ซอมบี้ใต้น้ำ

จาก Minecraft Wiki
ซอมบี้ใต้น้ำ
Drowned.png
Baby Drowned.png
พลังชีวิต

20 (แม่แบบ:Healthbar)

พลังเกราะ

แม่แบบ:Armor

ความแข็งแกร่ง
ในการโจมตี

การปะทะ:
ง่าย: 2 (แม่แบบ:Healthbar)
ปานกลาง: 3 (แม่แบบ:Healthbar)
ยาก: 4 (แม่แบบ:Healthbar)
มีตรีศูล: 9 (แม่แบบ:Healthbar) [เฉพาะรุ่น Bedrock]
การโจมตีระยะไกล:
มีตรีศูล: 8 (แม่แบบ:Healthbar)

ขนาด

ตัวใหญ่:
สูง: 1.95 บล็อก
กว้าง: 0.6 บล็อก
ตัวเล็ก:
สูง: 0.975 บล็อก
กว้าง: 0.3 บล็อก

การเกิด

ดูที่ การเกิด

ดรอป

ดูที่ การดรอป

อุปกรณ์
ตามธรรมชาติ

แม่แบบ:Drop (โอกาส 15%) แม่แบบ:Drop (โอกาส 2%[เฉพาะรุ่น Java และ Legacy Console], โอกาส 0.85%[เฉพาะรุ่น Bedrock]) แม่แบบ:Drop (โอกาส 3%[เฉพาะรุ่น Java และ Legacy Console], โอกาส 8%[เฉพาะรุ่น Bedrock] ปรากฏฉับพลันเท่านั้น)

ค่าประสบการณ์

ตัวใหญ่: 5
ตัวเล็ก: 12

เสียง

ตัวใหญ่:

ตัวเล็ก:

ไอดีภายใน

?

ไอดีเนมสเปซ

drowned

แม่แบบ:About แม่แบบ:Quote

ซอมบี้ใต้น้ำ หรือ ดราวน์ (อังกฤษ: Drowned ; จมน้ำ) เป็นม็อบ undead ทั่วไปที่ไม่เป็นมิตรซึ่งเกิดในมหาสมุทรทุกแบบ, แม่น้ำ และหนองน้ำ หรือเมื่อซอมบี้จมน้ำ โดยปกติแล้วพวกมันจะเป็นแหล่งผลิตตรีศูลด้วย

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ซอมบี้ใต้น้ำจะเกิดตามธรรมชาติที่ระดับแสง 7 หรือน้อยกว่าในไบโอมมหาสมุทร (ยกเว้นมหาสมุทรอุ่น), แม่น้ำ และ swamp[เฉพาะรุ่น Bedrock] เวลาพวกมันเกิด จะเกิดมาพร้อมกับน้ำ พวกมันจะไม่เกิดในที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล

ซอมบี้ใต้น้ำแบบโตเต็มวัย และซอมบี้ใต้น้ำแบบเด็กพร้อมกับตร๊ศูล

ซอมบี้ใต้น้ำมีโอกาศที่จเกิดพร้อมกับ trident หรือ fishing rod, และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง nautilus shell. และยังมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเกิดเป็น drowned chicken jockey

การกลายร่าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ถ้าซอมบี้แบบปกติยู่ในน้ำเกิน 30 วินาที่ หลังจากนนี้ซอมบี้จะเข้าสู่กระบวนการกลายร่าง โดยในตอนแรกซอมบี้จะตัวสั่น คล้ายกับการที่ชาวบ้านถูกทำให้เป็นซอมบี้ ณ จุดนี้เราจะไม่สามารถหยุด หรือย้อนกลับได้อีกต่อไปแล้ว และหลังจากผ่านไปอีก 15 วินาทีซอมบี้จะกลายเป็นซอมบี้ใต้น้ำ

