คุยเรื่องMinecraft Wiki:รายการคำศัพท์และคำแปล/หมวดเกม

จาก Minecraft Wiki

รูปแบบการเพิ่มคำศัพท์ให้พิจารณา:

=== คำศัพท์ ===
# 
# 
#
คำอธิบาย/ความคิดเห็น --~~~~ 

หมายเหตุ:

 1. กรุณาใช้รูปแบบตามที่กำหนดให้
 2. การเพิ่มคำให้ทางเราพิจารณาให้ใส่ไว้ล่างสุดของหน้า ไม่จำเป็นต้องเรียงตามตัวอักษร
 3. ลงชื่อทุกครั้งในการเสนอคำศัพท์ให้พิจารณา

รายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา[แก้ไขต้นฉบับ]

editor(s)[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ตัวแก้ไข
 2. ตัวปรับแต่ง --Ponpan (คุย) 23:01, 14 สิงหาคม 2562 (UTC)
 • เช่น map editor, inventory editor

hotbar[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. แถบเครื่องมือ (จาก crowdin)
 2. แถบลัด --Ponpan (คุย) 16:34, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
 3. ปุ่มลัด (จาก crowdin)
 4. ช่องเครื่องมือ, ช่องลัด
 5. ฮอตบาร์ (ทับศัพท์)

อันนี้คิดเองว่าน่าจะใช้ "แถบลัด" เหมือนกับ health bar (แถบเลือด) กับ hunger bar (แถบความหิว) เพราะมีลักษณะเป็นแถบ ประกอบด้วยช่อง (slot) ต่างๆ และคำแปลอื่นยังมีช่องโหว่อยู่(บ้าง) อย่าง "แถบเครื่องมือ" ที่จริงไม่ได้ใส่เฉพาะเครื่องมือ แต่ใส่ได้ทั้งบล็อก ทั้งวัตถุดิบ ทั้งวัสดุก่อสร้าง, "ปุ่มลัด" ก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นปุ่ม แต่เป็นช่อง ๆ เรียงกันไป, "ช่องลัด" ก็ดูเข้าท่า แต่จากการค้นใน crowdin ก็ยังมีการเจาะจงเข้าไปอีกว่า hotbar slot 1,2,... ซึ่งน่าจะแปลว่า "ช่องลัด ช่องที่ 1,2,..." ซึ่งอ่านแล้วเข้าใจเป็นสองความหมาย คือ ช่องลัดคือช่องเล็กๆ แต่ละช่องที่เรียงกันไปแล้วเรียกรวมกันทั้งหมดว่าเป็น "ช่องลัด" อีกที? กับ ช่องลัดเป็นช่องใหญ่ที่มีช่องย่อยอยู่ข้างในอีกที? --Ponpan (คุย) 16:34, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

 เห็นด้วย ควรใช้คำว่า "แถบลัด" อีกอย่างถ้าพิจารณาอย่างละเอียดแล้วคำว่า hot อาจมีความหมายแฝงว่าเร่งด่วน เช่น hot issue แปลว่า ประเด็นร้อน ซึ่งแสดงว่าเป็นประเด็นที่ต้องการความเร่งด้วยและชัดเจนเนื่องจากเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ฉะนั้นคำว่า ลัด ซึ่งแสดงถึงความเร่งด่วนจึงเหมาะสม --Prem4826 (คุย) 09:44, 10 มีนาคม 2562 (UTC)

TNT[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ทีเอ็นที
 2. ระเบิด
 3. TNT

-- ไม่ลงชื่อผู้เสนอ

 Support "ทีเอ็นที" ตอนแรกคิดว่าใช้ TNT ก็คงได้ แต่ว่าเมื่อคิดถึงการนำไปประสมกับคำอื่นด้วย อย่างเช่น
 • "Minecart with TNT" ถ้าแปลว่า รถรางพร้อม TNT ส่วนตัวอ่านแล้วรู้สึกไม่ต่อเนื่องไม่เป็นคำเดียวกันเหมือนคำว่า "รถรางพร้อมทีเอ็นที"
 • "TNT fizzes" แปลเป็น "ทีเอ็นทีถูกจุด" (แทน "TNT ถูกจุด")
 • "Primed TNT" แปลเป็น "ทีเอ็นทีที่จุดแล้ว" (แทน "TNT ที่จุดแล้ว")
ส่วนคำว่า "ระเบิด" คิดว่าในบางสถานการณ์จะไม่ชัดเจน เพราะมีหลายอย่างที่ระเบิดได้ (ดูรายชื่อในหน้า Explosion)
 เห็นด้วย แต่ใน crowdin มีการอนุมัติเป็น "TNT" ไปแล้ว ตอนนี้กำลังลองติดต่อพูดคุยกับผู้ดูแลภาษาไทยใน crowdin อยู่ครับ --Prem4826 (คุย) 11:23, 16 เมษายน 2562 (UTC)