ปีศาจปล้นสะดม

จาก Minecraft Wiki
ปีศาจปล้นสะดม
Upload ปีศาจปล้นสะดม.png
หลอดเลือด

100 (Heart.svg × 50)

ความแรงในการโจมตี

ง่าย: 7 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
ปานกลาง: 12 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
ยาก: 18 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
คำราม: เพิ่มถึง 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg)

การเกิด

See § การเกิด

Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล
Information icon.svg
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน รุ่น Java และ รุ่น Bedrock

ปีศาจปล้นสะดม (อังกฤษ: Ravager) เป็นม็อบที่ไม่เป็นมิตรขนาดใหญ่ซึ่งเกิดในกลุ่มปล้นสะดม (raid)

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

กลุ่มปล้นสะดม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Ravagers can spawn starting at wave 2 as part of raids.

รุ่น Bedrock[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Up to 5 Ravagers spawn as part of a raid. Unridden ravagers spawn at waves 3 and 5, a ravager ridden by a pillager spawns at waves 5 and 7, and a ravager ridden by an evoker spawns at wave 7.

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Ravagers are hostile towards players, iron golems, villagers or adult villagers[เฉพาะรุ่น Bedrock], and wandering traders[เฉพาะรุ่น Java] within a 16-block radius. They attack by ramming enemies with their head, dealing 12 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) damage and high knockback. They can also destroy certain block types by charging into them.

Breakable block
Block Bedrock Edition Java Edition
Bamboo ใช่ ไม่ใช่
Bamboo Sapling ใช่ ไม่ใช่
Beetroots ใช่ ใช่
Brown Mushroom ใช่ ไม่ใช่
Carrots ใช่ ใช่
Carved Pumpkin ใช่ ไม่ใช่
Chorus Flower ใช่ ไม่ใช่
Chorus Plant ใช่ ไม่ใช่
Dead Bush ใช่ ไม่ใช่
Sunflower ใช่ ไม่ใช่
Lilac ใช่ ไม่ใช่
Peony ใช่ ไม่ใช่
Rose Bush ใช่ ไม่ใช่
Large Fern ใช่ ไม่ใช่
Tall Grass ใช่ ไม่ใช่
Leaves ใช่ ใช่
Flower ใช่ ไม่ใช่
Grass ใช่ ไม่ใช่
Jack o'Lantern ใช่ ไม่ใช่
Melon ใช่ ไม่ใช่
Melon Stem ใช่ ไม่ใช่
Potatoes ใช่ ใช่
Pumpkin ใช่ ไม่ใช่
Pumpkin Stem ใช่ ไม่ใช่
Red Mushroom ใช่ ไม่ใช่
Sugar Cane ใช่ ไม่ใช่
Saplings ใช่ ไม่ใช่
Snow ใช่ ไม่ใช่
Sweet Berry Bush ใช่ ไม่ใช่
Turtle Egg ใช่ ไม่ใช่
Vines ใช่ ไม่ใช่
Lily Pad ใช่ ไม่ใช่
Wheat ใช่ ใช่

If blocked by a shield while attacking, no damage is dealt and knockback is halved. The ravager has about a 50% chance to become stunned and unable to move or attack for around 2 seconds. After this period, it will emit a roar that deals 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg) damage and high knockback (which increases with proximity) to nearby entities. The roar can knock back nearby Illagers without damaging them, and has no effect on other ravagers. The ravager does not attack pillagers who shoot at it, and does not attack evokers when evoker fangs accidentally hit a ravager.

Even though they are heavy, they can swim. Their apparent weight gives them 50% chance of 100% knockback resistance.

การดรอป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Upon death, ravagers drop 1 saddle.

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปีศาจปล้นสะดม/ID

ข้อมูลเอนทิตี้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

Ravagers have entity data associated with them that contains various properties of the mob.

ปีศาจปล้นสะดม/ED

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

September 29, 2018Ravagers are announced at MINECON Earth 2018.
รุ่น Java
1.1418w43aAdded Illager Beasts.
18w44aIllager beasts will now no longer flee in the presence of rabbits.[1]
18w45aIllager beasts will now spawn in illager patrols, 200 blocks away from villages on grass or sand with a block light level of 0–8 and a sky light level of 10–15.
18w46aIllager beasts no longer spawn as part of illager patrols, making them unused.
18w47aIllager beasts now spawn in the new Raids, making them used again.
19w05aIllager beasts have been renamed to ravagers.
ID changed from illager_beast to ravager.
19w13aRavagers can now be ridden by Evokers.
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Added Ravagers (which called "Illager Beasts"), available only through Experimental Gameplay.
Only has basic AI, uses player hurt sound and doesn't have animation.
1.11.0beta 1.11.0.1Renamed illager beast to ravager.
Ravagers now have animations and their own sounds.
Fully implemented ravager A.I behavior.
Ravagers can now spawn during raids.
Ravagers can now be ridden by vindicators and pillagers.
Ravagers are no longer hostile to baby villagers.
beta 1.11.0.3Fully implemented ravagers, separate from Experimental Gameplay.
beta 1.11.0.5Ravagers can now be ridden by evokers.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Ravager” หรือ “Illager beast“ จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]