ไฟล์:18w11a Zombie Drowning.gif
กระบวนการกลายร่างของซอมบี้เป็นซอมบี้ใต้น้ำ (คลิกเพื่อดูเป็นภาพเคลื่อนไหว)

ถ้าซอมบี้ธรรมดานั้นถือ หรือสวมบางอย่างไว้และหากกลายร่างแล้ว มันจะดรอบของที่ถือ หรือที่ใส่อยู่ออก ซอมบี้Villager และ Hasks จะไม่เปลี่ยนเป็นซอมบี้ใต้น้ำโดยทันที แต่จะเปลี่ยนเป็นซอมบี้ปกติก่อน แล้วจึงเกิดกระบวนการกลายร่าง

การดรอป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ซอมบี้ใต้น้ำจะดรอบของเมื่อพวกมันตาย:

 • 5 แม่แบบ:EntityLinks หากฆ่าโดยผู้เล่น หรือหมาที่เชื่องแล้ว (12 หากเป็นซอมบี้ใต้น้ำแบบเด็ก)
 • 0–2 แม่แบบ:ItemLink
 • 0-1 แม่แบบ:ItemLink
 • 0-1 แม่แบบ:ItemLink[เฉพาะรุ่น Legacy Console และ Bedrock] (3.7% ต่อชิ้น, 4% ที่จะได้ Looting I, 4.3% ที่จะได้ Looting II และ 4.7% ที่จะได้ Looting III)
 • อาวุธได้ก็ตามที่หยิบขึ้นมามีโอกาส 100% ที่จะดรอบอาวุธที่มีความเสียหายเท่ากับตอนหยิบ

อาวุธที่เกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่นจาวา and รุ่น Console
 • 15% ที่จะครอบ แม่แบบ:ItemLink
 • 2% ที่จะครอบ แม่แบบ:ItemLink
 • 3% ที่จะครอบ แม่แบบ:ItemLink จากในมือ
  • ด้านบนที่กล่าวมาจากได้จากการจมยร้ำแบบธรรมชาติ ไม่ใช้การแปลง
 • ซอมบี้ใต้น้ำมีโอกาส 8.5% ที่จะดรอบอาวุธที่ได้มาแต่กำเนิด และจะดรอบอาวุธที่มีระดับความเสียหาย โดยการสุ่ม และทุกๆ Level ของ Looting จะเพิ่มโอกาส 1% (11.5% ในกรณีLooting III)
 • ซอมบี้ใต้น้ำจะดรอบอาวุธในมือเสมอ
รุ่น Bedrock Edition
 • 15% ที่จะครอบ แม่แบบ:ItemLink
 • 0.85% ที่จะครอบ แม่แบบ:ItemLink
 • 8% ที่จะเกิดพร้อม แม่แบบ:ItemLink ในมือ
 • แม่แบบ:ItemLink และ แม่แบบ:ItemLink
 • ซอมบี้ใต้น้ำมีโอกาส 8.5% ที่จะดรอบอาวุธที่ได้มาแต่กำเนิด และจะดรอบอาวุธที่มีระดับความเสียหาย โดยการสุ่ม และทุกๆ Level ของ Looting จะเพิ่มโอกาส 1% (11.5% ในกรณีLooting III)
 • ซอมบี้ใต้น้ำจะดรอบอาวุธในมือเสมอ
 • มีโอกาศที่ซอมบี้ใต้น้ำจะดรอบอาวุธ และตร๊ศูลพร้อมกัน โดยมีโอกาศเพียงน้อยนิด เพียง 0.3145% (0.38 พร้อมกับ Looting I, 0.4515% พร้อมกับ Looting II, 0.5405% พร้อมกับ Looting III)

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A drowned aiming with its trident.

