ตาแมงมุมดอง

จาก Minecraft Wiki
ตาแมงมุมดอง
Fermented Spider Eye JE2 BE2.png
ชนิด

?

ความหายาก

ปกติ

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

ค่าข้อมูล

dec: 376 hex: 178 bin: 101111000

ไอดีเนมสเปซ

ตาแมงมุมดอง

ตาแมงมุมดอง (อังกฤษ: Fermented Spider Eye) นั้นเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ใช้ในการปรุงยา

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตาแมงมุมดองนั้นสามารถคราฟต์ได้จากตาแมงมุม เห็ดสีน้ำตาล และน้ำตาลในช่องการคราฟต์ดังนี้

ส่วนผสม สูตร Crafting
Brown Mushroom +
Sugar +
Spider Eye
การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตาแมงมุมสามารถใช้ในการปรุงยา และจะให้ผลลัพธ์เอฟเฟกต์ตรงข้ามในทางลบ และใช้ในการปรุงยาล่องหน

ส่วนผสมการปรุงยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Brewing
Potion of Weakness Fermented Spider Eye +
Water Bottle

Potion of Harming Fermented Spider Eye +
Potion of Poison หรือ
Potion of Healing

Potion of Slowness Fermented Spider Eye +
Potion of Swiftness หรือ
Potion of Leaping

Potion of Invisibility Fermented Spider Eye +
Potion of Night Vision

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2Fermented Spider Eye JE1 BE1.png เพิ่มตาแมงมุมดอง
Beta 1.9 Prerelease 3Fermented spider eyes can now be brewed in a water bottle to create a potion of Weakness.
Fermented spider eyes now corrupt potions of Swiftness and Fire Resistance into potions of Slowness, for both normal and extended types.
Fermented spider eyes now corrupts potions of Healing and Poison into potions of Harming, as well as Healing II and extended Poison into extended Harming.
1.4.212w34aFermented spider eyes now change potions of Night Vision into the new potions of Invisibility, for both normal and extended types.
1.7.213w36aFermented spider eyes now corrupt the new potion of Water Breathing into a potion of Harming.
1.814w27aFermented spider eyes now corrupt the new potion of Leaping into a potion of Slowness.
1.915w31aPotions of Weakness can no longer be made using a thick potion, mundane potion, awkward potion, potion of Regeneration, or potion of Strength.
Potions of Slowness can no longer be made using a potion of Fire Resistance.
Potions of Harming can no longer be made using a potion of Water Breathing.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this item's numeral ID was 376.
1.1418w50aFermented Spider Eye JE2 BE2.png The texture of fermented spider eyes has now been changed.
pocket Alpha
0.12.1build 1Fermented Spider Eye JE1 BE1.png เพิ่มตาแมงมุมดอง
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Fermented Spider Eye JE2 BE2.png The texture of fermented spider eyes has now been changed.
รุ่น Legacy Console
TU7CU11.0Patch 1Fermented Spider Eye JE1 BE1.png เพิ่มตาแมงมุมดอง
1.90Fermented Spider Eye JE2 BE2.png The texture of fermented spider eyes has now been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Fermented Spider Eye JE1 BE1.png เพิ่มตาแมงมุมดอง

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ตาแมงมุมดอง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่