ดินปืน

จาก Minecraft Wiki
ดินปืน
Gunpowder JE2 BE2.png
ชนิด

วัตถุดิบ

ความหายาก

ปกติ

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

ใช่ (64)

ค่าข้อมูล

dec: 289 hex: 121 bin: 100100001

ไอดีเนมสเปซ

ดินปืน

ดินปืน (อังกฤษ: Gunpowder) เป็นไอเทมที่ใช้สำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ครีปเปอร์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ครีปเปอร์มีโอกาสดรอปดินปืนได้ถึง 2 อัน เมื่อมันตาย

แก๊สต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แก๊สต์มีโอกาสดรอปดินปืนได้ถึง 2 อัน เมื่อมันตาย

แม่มด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่มดมีโอกาสดรอปดินปืนได้ถึง 6 อัน เมื่อมันตาย

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Gunpowder can be found in 22.4% of shipwreck supply chests in stacks of 1–5, and in 57.8% of dungeon chests, 59.0% of desert temple chests, and 57.8% of woodland mansion chests, all in stacks of 1–8.

In Bedrock Edition they can be found in 25.3% of shipwreck supply chests in stacks of 1–5.

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสมในการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสมในการปรุงยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Brewing

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

java Indev
0.310.31 (January 29, 2010)Added sulphur as a crafting ingredient for TNT. It can be dropped by any mob.
February 19, 2010Sulphur will now only drop from creepers.
java Infdev
June 25, 2010, 2Sulphur can now found in the new dungeon chests.
java Alpha
v1.2.0?Added ghasts, which will drop sulphur upon death.
java Beta
1.3Sulphur has now been renamed to Gunpowder.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 4Gunpowder has now been made usable in brewing to create splash potions.
1.2.112w04aFire charges are now crafted with gunpowder.
1.4.212w38bWitches may now drop gunpowder.
1.4.612w49aGunpowder can now be used to craft a firework star and a firework rocket.
1.915w44aGunpowder will now generate in desert temple chests.
The average yield of gunpowder in dungeon chests has now been doubled.
1.1116w39aGunpowder can now found in the new woodland mansion chests.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this item's numeral ID was 289.
18w11aGunpowder can now generate in the chests of shipwrecks.
pocket Alpha
0.4.0Added gunpowder. It can be used to craft TNT.
0.12.1build 1Added gunpowder to the creative inventory.
Gunpowder has now been made usable in brewing to create splash potions.
0.13.0build 1Gunpowder can now be found inside desert temple chests.
0.14.0build 1Gunpowder can now dropped by witches.
0.15.0build 1Gunpowder can now used to craft fire charges.
รุ่น Pocket
1.1alpha 1.1.0.0Gunpowder will now generate inside woodland mansion chests.
รุ่น Bedrock
1.2beta 1.2.0.2Gunpowder can now be used to craft firework rockets and firework stars.
1.4beta 1.2.14.2Gunpowder will now generate inside shipwreck chests.
รุ่น Legacy Console
TU1CU11.0Patch 1Added gunpowder.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0 Added Gunpowders.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ดินปืน” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่