Drowned have a melee attack, and if they spawn with a trident, they will use it as a ranged weapon. The trident is thrown every 1.5 seconds and will not be enchanted. It is not consumed, even when it is not enchanted with Loyalty. In the Legacy Console Edition and Bedrock Edition, drowned with tridents will use a melee attack if the target is 3 blocks away or less. They will stomp on turtle eggs, attack baby turtles, and like zombies will chase and attack villagers and iron golems. If on land, drowned will seek out nearby water. They will sometimes step onto land, but will quickly return to the water. If a drowned is in any way removed by force from the water, and all nearby water sources has been blocked from it, it becomes passive in daytime, however will go to the nearest water source when provided and once again becomes hostile as soon as it contacts water.

During the day, drowned เท่านั้น swim to attack players that are swimming in the water with them; otherwise, they stay on the floor of the water body they are in, ignoring players that are on land or in a boat. However, at night, drowned swim to the surface and will chase players as well as baby turtles, even outside the water, like regular zombies. The speed of their swim is equal to that of the player.

If a drowned kills a villager with a thrown trident, the villager has a chance of turning into a zombie villager.

Drowned in the Bedrock Edition use a swimming animation similar to the player. They use this animation whenever they try to pathfind to a player that is either below or above them, if the player is on the same ground level, the drowned will simply walk towards them. Drowned will also use this animation if they are tracking a player while they are not standing on a solid block. Their hitbox does not change when doing this animation. Also, if they hold a nautilus shell or anything else in their offhand, their arms will be in the posture the same as a player’s. When attacking, it uses the player’s attacking animation. Still, it uses the same swimming animation when tracking a player underwater.

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also Drowned have entity data associated with them that contain various properties of the mob. Their entity ID is drowned.

Zombie/ZombieBase

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load achievements

ความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngNot Today, Thank Youปัดลูกศรให้กระเด็นด้วยโล่
(Deflect an arrow with a shield)
Suit Upปัดวัตถุใด ๆ ที่พุ่งมาหาโดยใช้โล่minecraft:story/deflect_arrow
Advancement-plain-raw.pngAdventureผจญภัย สำรวจ และต่อสู้
(Adventure, exploration, and combat)
ฆ่าเอนทิตี้ชนิดใด ๆ หรือถูกฆ่าโดยเอนทิตี้ชนิดใด ๆminecraft:adventure/root
Advancement-plain-raw.pngMonster Hunterฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
(Kill any hostile monster)
Adventure การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_a_mob
Advancement-plain-raw.pngA Throwaway Jokeปาตรีศูลใส่บางอย่าง
ข้อควรระวัง: การปาอาวุธชิ้นเดียวของคุณออกไปไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก
(Throw a trident at something.
Note: Throwing away your only weapon is not a good idea.)
Monster Hunterminecraft:adventure/throw_trident
Advancement-plain-raw.pngTake Aimยิงอะไรสักอย่างด้วยลูกธนูและคันธนู
(Shoot something with a bow and arrow)
Monster Hunterminecraft:adventure/shoot_arrow
Advancement-fancy-raw.pngMonsters Huntedฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรูทุกชนิดอย่างละตัว
(Kill one of every hostile monster)
Monster Hunter การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_all_mobs

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Drowned mob“ จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

DrownedChickenJockey.png
 • Drowned are the เท่านั้น aquatic mobs that are considered undead.
 • A drowned chicken jockey will float to the surface because the chicken it is riding floats, causing the drowned riding it to burn in sunlight during the day, resulting in a chicken in the middle of the ocean or river where the drowned jockey spawned in.
 • Drowned are immune to damage from Guardians and Elder Guardians' lasers and thorns.
 • In Bedrock Edition, drowned have a 3D outer layer. This causes their heads and arms to look larger than on the Java Edition.
  • Like spiders and endermen, they also have eyes that appear to emit a light blue glow.

แกลลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

แม่แบบ:Entities

รุ่น Java
1.1318w11aAdded drowned mobs.
18w15aDrowned will now occasionally spawn with a nautilus shell.
18w16aDrowned will now spawn in underwater ruins.
pre1Drowned now have a swimming animation.