บทกวีเอนด์

จาก Minecraft Wiki

"บทกวีเอนด์" เป็นข้อความตัวอักษรที่จะถูกแสดงขึ้นเมื่อผู้เล่นได้ใช้ประตูมิติทางออก

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อมังกรเอนเดอร์ได้ตายลง และประตูมิติทางออกได้ถูกเปิดใช้งาน ซึ่งเป็นการทำให้ผู้เล่นสามารถออกจากดิเอนด์ กลับไปยังโลกปกติได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในตัวบทกวีจะถูกแสดงขึ้นเพียงครั้งแรกที่ผู้เล่นได้ใช้ประตูมิติทางออก(โดยจะอิงมาจากแทก Nbtsheet.png seenCredits ยังคงเป็น 0, ซึ่งหลังจากถูกแสดงบทแล้วจะถูกเปลี่ยนไปเป็น1)[เฉพาะรุ่น Java] หรือจะแสดงในทุกๆครั้งที่ผู้เล่นได้ใช้ประตูมิติทางออก[เฉพาะรุ่น Bedrock]

สามารถกดข้ามบทกวีเอนด์ได้โดยการกด Esc[เฉพาะรุ่น Java] หรือกดปุ่ม "Skip"[เฉพาะรุ่น Bedrock]

หลังจากที่บทกวีถูกแสดงจนจบแล้ว หรือผู้เล่นได้กดข้ามบทกวีนี้ ผู้เล่นจะได้ไปเกิดใหม่ที่จุดเกิดของผู้เล่น

เนื้อหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตัวบทกวีนั้นเป็นรูปแบบบทสนทนาระหว่างผู้พูดสองคนที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งพูดคุยถึงความสำเร็จของผู้เล่นและมีความยาว 9 นาที 28 วินาที หลังจากบทกวีได้จบลงไปแล้ว เครดิตจะถูกเล่นต่อ ในระหว่างการแสดงผลของบทกวี และเครดิต ไฟล์เสียง credits.ogg จะถูกเล่น

ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทกวีเอนด์และเครดิจถูกบันทึกอยู่ใน client.jar; โดยตัวข้อความของบทกวีนี้อยู่ที่ assets/minecraft/texts/end.txt, และข้อความของเครดิตอยู่ที่ assets/minecraft/texts/credits.txt. โดยพวกมันสามารถถูกแก้ไขด้วยการใช้ resource packได้ โดยคำพูดของผู้พูดคนที่หนึ่งจะใช้ formatting code §3 (หรือสี dark aqua), และคำพูดของผู้พูดคนที่สองจะใช้ §2 (หรือสี dark green) และใส่ชื่อผู้เล่นจะถูกใส่ลงใน PLAYERNAME, และสัญญาณรบกวนจะถูกเก็บเป็น §f§k§a§b.มุมมองทางปรัชญา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โดยบทกวีนี้จะกล่าวถึงความหมายของชีวิต จุดประสงค์ และเป้าหมายของชีวิต การมีชีวิต การมีอยู่ ความจริง และเหตุผลต่างๆ การเกิด การตาย และการเปรียบเทียบ โดยในบทกวีได้เปลี่ยบเที่ยบว่าเกมคือความฝันระยะสั้น และชีวิตจริงๆของผู้เล่นคือความฝันระยะยาว ทุกอย่างคือความฝัน และจักวาลนั้นเป็นสิ่งที่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์ ดังนั้นในบางช่องจึงมีสัญญาณรบกวน ซึ่งแนวคิดทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับบทกวีนี้อาจมี สารัตถนิยม (ชีวิตนั้นมีเหตุผล) ที่หล่อรวมจากแนวคิดจิตนิยม และ สัจนิยม ว่าชีวิตนั้นมีความหมาย และมีสารัตถแยกเป็นปัจเจกบุคคล และพูดถึงอัตวิสัยถึงมุมมองความคิดเป็นปัจเจกบุคคล และยังไปถึงอัตถิภาวนิยม (existentialism) ที่กล่าวถึงความคิดในอิสระภาพ มองว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษ และมักเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจน และไม่มีเหตุผล ชีวิตนั้นคือความไม่มีเหตุผล ของมนุษย์ที่แสวงหาเหตุผล ในจักรวาลที่ไม่มีเหตุผล

วีดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

October 16, 2011Notch tweeted, putting out a call for writing talent to write "silly over-the-top out-of-nowhere text" for the end of the game.
The writer Julian Gough[1] wrote what has become known as the End Poem.
Later, Notch stated that Gough's short story The iHole convinced him that Gough was the right person to write the End Poem.[2]
รุ่น Java
1.0.0Added the End poem and the credits.
1.12pre6Added the ability to see the credits by clicking the copyright text.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Added the End poem.
releaseTrack credit.ogg now play during End poem.
รุ่น Bedrock
1.13.0beta 1.13.0.9Added the credits.

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • At the end of the credits, the following quote is attached. It's widely, but controversially attributed to Mark Twain:[3]

แม่แบบ:Quote

แกลเลอรี่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist