Zombie

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก ซอมบี้)
ซอมบี้ (Zombie)
Zombie.png
Baby Zombie.png
เลือด

20 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

เกราะ

2 (Armor.svg)

ความแรงในการโจมตี

ง่าย: 2 (Heart.svg)
ปานกลาง: 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)
ยาก: 4 (Heart.svgHeart.svg)

ขนาด

ตัวใหญ่:
สูง: 1.95 บล็อก
กว้าง: 0.6 บล็อก
ตัวเล็ก:
สูง: 0.975 บล็อก
กว้าง: 0.3 บล็อก

การเกิด

ดูที่ การเกิด

ปรากฏครั้งแรก

ดูที่ ประวัติ

ดรอป

ดูที่ การดร็อป

อุปกรณ์ที่ดรอป
ค่าประสบการณ์

ตัวใหญ่: 5
ตัวเล็ก: 12

เสียง

ซอมบี้:

ซอมบี้เด็ก:

ไอดีภายใน

JE: 54
BE: 32

ไอดีเอนทิตี้

zombie


ซอมบี้ (อังกฤษ: Zombie) เป็นม็อบที่ไม่เป็นมิตรทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ ซึ่งมีหลายชนิดที่แตกต่างกันไป

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใน the Overworld หรือโลกปกติ ซอมบี้จะเกิดเป็นกลุ่ม 4 ตัว ในที่ที่มีแสงสว่างระดับ 7 หรือน้อยกว่า ในไบโอมทะเลทรายซอมบี้ที่ไม่มีอะไรบังอยู่เหนือหัวที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าจากเหนือหัวได้นั้นมีโอกาส 80% ที่จะกลายเป็นhusksหรือก็คือซอมบี้อีกประเภทหนึ่ง ซอมบี้ที่ไม่กลายเป็น husks จะมีโอกาส 5% ที่จะกลายเป็นซอมบี้Villager ซึ่งซอมบี้ทั้งหมดนั้นมีโอกาส 5% ที่จะเกิดเป็น baby zombie. Baby zombies ก็ยังมีโอดาศที่จะเกิดพร้อมกับไก่เป็น chicken jockey

การล้อมโจมตี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หากผู้เล่นอยู่ไหนหมู่บ้าน Vilager ที่มีประตูอย่างน้อย 10 บานและมี Villager อยู่อย่างน้อย 20 ตัว ในตอนเที่ยงคืนซอมบี้จะมีอัตตราการเกิดที่สูงถึง 20 ตัว ที่ขอบหมู่บ้าน และเหตุการณ์นี้สามารถเกิดได้ทุกที่ แม้แต่เกาะเห็ด โดยซอมบี้ที่จะล้อมโจมตีนั้นจะเป็นซอมบี้แบบปกติเท่านั้น Hask และ Baby Zombie จะไม่โอกาสเกิดขึ้น

Monster spawner[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ซอมบี้สามารถเกิดได้ที่ monster spawners ใน dungeons.

ชนิดทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ซอมบี้ชาวบ้าน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A zombie villager farmer with an enchanted iron sword.
ดูเพิ่มเติมที่: Villager
Zombie Infection! The disease is spreading! "Uuuuhh, ooohhh"...
The Pretty Scary Update promo poster

Zombie villagers are a villager-like variant of zombies. They behave as ordinary zombies, but their character model's head and face is reminiscent of that of a villager, shaded with a darker green hue. Zombie villagers retain their professions and clothes, which have a tattered appearance.

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Zombie villagers naturally spawn 5% (1% in desert biomes and variants, including husks) in place of all zombies.

Zombie villagers can also result from zombies killing villagers. If any type of zombie kills a villager, there is a chance that the villager will transform into a zombie villager.

Chance for villagers killed by zombies to turn into zombie villagers
Difficulty Chance
Easy 0%
Normal 50%
Hard and Hardcore 100%

A priest zombie villager will appear alongside a priest villager in every igloo basement. Zombie Villagers spawn also in zombie villages[เฉพาะรุ่น Java และ Bedrock].

