพาะรุ่น Java และ Legacy Console] or a plus sign,[เฉพาะรุ่น Bedrock] both of which can provide power in all four directions.

แม่แบบ:IN, redstone wire automatically configures itself to point towards adjacent blocks or mechanism components. แม่แบบ:IN it does not. If such a configuration is desired, the other neighbors of the redstone wire must be arranged to create it.

When redstone wire is reconfigured after placement, it does not update other redstone components around it of the change unless that reconfiguration also includes a change in power level or another component provides an update. This can create situations where a mechanism component remains activated when it shouldn't, or vice versa, until it receives an update from something else – a "feature" of redstone wire that can be exploited to create a kind of block update detector.

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

However, the signal can never go down from slabs.
In Bedrock Edition, the signal can go down from glass blocks.


Redstone wire can transmit power, which can be used to operate mechanism components (doors, pistons, redstone lamps, etc.). Redstone wire can be "powered" by a number of methods:

 • from an adjacent power component or a strongly-powered block
 • from the output of a redstone repeater or redstone comparator
 • from adjacent redstone wire. The powering dust can be a level higher or lower, but with restrictions:
  • Redstone dust can be powered by redstone dust that is one level lower, or on an opaque block one level higher. A transparent block cannot[เฉพาะรุ่น Java และ Legacy Console] pass power downward.
  • The block "between" the two dust blocks must be air or transparent. A solid block there "cuts" the connection between the higher and lower dust.

The "power level" of redstone dust can vary from 0 to 15. Most power components power-up adjacent redstone dust to power level 15, but a few (daylight sensors, trapped chests, and weighted pressure plates) may create a lower power level. Redstone repeaters output power level 15 (when turned on), but redstone comparators may output a lower power level.

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Redstone wire can transmit power up to 15 blocks.

Power level drops by 1 for every block of redstone wire it crosses. Thus, redstone wire can transmit power for no more than 15 blocks. To go further, the power level must be re-strengthened – typically with a redstone repeater.

Powered redstone wire on top of, or pointing at, an opaque block provides weak power to the block. A weakly-powered block cannot power other adjacent redstone wire, but can still power redstone repeaters and comparators, and activate adjacent mechanism components. Transparent blocks cannot be powered.

When redstone wire is unpowered, it appears dark red. When powered, it becomes bright red at power level 15, fading to darker shades with decreasing power. Powered redstone wire also produces "reddust"[ตรวจสอบ] particles of the same color. Redstone wire cannot be seen from underneath.[2]

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ผู้ใช้:User0183/ID

Block data[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

In Bedrock Edition, redstone wire uses the following data values: ผู้ใช้:User0183/DV

