Dirt

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก ดิน)
Dirt
Dirt.png
ความโปร่งใส

ไม่

ความสว่าง

0

ความต้านทานระเบิด

2.5

เครื่องมือ

แม่แบบ:SlotSprite

การทดแทนได้

ใช่[เฉพาะรุ่น Legacy Console][กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.10]
ใช่‌[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.10]

กองรวมกันได้

ใช่ (64)

ดรอป

ตัวมันเอง

ค่าข้อมูล

dec: 3 hex: 3 bin: 11

ไอดีเนมสเปซ

dirt

Duncan Geere Mojang avatar.png I don't really need to tell you where to find dirt, because you'll generally acquire stacks and stacks of it during the course of normal play. To stop it filling up your chests, consider using it to fill in terrain, rather than dig it out, when you want to flatten an area. Or make a farm out of it - growing anything from saplings to beetroot. Or just use it to convert the dirt shack you built to protect you from zombies on the first night into an enormous dirt palace with all mod cons.
Duncan Geere[1]

Dirt หรือ ดิน เป็นบล็อกที่สามารถพบได้มากในทุก ไบโอม โดยจะแทรกตัวอยู่ระหว่างบล็อกหญ้า และบล็อกหิน ใน Overworld

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Dirt will drop as an item when broken with any tool or by hand, but a shovel is the fastest way to break it.

บล็อก Dirt
ความแข็ง 0.5
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[note 1]
มือ 0.75
ไม้ 0.4
หิน 0.2
เหล็ก 0.15
เพชร 0.1
ทอง 0.1
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดินนั้นสามารถเจอได้ทั่วไป และก็ตัวอยู่ที่ชั้นทางธรณีตอนบนในแทบทุก ไบโอม แทรกตัวอยู่ระหว่างชั้นหินและบล็อกหญ้า

โดยใน 1 ชังก์จะมีบล็อกดินราว 1,850 บล็อก ในไบโอมส่วนใหญ่ และอาจมากถึง 1,850 บล็อกในไบโอมที่มีภูเขาสูง และก็ยังสามารถพบเป็นกลุ่มก้อนไต้ดินได้เหมือนกัน ดินยังสามารถเกิดในสิ่งก็สร้างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไดเอีกด้วย เช่น บ้านบางหลังในหมู่บ้าน และยังสามารถเจอเป็นพื้นใน mineshafts

บล็อกที่มีดินเป็นส่วนประกอบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อ บล็อกหญ้า, grass path, farmland, mycelium, or podzol ถูกขุดด้วยเครื่องมือที่ไม่มี Silk Touch, มันจะดรอบเป็นแค่ดินปกติ ยกเว้น Grass path และ farmland ที่ถึงแม้จะร่ายมนคร์แบบ Silk Touch มันก็จะดรอบเป็นดินแกติอยู่ดี ยกเว้น grass path ในรุ่น Bedrock Edition.

Farmland นอกจากจะดรอบเป็นดินธรรมดาเมื่อถูกขุดแล้ว มันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นดินปกติเมื่อมีม็อบ หรือผู้เล่น มากระโดด้านบน หรือนำบล็อกไปวางไว้ด้านบน หรืออยู่เกินรัศมี 4 บล็อกจากน้ำ

Coarse dirt สามารถทำให้กลับมาเป็นดินปกติโดยใช้ hoe และทำตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดินส่วนมากมักจะนำมาใช้ในการเกษตร แต่ก็ามารถนำไปก็สร้างได้อีกด้วย

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเพาะปลูก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถใช้ดินในการปลูก ต้นอ่อนต้นไม้, อ้อย, เห็ด และ ไม่ไผ่[กำลังมา: JE 1.14], ซึ่งสามารถวางไว้บนดินได้เลย โดยมีเงื่อนไขบางอย่าง

ใช้ hoe เพื่อเปลี่ยนดินเป็น farmland, จะสามารถทำให้ปลูก ข้าวสาลี, เมล็ดฟักทอง, เมล็ดเมล่อน, มันฝรั่ง, แครอท และ เมล็ดบีทรูท

การแพร่ของหญ้าและใยเชื้อรา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Grass Block

ดินจะเปลี่ยนเป็นบล็อกหญ้าก็ต่อเมื่อมี แสง ที่ระดับ 4 ขึ้นไปและจะเกินขึ้นแบบสุ่ม

Mycelium ก็จะเกิดการแพร่เหมือนกัน แต่ต้องการแสงที่ระดับ 9 ขึ้นไป

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ข้อมูลบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

ในรุ่น Bedrock Edition, ดินใช้ค่าข้อมูลดังต่อไปนี้

ค่าข้อมูล คำอธิบาย
0 ดิน (Dirt)
1 ดินหยาบ (Coarse Dirt)

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

java pre-Classic
rd-160052Dirt Revision 1.png Dirt was added. Grass would grow on dirt when under light.
java Indev
?Now uses a sound distinct from grass.
Indev2010-02-06Dirt can now be tilled with a hoe into farmland.
java Infdev
Infdev2010-06-17
release 2
Dirt is now generated naturally underground, along with gravel, for more varied caves.
java Beta
1.8Pre-releaseDirt now generates naturally in villages.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 PrereleaseMycelium is introduced and now spreads to dirt.
Beta 1.9 Prerelease 5Dirt.png The texture was changed, having a very slightly different arrangement of grains around the sides.
1.3.112w22aInventory sprites for blocks were flipped from left to right, changing to .
1.4.212w38aDirt was given new sounds for being placed and walked upon.
1.7.213w36aA "grassless dirt" variant was added that grass would not spread onto. Its Block ID was minecraft:dirt/1.
1.8June 11, 2014Ryan Holtz revealed a new coarse dirt block, including its crafting recipe. "This will be a transparent switch-over in terms of world generation, as the coarse dirt block uses the same block ID and data value as the original grassless dirt block. As a result, even old worlds with the grassless dirt blocks should have them seamlessly change over to coarse dirt."
14w27bDirt's textures now rotate randomly due to the addition of arrays to the block model format.
1.1116w39aDirt now generates in mansions.
1.1317w47aThe different variant block states for the dirt ID have been split up into their own IDs.
Prior to The Flattening, this block's numeral ID was 3.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1419w05aNow renewable
pocket Alpha
0.1.0Dirt was added.
0.4.0Dirt can now be hoed into farmland.
0.8.0?The textures on dirt are now randomly rotated.
0.9.0?Grassless dirt added.
0.11.0build 1Dirt can be obtained by breaking grass path blocks.
รุ่น Pocket
1.1.0alpha 1.1.0.0Dirt now generates in woodland mansions.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Coarse dirt was added.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.10.0beta 1.10.0.3Dirt now renewable.
รุ่น Legacy Console
TU1CU11.0Patch 1Dirt was added.
TU31CU191.22Patch 3Coarse dirt was added.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Dirt” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

    • ถ้าดินถูกไถแล้ว แล้ววางน้ำไว้ด้านล้าง ดินจะไม่ให้เงาแก่น้ำ แต่ถ้าดินไม่ถูกไถ จะทำให้เกิเงา โดยคาดว่า It's GLITCH!

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  1. "Block of the Week: Dirt" – Minecraft.net, February 23, 2018