Zombie villagers have their own spawn egg which can be found inside the creative inventory. This egg spawns a zombie villager when used.

การรักษา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Zombie villagers can be cured by using a golden apple (regular) on them while they are under the effects of Weakness, which can be applied by:

A loud sizzling sound will be heard if successful, and the zombie villager will begin to shudder. The curing process will take 2–5 minutes, during which time the zombie villager behaves as normal. Cured villagers do not retain any trades they had before they became infected.

If the zombie villager is wearing any armor or wielding tools or weapons, those items disappear when the villager is cured, and not dropped on the ground.

During the curing process, it is often a good idea to keep the zombie villager away from any other zombies, because the other zombies will attack it after it is cured.

Conversion can be sped up by around 4% by surrounding the zombie villager with iron bars and/or bed blocks within a 9×9×9 cube centered on the zombie villager.[1]

A zombie villager cannot be cured by switching from Easy, Normal or Hard difficulty to Peaceful; they will simply despawn like all other monsters.

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • If a zombie villager is being cured, it will have the strength status effect in normal difficulty (Strength II on hard/hardcore).

Husk[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A husk.
A husk and baby variant.
Generic Mojang avatar.png I remember the first time I had the pleasure of meeting a Husk. I had gotten myself trapped in a sandpit of my own creation (as you do). Then, looking up, I saw a silhouette towering over me, lit up against the burning desert sun. “At last, my savior!” I cried, doing a little jig for joy. But then I heard that awful zombie screech, and I was thumped over the head.
Emily Richardson[2]

80% of zombies spawned directly under the sky in desert, desert hills, and desert M biomes will be husks. Like normal zombies, there is a 5% chance for baby husks to be spawned, and an additional 5% chance to spawn as a chicken jockey.

They behave similar to regular zombies, with the following differences:

 • They do not burn in sunlight.
 • They will apply Hunger to any player or mob it hits while attacking bare-handed. This effect lasts for 7 × floor (regional difficulty) seconds.
 • They do not have a villager counterpart.
 • They are visually 2 pixels taller than Zombies but have the same hitbox.
 • Their voices are more raspy than their normal counterparts.
 • They avoid water.
  • If they end up in water, they cannot be converted to drowned[3][กำลังมา: JE 1.13].
 • Dispensing armor on them doesn't work.
 • Husk spawn eggs can be found in the creative inventory, and this egg spawns only husks.

Drowned[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชนิดอื่น ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ซอมบี้เด็ก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไฟล์:BabyZombieRidingChicken.png
An armored baby zombie riding a chicken.

Baby zombies make up 5% of zombie spawns. They behave similar to regular zombies, with the following oddities:

 • They do not burn in sunlight in versions before snapshot 18w10d and build 1 from 1.2.20 (Bedrock Edition).[4]
 • They are 30% faster than the normal zombies, yet they have the same HP as normal zombies. This makes the baby zombies more dangerous than their bigger counterparts.
 • The noises they make are higher-pitched than normal zombie sound effects.
 • They can sometimes ride chickens. They can also ride adult cows, sheeps, chickens, pigs, polar bears, wolves and ocelots, as well as other adult zombies and spiders / cave spiders in the Bedrock Edition. It will uses the baby zombie speed instead of the mob speed.
 • Baby zombie villagers will turn into baby villagers if cured.
 • Worn armor shrinks to fit their body size.
 • They are able to fit through 1×1 block gaps.
 • They give 12 Experience points when killed by the player instead of 5.
 • Unlike all other baby mobs in the game, they will stay as babies indefinitely, and never grow into "adult" zombies.

Baby zombie villagers are spawned when a zombie kills a baby villager, the chance of infection being the same as adult zombie villagers. Baby zombie villagers also spawn naturally, but the combined chance (5% villagers × 5% babies) is very low at 0.25% (or 1 in 400 chance) of all newly spawned zombies. Baby husks can also spawn in warm biomes, as well as husk chicken jockeys.

ซอมบี้ติดอาวุธ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A zombie with full golden armor and rotten flesh as held item, considered as a melee weapon.

Along with skeletons, some zombies are capable of picking up dropped items. These zombies will automatically hold any item they come across (except that jack o'lanterns[เฉพาะรุ่น Java], mob heads, and pumpkins will be worn on their heads), but if those items happen to be armor, weapons, or tools, the zombie will use them. If they encounter another similar item, they will pick it up and drop their previous item:

 • if the new item is armor or a sword and the old item was not (for example, zombies prefer swords to pickaxes, and helmets to pumpkins),
 • if both items are armor/swords and the new item is better damage-wise (reduces more damage for armor, or inflicts more damage for swords),
 • if both items are armor/swords with the same damage reduction/infliction, the new item has NBT tags while the old does not or the new item is more damaged than the old item, or
 • if both items are bows and the new item has NBT tags while the old does not.

Items dropped by mobs in exchange for another cannot be picked up by players or mobs for 10 game ticks (0.5 seconds, barring lag), but can be picked up by hoppers.

Armor worn by zombies is not damaged from most damage sources, which means it cannot "wear out" the way player armor does. Helmets (not blocks like pumpkins) on zombies can wear away and break if the zombie is exposed to daylight or has an anvil or other falling block dropped on its head. Zombies also have a natural armor rating of 2 (Armor.svg), which gives 1.6 - 4% damage reduction from most sources.

Some zombies which can pick up items spawn already in possession of such items, and those items may also be enchanted. The chances of that event are listed below. Zombie villagers can also spawn naturally with armor, weapons or tools. If a zombie spawns wearing multiple pieces of armor, the armor will never be mismatched (i.e. all pieces will be made of the same material).

Chances of zombies wearing or picking up armor, per difficulty
Easy Normal Hard
Can Pick Up Loot 0% 0%-55%[note 1] 6.875%-55%[note 1]
Armor 0% 0%-15%[note 1] 1.875%-15%[note 1]
Armor Enchantment[note 2] 0% 0-50%[note 1] 6.25%-50%[note 1]
Weapon[note 3] 1% 1% 5%
Weapon Enchantment[note 2] 0% 0%-25%[note 1] 3.125%-25%[note 1]
 1. a b c d e f g h i Value is based on the regional difficulty.
 2. a b Enchantment is the same as on an enchantment table at level 5–22.[note 1]
 3. 13 chance of an iron sword, 23 chance of an iron shovel

If a zombie does spawn with armor, the chances of specific armor are as follows:

Chances of different armor pieces, per difficulty
Armor Easy & Normal Hard
Helmet 100% 100%
Helmet & Chestplate 75% 90%
Helmet & Chestplate & Leggings 56.25% 81%
Full set 42.19% 72.9%

The chances of it being of a particular material are:

Chances of different armor types
Armor Type Chance
Leather 37.06%
Gold 48.73%
Chain 12.90%
Iron 1.27%
Diamond 0.04%

Any zombie that spawns with equipment (picked-up items don't count) will give 1–3 extra experience points per item.

การดรอป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

When killed, zombies drop:

อุปกรณ์ที่ติดตัวซอมบี้ตอนเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. a b Zombies, zombie villagers and husks spawn only with pumpkins and jack o'lanterns[เฉพาะรุ่น Java] in Halloween.

ค่าประสบการณ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Adult zombies will drop 5 experience and an additional 1–3 experience per naturally-spawned equipment. Baby zombies will drop 12 experience.

ฮาโลวีน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

If a zombie wearing a pumpkin or jack o'lantern[เฉพาะรุ่น Java] is killed using a weapon enchanted with Looting, there will be a chance equivalent to the level of Looting used to drop the pumpkin or jack o'lantern, up to a maximum of a 3% chance of a drop.

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การโจมตีผู้เล่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Zombies and other hostile mobs can deal damage through closed doors.

Zombies spawn in groups of 4 and will pursue the player on sight from 40 blocks away, as opposed to 16 blocks in other hostile mobs. The detection range of zombies is reduced to half of their normal range (20 blocks) when the player is wearing a zombie mob head.[เฉพาะรุ่น Java] Zombies will periodically make groaning sounds, which can be heard up to 16 blocks away. Zombies will attempt to avoid obstacles, including sheer cliffs and lava, and will try to find the shortest path towards the player.[5] Unlike skeletons, zombies do not try to avoid being hit, and continue to pursue the player even when being attacked. Zombies can sometimes deal damage through a closed door, as shown in the picture to the right. Like most mobs, zombies will always float on water, even if their target is below them.

As of [[แม่แบบ:1.13]],‌[กำลังมา] they lose the ability to swim, which facilitates their transformation into drowned.

การถูกแสงแดดเผา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

At dawn, generally when the sun is 15 degrees or more above the ground (that is, when the moon can no longer be seen), most zombies will catch fire and burn once exposed to direct sunlight. They won't burn if they're:

 • in a sufficiently shaded area: a sunlight level of 11 or less;
 • in water;
 • caught in cobwebs (until 1.13);
 • standing in soul sand;
 • affected by Fire Resistance;
 • wearing head armor (but the armor will take damage); or
 • either baby zombies or husks.

Zombies may make some attempt to seek out shade during the day, or enter bodies of water to protect themselves from burning up, but will exit protective areas to chase a nearby player or villager.

If they attack an entity while burning, they may set it on fire, with a (30 × regional difficulty)% chance, and with a 2 × floor (regional difficulty) second duration. If wearing armor enchanted with Thorns while burning they may set players attacking them on fire with thorns damage alone.

Zombies are harmed by the status effect Healing, healed by the status effect Harming and are unaffected by Regeneration and Poison.

การเก็บไอเทม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A zombie holding an item it picked up will not despawn when left alone.

การโจมตีชาวบ้าน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A zombie trying to break the door down instead of taking an alternative path.

Zombies will attack villagers within 42 blocks, and they can always see villagers through walls. Once a zombie has focused on a villager, the zombie will ignore any other villagers and the player, until its target is dead or the zombie is attacked.

การพังประตู[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Up to 14.5% of zombies (depending on regional difficulty) in pursuit of a target can bang on closed wooden doors, and on Hard (and Hardcore) difficulty can succeed in breaking them down. Otherwise, the door will crack, but not break. Iron doors are always safe.

การโจมตีโกเลมเหล็ก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Zombies will attack iron golems within 42 blocks.

Reinforcements[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

On all difficulty levels, damaged zombies will also call all other zombies within a 67×67×21 to 111×111×21 area[n 1] centered on the attacked zombie to target the attacking player, like zombie pigmen.

On Hard difficulty, zombies can spawn additional zombies to “help” when damaged. Each zombie has a "likeliness to call reinforcements" statistic which ranges from 0–10%, and "leader" zombies (0–5% depending on regional difficulty) get a bonus of 50–75 percentage points to the stat. When the zombie is damaged by an entity or is damaged while targeting an entity, up to 50 attempts will be made to randomly choose a spawn location (0 or ±7–40 blocks away in all three axes) that is above a block with a solid top surface, has light level 9 or lower, has no players within 7 blocks, and has no colliding entities or blocks at which to spawn the reinforcement. Both the damaged zombie and the new zombie will have a 5 percentage point penalty to their "likeliness to call reinforcement" stat, making it less likely that an infinite number of zombies will spawn.

These effects can be negated by killing the zombie in as few hits as possible, by using environmental damage such as cactus or lava, or by avoiding them completely.

การโจมตีเต่า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Zombies will attack baby turtles and actively seek out and destroy turtle eggs.‌[กำลังมา: JE 1.13]

การกลายเป็น Drowned‌[กำลังมา: JE 1.13][แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

If a zombie is in water, and not in a boat, for 30 seconds it will begin converting into a drowned. The zombie will start to shake, similar to a zombie villager being cured, and after 15 seconds the zombie will be converted to a drowned. Once this process starts, it cannot be stopped.

If the zombie is holding or wearing any items, then these items will be dropped to the ground upon being converted.

Only normal zombies can become drowned, zombie villagers and husks cannot be converted.[6]

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

Zombies, zombie villagers and husks have entity data associated with them that contain various properties of the mob. Their entity IDs are zombie, zombie_villager and husk respectively.

ซอมบี้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Zombie/ZombieBase

ซอมบี้ชาวบ้าน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Zombie/ED1

Husk[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Zombie/ED2

Achievement[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Zombie DoctorCure a zombie villager.Throw a splash potion of weakness at a zombie villager and give it a golden apple (by facing the zombie and pressing the use key with a golden apple in your hand)Xbox OneYesYesYes40GGold
Xbox 360Alt20G

Advancement[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-oval-raw.pngZombie Doctorทำให้ชาวบ้านผีดิบอ่อนแอลงแล้วรักษาเขาซะ
(Weaken and then cure a zombie villager)
We Need to Go Deeperโยนยาอ่อนแอแบบปาใส่ซอมบี้ชาวบ้านและให้มันกินแอปเปิลทองคำ (โดยประจันหน้ากับซอมบี้แล้วกดปุ่ม use ในขณะผู้เล่นกำลังถือแอปเปิลอยู่) จากนั้นรอให้ชาวบ้านถูกรักษาจนเสร็จminecraft:story/cure_zombie_villager
Advancement-plain-raw.pngAdventureผจญภัย สำรวจ และต่อสู้
(Adventure, exploration, and combat)
ฆ่าเอนทิตี้ชนิดใด ๆ หรือถูกฆ่าโดยเอนทิตี้ชนิดใด ๆminecraft:adventure/root
Advancement-plain-raw.pngMonster Hunterฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
(Kill any hostile monster)
Adventure การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_a_mob
Advancement-fancy-raw.pngMonsters Huntedฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรูทุกชนิดอย่างละตัว
(Kill one of every hostile monster)
Monster Hunter การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_all_mobs

Video[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java Classic
0.24_SURVIVAL_TESTZombies were the second mob to be added to Minecraft after humans. They could run as fast as the player. Zombies would occasionally appear wearing armor, but this had no protective effect on their health. When killed, zombies gave 80 points each to the player, but they did not drop their armor. They also had arm swinging animations when they attacked.[7]
รุ่น Java Indev
February 1, 2010Zombies' armor was removed, as well as their arm swinging attack animations.
February 14, 2010Zombies now catch on fire when exposed to sunlight.
February 18, 2010Tweaked chances of catching on fire in sunlight.
Zombies now only burn when the sunlight level is greater than 7, and not due to torches at night[ตรวจสอบ].
February 19, 2010Zombies dropped 0–2 feathers upon death. Before chickens were added in Minecraft, Notch confessed[8] that he made zombies drop feathers because he had no idea what they should have dropped when killed.
รุ่น Java Beta
1.8Zombies now drop rotten flesh instead of feathers.
release
1.0.0Beta 1.9-pre4Zombies could now be harmed by splash potions of healing, and healed by splash potions of harming. They also became immune to poison and regeneration.
1.2.112w03aThe zombies' AI was improved, giving them a much better sense of direction when pursuing the player, allowing them to navigate obstacles, and even small mazes if constructed, to get to the player. They were also given the ability to 'see' through windows, the first mob able to do so intelligently (not counting spiders, who were able to see through all blocks at the time).
12w04aThe zombies' AI was improved again to cope with catching fire in sunlight. If a zombie is exposed to sunlight and bursts into flames, it will search for a body of water to douse the flames, or at least a shelter to hide from sun.
12w06aZombies now chase and attack villagers, attack doors (breaking them on Hard and Hardcore difficulties), and sometimes drop iron ingots, helmets, shovels and swords as a rare drop. Sometimes zombies attacked villagers in preference to the player, and always chose the shortest way to the target, even if there was a door in the way.
12w07aThe drop rate of rare drops was reduced.
1.4.212w32aZombie armor was added back into the game, and they could wear any type of armor. Zombies could now also hold an iron sword or iron shovel. They had a chance of dropping these items if they had them. Iron helmets, swords and shovels were removed as rare drops.
Zombies use their attack animation like they did in Classic 0.24. This only shows when a zombie is holding a weapon. When a zombie holds a weapon the damage it does is equal to the damage the player would do with the weapon added to the normal damage of the zombie.
Armor worn by zombies works the same as it does for the player, each piece gives a certain amount of armor points, where each 1 (Half Armor.svg) gives 4% damage reduction, but total damage reduction is limited to 80%.
Zombie villagers could now also spawn, and villagers now become infected when killed by a zombie. 5% of zombies spawned are zombie villagers. Infecting a baby villager creates a baby zombie villager which is faster than a normal zombie and does not age. Zombie villagers under the effects of a potion of weakness can be cured by using a golden apple on them.
12w34aZombies have two new rare drops – carrots and potatoes.
12w34bZombies can pick up and equip dropped items.[10][11] If killed, the zombie drops the item it is holding.
Zombies can survive sunlight if they are wearing a helmet or a pumpkin.[9]
12w36aThe zombie and zombie pigmen models and texture layouts have changed (no visual change, but breaks texture packs).
12w38aZombies were given new sounds.
?On Halloween, zombies can spawn wearing pumpkins or jack o'lanterns.
1.513w03aZombies are now able to set the player on fire if they are on fire and they attack the player.
Zombies can call other zombies from the nearby area (radius dependent on difficulty) to attack the player, making packs of zombies approach shortly after damaging the zombie.
Zombies cause more damage when their health is lower.
1.6.113w17aWhen damaged, zombies have a low chance to spawn more zombies.
13w21aZombie damage increasing with decreasing health was removed.
13w23bZombie AI and mechanics changed – this made them much more horde-like.
Zombies are now able to detect the player up to 40 blocks.
1.6.21.6.2-preBaby zombies spawn among regular ones. They have the same percentage of spawning as zombie villagers.
1.7.213w36aBaby zombies now drop loot and xp.
1.7.413w49aAdded chicken jockeys – A rare version of the baby zombie.
1.814w11aNow run away from creepers that are about to explode.
14w30aDrops head when killed by a charged creeper.
1.8.11.8.1-pre1No longer run away from creepers that are about to explode.
1.915w32aThe detection range of zombies is halved when the player is wearing a zombie mob head.
15w33cThe detection range for players wearing the zombie mob head is adjusted, now 37.5% of the normal range.
15w34aZombies now have an attack animation similar to the one they had in Classic 0.24–0.30, even without weapons
15w35aZombie villagers retain their professions and clothes, which have a tattered appearance. Before this version, The Zombie villager's body shares the same texture as the regular zombie's body.
New VillagerProfession tag that determines what profession the zombie villager is, as well as what profession it will be when cured.
15w36aThe detection range for players wearing the zombie mob head is again 50% of the normal range.
15w43aA zombie villager priest can be found caged in an igloo basement.
1.1016w20aAdded husk variant, including baby form.
Added husk spawn egg.
"Generic" green-robed zombie villager removed due to the new ZombieType tag not allowing invalid villager professions.
1.10-pre1Chance of setting the target on fire when burning, and the duration of the effect, now depends on raw regional difficulty.
Husk hunger effect duration now depends on raw regional difficulty.
1.10-pre2Removed husk spawn egg.
1.10Added exclusive sounds for husks: their sounds are a more raspy version of regular zombie sounds. Before this, husks used to sound like regular zombies.
1.1116w32aRe-added the husk spawn egg, added a zombie villager spawn egg.
Entity ID Zombie is now zombie, zombie_villager and husk for those respective mobs.
Removed the ZombieType tag, added the Profession tag to zombie_villager only, and made ConversionTime apply to zombie_villager only.
Setting the Profession tag to 5 will make green-robed villagers.
Zombie villagers' in-game name is now "Zombie Villager" instead of "Zombie".
Husks now avoid water.
16w32bRe-added generic zombie villagers, along with its normal counterpart.
16w39aZombie villagers now have their own sounds.
1.1217w14aAdded ConversionPlayerLeast and ConversionPlayerMost tags to the zombie villager, for the purpose of the minecraft:cured_zombie_villager trigger for advancements.
upcoming
1.1318w07aZombies now intentionally stomp on turtle eggs and attack turtles.
18w10dBabies now burn in the sun.
18w11aZombies now fall down underwater.
Zombies now become a drowned zombie instead of dying from drowning.
รุ่น Pocket Alpha
0.2.0Added zombies.
0.4.0Zombies can drop feathers.
0.5.0Zombies have new animations.
0.8.0build 2Zombies spawn more frequently and have rare drops of carrots and potatoes.
0.9.0build 1Zombie AI and mechanics changed – this made them much smarter.
0.9.4Zombies now have 2 (Armor.svg) armor points, preventing 8% of damage.
0.11.0build 1Added baby zombies and chicken jockeys.
Zombies now drop rotten flesh.
0.12.1build 1Added zombie villagers.
Zombie villagers retain their professions and clothes, which have a tattered appearance.
Zombies can now spawn wearing armor.
Zombies now have the ability to pick up items.
Zombies will now break down doors.
Zombies are now able to detect the player up to 40 blocks.
0.14.0build 1Baby zombies will have a 15% chance to want to be a jockey. If they want to be a jockey, upon nearing the player they will check for one of the following to mount prior attacking: adult chickens, adult ocelots, adult wolves, adult zombies, cows, pigs, sheep, or spiders.
0.15.0build 1Added husks.
Baby zombies can now ride husks.
Added husk spawn egg.
0.16.0build 5Husks now have their own sounds.
รุ่น Pocket
1.0.4build 1Husks are now little taller than zombies.
1.1build 7Zombie villagers now have their own sounds.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.2.20build 1Babies now burn in daylight.
รุ่น Legacy Console
TU1CU11.00Patch 1Added zombies.
TU5Zombies now drop rotten flesh instead of feathers.
TU12The zombies' AI was improved, giving them a much better sense of direction when pursuing the player, allowing them to navigate obstacles, and even small mazes if constructed, to get to the player. They were also given the ability to 'see' through windows. If a zombie is exposed to sunlight and bursts into flames, it will search for a body of water to douse the flames.
Zombies chased and attacked villagers, attacked doors (breaking them on Hard difficulty)Sometimes zombies attacked villagers in preference to the player, and always chose the shortest way to the target, even if there was a door in the way.
Zombies sometimes dropped iron ingots, helmets, shovels and swords as a rare drop.
TU141.04Added zombie villagers.
Added Baby Zombie Villagers. However, they can only be obtained by having a zombie kill a baby villager, as a Zombie spawn egg will not spawn them due to baby zombies not being in game.
TU151.05Changed zombies' rare loot drop to be carrots, potatoes or iron ingots.
TU19CU71.12Zombies can now pick up items and occasionally spawn with armor and/or weapons.
Added baby zombies.
Baby zombie villagers can now be spawned with a zombie spawn egg.
TU31CU191.22Patch 3Baby zombies now drop xp.
Drops skull when killed by a charged creeper.
TU46CU361.38Patch 15Added husks.
TU54CU451.56Patch 24Zombie Villagers no longer spawn from Zombie Spawn Eggs or Spawners, they have their own spawn egg. This is the same for Husks .
TU60CU511.64Patch 30 Baby zombies will have a 15% chance to want to be a jockey. If they want to be a jockey, upon nearing the player they will check for one of the following to mount prior attacking: adult chickens, adult ocelots, adult wolves, adult zombies, cows, pigs, sheep, spiders or cave spiders.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Zombie” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชุดเกราะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เครื่องมือ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หมวก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในสื่ออื่น ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โน้ต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. The inradius is based on the followRange stat: base value is 35, ±5% random spawn bonus, then plus 0–50% random zombie-spawn bonus

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]