ดินปืน

จาก Minecraft Wiki

แม่แบบ:Item ดินปืน (อังกฤษ: Gunpowder) เป็นไอเทมที่ใช้สำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ครีปเปอร์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ครีปเปอร์มีโอกาสดรอปดินปืนได้ถึง 2 อัน เมื่อมันตาย

แก๊สต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แก๊สต์มีโอกาสดรอปดินปืนได้ถึง 2 อัน เมื่อมันตาย

แม่มด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่มดมีโอกาสดรอปดินปืนได้ถึง 6 อัน เมื่อมันตาย

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Gunpowder can be found in 22.4% of shipwreck supply chests in stacks of 1–5, and in 57.8% of dungeon chests, 59.0% of desert temple chests, and 57.8% of woodland mansion chests, all in stacks of 1–8.

In Bedrock Edition they can be found in 25.3% of shipwreck supply chests in stacks of 1–5.

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสมในการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสมในการปรุงยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Brewing

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

แม่แบบ:Items