ประวัติเวอร์ชัน

จาก Minecraft Wiki

หน้านี้โยงไปยังรายการประวัติเวอร์ชัน สำหรับการพัฒนาการของเวอร์ชันและรุ่น "Minecraft" ที่แตกต่างกัน

รุ่น Java[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Bedrock[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Legacy Console[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น New Nintendo 3DS[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่นสำหรับการศึกษา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Pi[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Minecraft Earth[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • Beta (16 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน)

แม่แบบ:Disambig