บทกวีเอนด์

จาก Minecraft Wiki

"บทกวีเอนด์" เป็นข้อความตัวอักษรที่จะถูกแสดงขึ้นเมื่อผู้เล่นได้ใช้ประตูมิติทางออก

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อมังกรเอนเดอร์ได้ตายลง และประตูมิติทางออกได้ถูกเปิดใช้งาน ซึ่งเป็นการทำให้ผู้เล่นสามารถออกจากดิเอนด์ กลับไปยังโลกปกติได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในตัวบทกวีจะถูกแสดงขึ้นเพียงครั้งแรกที่ผู้เล่นได้ใช้ประตูมิติทางออก(โดยจะอิงมาจากแทก Nbtsheet.png seenCredits ยังคงเป็น 0, ซึ่งหลังจากถูกแสดงบทแล้วจะถูกเปลี่ยนไปเป็น1)[เฉพาะรุ่น Java] หรือจะแสดงในทุกๆครั้งที่ผู้เล่นได้ใช้ประตูมิติทางออก[เฉพาะรุ่น Bedrock]

บทกวีเอนด์นั้นมึความยาวทั้งสิ้น 27 นาที 15 วินาที

สามารถกดข้ามบทกวีเอนด์ได้โดยการกด Esc[เฉพาะรุ่น Java] หรือกดปุ่ม "Skip"[เฉพาะรุ่น Bedrock]

หลังจากที่บทกวีถูกแสดงจนจบแล้ว หรือผู้เล่นได้กดข้ามบทกวีนี้ ผู้เล่นจะได้ไปเกิดใหม่ที่จุดเกิดของผู้เล่น

เนื้อหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตัวบทกวีนั้นเป็นรูปแบบบทสนทนาระหว่างผู้พูดสองคนที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งพูดคุยถึงความสำเร็จของผู้เล่นและมีความยาว 9 นาที 28 วินาที หลังจากบทกวีได้จบลงไปแล้ว เครดิตจะถูกเล่นต่อ ในระหว่างการแสดงผลของบทกวี และเครดิต ไฟล์เสียง credits.ogg จะถูกเล่น

ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทกวีเอนด์และเครดิจถูกบันทึกอยู่ใน client.jar; โดยตัวข้อความของบทกวีนี้อยู่ที่ assets/minecraft/texts/end.txt, และข้อความของเครดิตอยู่ที่ assets/minecraft/texts/credits.txt. โดยพวกมันสามารถถูกแก้ไขด้วยการใช้ resource packได้ โดยคำพูดของผู้พูดคนที่หนึ่งจะใช้ formatting code §3 (หรือสี dark aqua), และคำพูดของผู้พูดคนที่สองจะใช้ §2 (หรือสี dark green) และใส่ชื่อผู้เล่นจะถูกใส่ลงใน PLAYERNAME, และสัญญาณรบกวนจะถูกเก็บเป็น §f§k§a§b.มุมมองทางปรัชญา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โดยบทกวีนี้จะกล่าวถึงความหมายของชีวิต จุดประสงค์ และเป้าหมายของชีวิต การมีชีวิต การมีอยู่ ความจริง และเหตุผลต่างๆ การเกิด การตาย และการเปรียบเทียบ โดยในบทกวีได้เปลี่ยบเที่ยบว่าเกมคือความฝันระยะสั้น และชีวิตจริงๆของผู้เล่นคือความฝันระยะยาว ทุกอย่างคือความฝัน และจักวาลนั้นเป็นสิ่งที่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์ ดังนั้นในบางช่องจึงมีสัญญาณรบกวน ซึ่งแนวคิดทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับบทกวีนี้อาจมี สารัตถนิยม (ชีวิตนั้นมีเหตุผล) ที่หล่อรวมจากแนวคิดจิตนิยม และ สัจนิยม ว่าชีวิตนั้นมีความหมาย และมีสารัตถแยกเป็นปัจเจกบุคคล และพูดถึงอัตวิสัยถึงมุมมองความคิดเป็นปัจเจกบุคคล และยังไปถึงอัตถิภาวนิยม (existentialism) ที่กล่าวถึงความคิดในอิสระภาพ มองว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษ และมักเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจน และไม่มีเหตุผล ชีวิตนั้นคือความไม่มีเหตุผล ของมนุษย์ที่แสวงหาเหตุผล ในจักรวาลที่ไม่มีเหตุผล

วีดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

16 ตุลาคม 2011Notch ได้ทวิตว่า ต้องต้องการมองหาถึงนักเขียนที่มีความสามารถในการเขียน"ข้อความเหลวไหลด้านบนที่ออกมากจากไหนก็ไม่รู้" ที่จะออกมาในตอนจบของเกม
โดยนักเขียนนามว่า จูเลี่ยน โก[1] นั้นได้เป็นผู้เขียนสิ่งที่กลายมาเป็นที่รู้จักในชื่อ บทกวีเอนด์
ในภายหลัง, Notch ได้กล่าวว่าเรื่องสั้นของจูเลี่ยน เรื่อง The iHole นั้นได้ทำให้เข้าเชื่อมั้นว่าตูเลี่ยนนั้นเป็นคนทรี่ถูกต้องที่จะมาเขียนบทกวีเอนด์[2]
รุ่น Java
1.0.0เพิ่มบทกวีเอนด์ และเครดิต
1.12pre6เพิ่มความสามารถที่มองเห็นเครดิตโดยการกดที่ข้อความ copyright
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1เพิ่มบทกวีเอนด์
releaseไฟล์ credit.ogg ถูกเล่นในขณะที่แสดงบทกวีเอนด์
รุ่น Bedrock
1.13.0beta 1.13.0.9เพิ่มบทกวีเอนด์

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • ที่ตอนจบของบทกวีเอนด์ จำสามารถพบคไพูดหนึ่งที่ถูกโควตไว้ ซึ่งความหมายมันกว้างมาก แต่มักเป็นข้อโต้เถียงกันว่าคำพูดนี้ถูกให้โดย มาร์ก ทเวน:[3]
Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.
Unknown

ซึ่งสามารถแปลไทยได้ว่า

อีก 20 ปีต่อจากนี้คุณจะผิดหวังกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่คุณทำ ดังนั้นจงทิ้งปมสมอของคุณไปซะ ล่องรอยออกไปจากท่าเรืออันปลอดภัย จับลมสินค้าในด้วยเรือใบของคุณ สำรวจ ใฝ่ฝัน และค้นพบ
ไม่ทราบ

แกลเลอรี่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]