ประวัติเวอร์ชัน

จาก Minecraft Wiki

หน้านี้โยงไปยังรายการประวัติเวอร์ชัน สำหรับการพัฒนาการของเวอร์ชันและรุ่น "Minecraft" ที่แตกต่างกัน

รุ่น Java[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ประวัติเวอร์ชัน
  • Pre-classic (10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)
  • คลาสสิก (16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)
  • Indev (23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553)
  • Infdev (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553)
  • Alpha (30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
  • Beta (20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)
  • Official game, หรือ รุ่น Java (18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน)
 • Development versions (9 กันยายน พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน)

รุ่น Bedrock[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Legacy Console[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น New Nintendo 3DS[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่นสำหรับการศึกษา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Pi[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Release (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)

Minecraft Earth[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Beta (16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)
Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง