คุยเรื่องMinecraft Wiki:รายการคำศัพท์และคำแปล/หมวดเกม

จาก Minecraft Wiki

รูปแบบการเพิ่มคำศัพท์ให้พิจารณา:

=== คำศัพท์ ===
# 
# 
#
คำอธิบาย/ความคิดเห็น --~~~~ 

หมายเหตุ:

 1. กรุณาใช้รูปแบบตามที่กำหนดให้
 2. การเพิ่มคำให้ทางเราพิจารณาให้ใส่ไว้ล่างสุดของหน้า ไม่จำเป็นต้องเรียงตามตัวอักษร
 3. ลงชื่อทุกครั้งในการเสนอคำศัพท์ให้พิจารณา

รายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา[แก้ไขต้นฉบับ]

editor(s)[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ตัวแก้ไข
 2. ตัวปรับแต่ง --Ponpan (คุย) 23:01, 14 สิงหาคม 2562 (UTC)
 • เช่น map editor, inventory editor

hotbar[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. แถบเครื่องมือ (จาก crowdin)
 2. แถบลัด --Ponpan (คุย) 16:34, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
 3. ปุ่มลัด (จาก crowdin)
 4. ช่องเครื่องมือ, ช่องลัด
 5. ฮอตบาร์ (ทับศัพท์)

อันนี้คิดเองว่าน่าจะใช้ "แถบลัด" เหมือนกับ health bar (แถบเลือด) กับ hunger bar (แถบความหิว) เพราะมีลักษณะเป็นแถบ ประกอบด้วยช่อง (slot) ต่างๆ และคำแปลอื่นยังมีช่องโหว่อยู่(บ้าง) อย่าง "แถบเครื่องมือ" ที่จริงไม่ได้ใส่เฉพาะเครื่องมือ แต่ใส่ได้ทั้งบล็อก ทั้งวัตถุดิบ ทั้งวัสดุก่อสร้าง, "ปุ่มลัด" ก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นปุ่ม แต่เป็นช่อง ๆ เรียงกันไป, "ช่องลัด" ก็ดูเข้าท่า แต่จากการค้นใน crowdin ก็ยังมีการเจาะจงเข้าไปอีกว่า hotbar slot 1,2,... ซึ่งน่าจะแปลว่า "ช่องลัด ช่องที่ 1,2,..." ซึ่งอ่านแล้วเข้าใจเป็นสองความหมาย คือ ช่องลัดคือช่องเล็กๆ แต่ละช่องที่เรียงกันไปแล้วเรียกรวมกันทั้งหมดว่าเป็น "ช่องลัด" อีกที? กับ ช่องลัดเป็นช่องใหญ่ที่มีช่องย่อยอยู่ข้างในอีกที? --Ponpan (คุย) 16:34, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

 เห็นด้วย ควรใช้คำว่า "แถบลัด" อีกอย่างถ้าพิจารณาอย่างละเอียดแล้วคำว่า hot อาจมีความหมายแฝงว่าเร่งด่วน เช่น hot issue แปลว่า ประเด็นร้อน ซึ่งแสดงว่าเป็นประเด็นที่ต้องการความเร่งด้วยและชัดเจนเนื่องจากเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ฉะนั้นคำว่า ลัด ซึ่งแสดงถึงความเร่งด่วนจึงเหมาะสม --Prem4826 (คุย) 09:44, 10 มีนาคม 2562 (UTC)

stack[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. รวมกัน
 2. ทับซ้อน
 • ปัจจุบันแม่แบบ:Item ใช้ว่า "การรวมกันได้" แทน stackable

--ไม่ลงชื่อผู้เสนอ

เสนอให้ใช้คำว่า "กอง" เพื่อแปล Stack และ "กองรวมกันได้" แทน stackable ครับ --0123456789thegreat (คุย) 15:18, 17 เมษายน 2562 (UTC)
 ความเห็น ปกติเวลาเล่นเกมผมก็ใช้คำว่า "กอง" นะ เช่น เพชร 1 กอง (= เพชร 64 เม็ด) อะไรทำนองนี้ --Prem4826 (คุย) 02:58, 18 เมษายน 2562 (UTC)
ใช้ว่ากองก็ดีครับ เข้าใจง่าย แล้วก็ไม่ซ้ำกับการใช้ในบริบทอื่น (เท่าที่นึกออก) --Ponpan (คุย) 20:25, 30 พฤษภาคม 2562 (UTC)
 เสร็จสิ้น ใช้คำว่า "กอง" (stack) และ "กองรวมกันได้" (stackable) --Prem4826 (คุย) 07:38, 16 มิถุนายน 2562 (UTC)

structure(s)[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โครงสร้าง
 2. สิ่งปลูกสร้าง
 • ปัจจุบันใช้ในสองความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
  1. Structure Block (ชื่อบล็อก) ในเกมใช้ว่า "บล็อกโครงสร้าง"
  2. generate structures ในเกมใช้ว่า "สร้างสิ่งปลูกสร้าง"
 Comment ในหน้า Generated structures ของวิกิอังกฤษ นับลักษณะโครงสร้างในธรรมชาติทั้งหมดเข้าไปเช่น ภูเขา เนินเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ รวมถึงสิ่งก่อสร้าง เช่น หมู่บ้าน อิกลู Woodland Mansion ฯลฯ
 ข้อมูลเบื้องต้น
 • Structure Block ใช้ว่า "บล็อกโครงสร้าง" น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้ว เพราะเป็นบล็อกที่ใช้ก๊อปหรือเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
 • generated structures ใช้ว่า "โครงสร้างตามธรรมชาติ" คือถ้าใช้คำว่า โครงสร้าง หรือ สิ่งปลูกสร้าง เดียว ๆ อาจก่อให้เกิดความสับสนได้ว่าเป็นงานของผู้เล่นที่สร้างขึ้น
  • อาจมีคำถามเพิ่มเติมว่าทำไมไม่ใช่คำว่า "สิ่งปลูกสร้างตามธรรมชาติ" เป็นเพราะคำว่า สิ่งปลูกสร้าง หมายถึงอาคารบ้านเรือน แต่ในบทความภาษาอังกฤษที่ยกมามีการกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ ด้วย
 • structure ให้ดูที่บริบทของประโยคว่ากล่าวถึงสิ่งใด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความสับสนว่ากล่าวถึงโครงสร้างแบบไหนกันแน่
  • กล่าวถึง โครงสร้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (เช่น หมู่บ้าน สตรองโฮลด์ พีระมิด) ใช้ว่า "โครงสร้างตามธรรมชาติ"
  • กล่าวถึง โครงสร้างที่ผู้เล่นสร้างขึ้น (เช่น บ้านของผู้เล่น ฟาร์มข้าว ฟาร์มสัตว์) ใช้ว่า "โครงสร้างที่ผู้เล่นสร้างขึ้น" --Prem4826 (คุย) 13:38, 11 มิถุนายน 2562 (UTC)
 เห็นด้วย ทั้ง "บล็อกโครงสร้าง" (ซึ่งใช้โดยทั่วไปอยู่แล้ว) กับ "โครงสร้างตามธรรมชาติ"
 เห็นด้วย structure = โครงสร้าง --Ponpan (คุย) 19:31, 13 มิถุนายน 2562 (UTC)
 เสร็จสิ้น ใช้คำว่า "บล็อกโครงสร้าง" (structure block), "โครงสร้างตามธรรมชาติ" (generated structure) และ "โครงสร้าง" หรือ "โครงสร้างตามธรรมชาติ" หรือ "โครงสร้างที่ผู้เล่นสร้างขึ้น" (ตามบริบท sturcture) --Prem4826 (คุย) 07:38, 16 มิถุนายน 2562 (UTC)

waterlog[แก้ไขต้นฉบับ]

 • โดยทั่วไปแปลว่า "ทำให้เต็มไปด้วยน้ำ", "ทำให้น้ำเต็ม"
 • ใช้เป็นชื่อของสถานะบล็อกว่า waterlogged (เช่นของ conduit)

--ไม่ลงชื่อผู้เสนอ

 ความเห็น ผมคิดว่าควรใช้คำว่า "ชุ่มน้ำ" เช่น waterlogged oak fence = รั้วโอ๊กชุ่มน้ำ --Prem4826 (คุย) 09:44, 10 มีนาคม 2562 (UTC)
 เป็นกลาง --Ponpan (คุย) 22:04, 11 มีนาคม 2562 (UTC)
 เสร็จสิ้น ใช้คำว่า "ชุ่มน้ำ" --Prem4826 (คุย) 07:38, 16 มิถุนายน 2562 (UTC)

monument(s)[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. อนุสรณ์สถาน
 2. อนุสาวรีย์
 • ตอนนี้ชื่ออย่างเป็นทางการคือ monument ตาม /locate (ไม่ใช่ ocean monument)

--ไม่ลงชื่อผู้เสนอ

 ความเห็น ควรใช้คำว่า "อนุสรณ์สถาน" เพราะเป็นความหมายกว้าง ๆ และดูครอบคลุมกว่า --Prem4826 (คุย) 09:44, 10 มีนาคม 2562 (UTC)
 เห็นด้วย "อนุสรณ์สถาน" --Ponpan (คุย) 22:04, 11 มีนาคม 2562 (UTC)
 เสร็จสิ้น ใช้คำว่า "อนุสรณ์สถาน" --Prem4826 (คุย) 07:38, 16 มิถุนายน 2562 (UTC)

stronghold(s)[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ฐานที่มั่น (จาก crowdin)
 2. สตรองโฮลด์ (ทับศัพท์)

--ไม่ลงชื่อผู้เสนอ

 ความเห็น ควรใช้เป็นทับศัพท์ว่า "สตรองโฮลด์" เนื่องจากไม่มีสามารถหาคำแปลที่เหมาะสมได้ --Prem4826 (คุย) 09:44, 10 มีนาคม 2562 (UTC)
 เห็นด้วย "สตรองโฮลด์" --Ponpan (คุย) 22:04, 11 มีนาคม 2562 (UTC)
 เสร็จสิ้น ใช้คำว่า "สตรองโฮลด์" (ทับศัพท์) --Prem4826 (คุย) 07:38, 16 มิถุนายน 2562 (UTC)

TNT[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ทีเอ็นที
 2. ระเบิด
 3. TNT

-- ไม่ลงชื่อผู้เสนอ

 Support "ทีเอ็นที" ตอนแรกคิดว่าใช้ TNT ก็คงได้ แต่ว่าเมื่อคิดถึงการนำไปประสมกับคำอื่นด้วย อย่างเช่น
 • "Minecart with TNT" ถ้าแปลว่า รถรางพร้อม TNT ส่วนตัวอ่านแล้วรู้สึกไม่ต่อเนื่องไม่เป็นคำเดียวกันเหมือนคำว่า "รถรางพร้อมทีเอ็นที"
 • "TNT fizzes" แปลเป็น "ทีเอ็นทีถูกจุด" (แทน "TNT ถูกจุด")
 • "Primed TNT" แปลเป็น "ทีเอ็นทีที่จุดแล้ว" (แทน "TNT ที่จุดแล้ว")
ส่วนคำว่า "ระเบิด" คิดว่าในบางสถานการณ์จะไม่ชัดเจน เพราะมีหลายอย่างที่ระเบิดได้ (ดูรายชื่อในหน้า Explosion)
 เห็นด้วย แต่ใน crowdin มีการอนุมัติเป็น "TNT" ไปแล้ว ตอนนี้กำลังลองติดต่อพูดคุยกับผู้ดูแลภาษาไทยใน crowdin อยู่ครับ --Prem4826 (คุย) 11:23, 16 เมษายน 2562 (UTC)

Beacon[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. บีคอน
 2. เบคอน
 3. ดวงประทีป

-- ไม่ลงชื่อผู้เสนอ

 ความเห็น beacon อ่านว่า บี-เคิน (IPA: /ˈbiːkən/) ได้แบบเดียวนะครับ คำว่า "เบคอน" คงใช้ไม่ได้ --Ponpan (คุย) 20:32, 30 พฤษภาคม 2562 (UTC)
ในเกมมีการแปลคำนี้ว่า "ดวงประทีป" อยู่แล้วนะครับ ซึ่งความหมายก็น่าจะสอดคล้องกับลักษณะและการใช้งานของบล็อกนั้นอยู่แล้ว (ดวงประทีป มีความหมายเช่นเดียวกับ ดวงไฟ, ตะเกียง, โคม, โคมไฟ, เทียน ตามนี้) --Prem4826 (คุย) 13:20, 11 มิถุนายน 2562 (UTC)
เห็นด้วยกับการใช้คำว่า "ดวงประทีป" ที่ใช้อยู่ทั่วไปมาก่อนแล้วเหมือนกัน --Ponpan (คุย) 19:33, 13 มิถุนายน 2562 (UTC)
 เสร็จสิ้น ใช้คำว่า "ดวงประทีป" (ตามเดิม) --Prem4826 (คุย) 07:38, 16 มิถุนายน 2562 (UTC)