Block states[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

ผู้ใช้:User0183/BS

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:H

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552Notch แสดงความสนใจในการเพิ่มบล็อกชนิดลวด
java Alpha
v1.0.1เพิ่ม "Red Ore Dust" (ไอเทม) และ red ore dust (บล็อด) Red ore dust ในรูปแบบไอเทมถูกใช้เพื่อคราฟต์ redstone torches
v1.0.2_01Red ore dust now won't connect through solid blocks diagonally down.แม่แบบ:Needs testing
Redstone Dust Revision 1.png เปลี่ยนเทกซ์เจอร์ Red dustแม่แบบ:Needs testing
การเดินบน Red ore dust ไม่ทำให้มันพังอีกแม่แบบ:Needs testing
Red ore dust now gives off particles.แม่แบบ:Needs testing
v1.0.4เปลี่ยนชื่อเป็น Redstone
ในรุ่นนี้หรือก่อนหน้า, เพิ่ม redstone ไปยังกล่องใน dungeon
v1.1.0ตอนนี้เรดสโตนใช้คราฟต์ เข็มทิศ
v1.2.0?ตอนนี้เรดสโตนใช้คราฟต์ นาฬิกา
java Beta
1.2ตอนนี้เรดสโตนใช้คราฟต์ dispensers และ note blocks.
1.3Redstone dust gets darker the farther away it is from a source of power. (previously, it was fully on until it reached its limit)
ตอนนี้เรดสโตนใช้ครา redstone repeaters.
1.5ผงเรดสโตนสามารถวางบนหิมะ
ตอนนี้เรดสโตนใช้คราฟต์ powered rails และ detector rails
1.6.6เปลี่ยนวัตถุดิบของ glowstone จาก "กระจก" เป็น "หิน", allowing redstone dust to be placed on it.
1.7Redstone dust now connects to a repeater without the dust being explicitly pointed at it.
ตอนนี้เรดสโตนใช้คราฟต์ลูกสูบ
1.8Pre-releaseRedstone can be found in the new stronghold storeroom chests, and in the new abandoned mineshaft chests.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 3Redstone can now be brewed in a water bottle to create a mundane potion.
It can now be found in the new stronghold altar chests.
It now extends the potions of Fire Resistance, Slowness, Swiftness, Poison, Weakness and Strength.
Beta 1.9 Prerelease 4Redstone now extends the new potion of Regeneration.
RC1Changed redstone dust placement on one block from a "+" to a "•" shape.
1.2.112w07aRedstone is now used to craft redstone lamps.
1.3.112w21aRedstone can now be bought from priest villagers, at 2–4 redstone for 1 emerald.
12w22aRedstone dust now generates in jungle temples.
12w25aRedstone dust can now be placed on top of upside-down slabs and stairs.
1.4.212w34aRedstone now extends the new potions of Night Vision and Invisibility.
12w38aWitches are added. They sometimes drop redstone when killed.
1.513w01aRedstone is now used to craft blocks of redstone and droppers.
1.7.213w36aRedstone now extends the new potion of Water Breathing.
13w37aThe item form of block ID 55 (redstone wire) was removed from the game. It can no longer exist in inventories, only as a block in the world.
1.814w02aTrading changed: cleric villagers now sell 1–4 redstone for 1 emerald.
14w25aRedstone dust no longer changes to obsidian when lava flows into it.
14w27aRedstone now extends the new potion of Leaping.
1.915w31aRedstone can no longer be added to extended potions or tier-II potions.
15w44aCut average yield from dungeon chests by more than half, and increased yield from mineshaft chests.
15w46aThe hitbox now covers only part of the surface of the block below, based on the orientation of the redstone.
1.1116w39aRedstone dust can now be found in woodland mansions.
Redstone is now used to craft observers.
1.1317w47aRenamed the item to redstone wire.
Prior to The Flattening, this block's numeral ID was 55, and the item's 331.
17w48aRenamed again to redstone dust.
18w07aRedstone now extends the new potion of the Turtle Master.
1.1418w43aRedstone Dust.png เปลี่ยนเทกซ์เจอร์ของผงเรดสโตน
pocket Alpha
0.8.0build 2Redstone Dust Revision 1.png เพิ่มเรดสโตนซึ่งเป็นไอเทม
Redstone is now dropped when mined from redstone ore.
Redstone can be used to craft compasses, นาฬิกา และ powered rails.
0.11.0build 1Redstone is now used to craft redstone blocks.
0.12.1build 1Added redstone to the creative inventory.
0.13.0build 1ตอนนี้สามารถวางผงเรดสโตนได้แล้ว
ตอนนี้เรดสโตนใช้คราฟต์ redstone lamps, note blocks, detector rails และ redstone torches
0.14.0build 1ตอนนี้เรดสโตนใช้คราฟต์ dispensers และ droppers
0.15.0build 1ตอนนี้เรดสโตนใช้คราฟต์ ลูกสูบ และ observers
รุ่น Pocket
1.1.0alpha 1.1.0.0ตอนนี้เรดสโตนสามารถพบได้ใน woodland mansions
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Redstone Dust.png เปลี่ยนเทกซ์เจอร์ของผงเรดสโตน
1.11.0beta 1.11.0.1Redstone dust can be found in desert village temple chest.
beta 1.11.0.4Cleric villager now sell 4 redstone dust as part of their first tier trade.
รุ่น Legacy Console
TU1CU11.0Patch 1Redstone Dust Revision 1.png เพิ่มเรดสโตน
TU3Redstone dust now connects to a repeater without the dust being explicitly pointed at it.
รุ่น PlayStation 4
1.95ตอนนี้สามารถวาง เรดสโตน ไว้บนกระจกได้แล้ว
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Redstone Dust Revision 1.png เพิ่มผงเรดสโตน

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Redstone”, “Redstone dust”, หรือ ”Redstone wire“ จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ผงเรดสโตนได้เปิดโลก minecraft สู่วงจรเรดสโตนทำให้สามารถทำวงจรไฟฟ้าด้วย ปุ่มกด คันโยก แผ่นแรงดัน และ ระบบตรรกศาสตร์ซึ่งสามารถต่อแผงวงจรเข้ากับประตู รางรถไฟและTNT.และยังมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ต้องใช้ผงเรดสโตนในการต่อวงจร "ถ้า" ปุ่มสวิทช์เชื่อต่อกับของเหล่านั้นโดยตรง
 • รูปแบบของเรดสโตนเหมือนกับ ผงหินเรืองแสง และยังมีความเหมือน (แบบห่างๆ)กับ ดินปืนและน้ำตาล
 • ผงเรดสโตนสามารถนำไปใช้ในการหาทางออกเมื่อคนสำรวจถ้ำ โดยวางเรดสโตนทางขวาของคุณ คุณสามารถหาทางออกจากถ้ำโดยการสังเกตเรดสโตนด้านซ้ายของคุณ
 • เรดสโตนสามารถนำไปใช้ทำทำผลิตหินออบซิเดียน แต่ยังมีบัคซึ่งน่าจะได้รับการแก้ไข แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยและประหยัด ด้วยการใช้ ถังน้ำ และถังลาวา

[3]

 • ใน minecraft 1.0 ผงเรดสโตนส่วนเดียวที่ไม่เชื่อมต่อกับบล็อคอื่นๆที่มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก (หรือรูป " เครื่องหมายบวก ")
 • ใน มัลติเพลเยอร์ ถ้าระบบ PvP ถูกยกเลิก ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถฆ่าอีกคนหนึ่งได่ด้วยการใช้ผงเรดสโตนมาทำ กับดัก.

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โน๊ต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Fnlist

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]