คุยกับผู้ใช้:User0183

จาก Minecraft Wiki

เอฟเฟกต์ของสถานะ (อังกฤษ: Status effects) are various conditions, which can be either helpful or harmful, that affect an entity. They can be inflicted in various ways throughout the game, including consuming potions and some food items, being in the range of beacons and conduits, and being attacked by or close to certain mobs.

The /effect command allows players to inflict effects upon themselves and other entities.

Behavior[แก้ไขต้นฉบับ]

Any entities inflicted by a status effect are affected in various ways for an amount of time. During the effect, swirly particles emanate from the position of the inflicted entity.

On Java Edition, players can open their inventory to see any current status effects afflicted upon them, as well as its level and duration; on Bedrock Edition the same can be done in different ways, depending on the platform: console players can tap left on the dpad, on iOS and Android they can tap directly on the status effect icons, on Bedrock for Windows 10 the default shortcut is Z. For most effects, higher levels increase the strength of the effect.

Internally, and in the /effect command and potion Amplifier NBT tags, the game stores an "amplifier" value, which is one less than the displayed level. For example, Strength II has an amplifier of 1.

Due to the way this amplifier is stored in NBT, amplifiers of 128 to 255 (levels 129 to 256) in NBT tags (e.g. on potions) are treated as if they were −128 to −1 (levels −127 to 0) respectively. The /effect command initially applies such amplifiers in their positive-valued sense but this is later converted to the negative-valued interpretation, leading to inconsistent results.

Any number of different status effects, including opposing effects such as Strength and Weakness, can be simultaneously active on a player. However, it is not possible to apply the same effect multiple times, even if they are of different levels (e.g. Strength and Strength II). When applying an effect already active on the player, higher levels overwrite lower levels, and higher durations overwrite lower durations of the same level.

Note that even with commands, effects cannot be made to last forever. If an effect is set to an excessively large amount of time, such as 182 hours (655,200 seconds), it displays as "**:**", but still continues ticking down and eventually expires.

All status effects can be removed by drinking milk, dying, being saved from death by a totem of undying, or traveling through the return portal in the End. Singleplayer users with cheats enabled and operators in multiplayer servers can use /effect clear <playername>[เฉพาะรุ่น Java] or /effect <playername> clear[เฉพาะรุ่น Bedrock] to achieve the same goal.

Damage dealt by status effects (a kind of "magical damage") completely bypasses armor and protection, made it a good way to deal with highly armored targets. The only exception is that witches take 85% less[เฉพาะรุ่น Java] or 100% less[เฉพาะรุ่น Bedrock] damage from status effects, so this has less to no effect against it.

เอฟเฟกต์แบบสรุป[แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ชื่อ เอฟเฟกต์ ประเภท
Speed เพิ่มความเร็วในการเดิน Positive
Slowness ลดความเร็วในการเดิน Negative
Haste เพิ่มความเร็วในการทุบและความเร็วโจมตี Positive
Mining Fatigue ลดความเร็วในการทุบและความเร็วโจมตี Negative
Strength เพิ่มความเสียหายระยะใกล้ Positive
Instant Health รักษาเอนทิตี้, สร้างความเสียหายต่อ undead Positive
Instant Damage สร้างความเสียหายต่อเอนทิตี้, รักษา undead Negative
Jump Boost เพิ่มความสูงของการกระโดดและลดความเสียหายจากการตก Positive
Nausea โยกเยกและแปรปรวนหน้าจอ Negative
Regeneration เพิ่มเลือดเมื่อเวลาผ่านไป Positive
Resistance ลดความเสียหายส่วนใหญ่ Positive
Fire Resistance กันไฟและลาวา Positive
Water Breathing ป้องกันการจมน้ำ Positive
Invisibility ทำให้ล่องหน Positive
Blindness [เฉพาะรุ่น Java และ Bedrock] ลดประสิทธิภาพการมองและทำให้ไม่สามารถวิ่งและ critical hit ได้ Negative
Night Vision ลบความมืด Positive
Hunger เพิ่ม food exhaustion Negative
Weakness ลดความเสียหายระยะไกล้ Negative
Poison ทำให้สร้างความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไป (แต่ไม่สามารถฆ่าได้) Negative
Wither ทำให้สร้างความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไป (สามารถฆ่าได้) Negative
Health Boost [เฉพาะรุ่น Java และ Bedrock] เพิ่มเลือดสูงสุด Positive
Absorption เพิ่มความเสียหาย absorption Positive
Saturation [เฉพาะรุ่น Java และ Bedrock] Restores hunger and saturation Positive
Glowing [เฉพาะรุ่น Java] Outlines entities (สามารถมองได้ผ่านบล็อก) Negative
Levitation ลอยเอนทิตี้ขึ้นไป Negative
Fatal Poison [เฉพาะรุ่น Bedrock] สร้างความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปและอาจฆ่าได้ Negative
Luck [เฉพาะรุ่น Java และ Legacy Console] Can increase chances of high-quality and more loot Positive
Bad Luck [เฉพาะรุ่น Java] ลดโอกาศในการเจอ high-quality และ loot Negative
Slow Falling ลดความเร็วในการตกและ negates fall damage Positive
Conduit Power เพิ่มประสิทธิภาพการมองใต้น้ำและเพิ่มความเร็วการทุบ, ป้องกันการจมน้ำ Positive
Dolphin's Grace [เฉพาะรุ่น Java] เพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำ Positive
Bad Omen ทำให้ illager raid เริ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่หมู่บ้าน Negative
Hero of the Village มอบส่วนลดในการแลกเปลี่ยน Positive

ค่าข้อมูล[แก้ไขต้นฉบับ]

คุยกับผู้ใช้:User0183/ID

ความสำเร็จ[แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Stayin' FrostySwim in lava while having the Fire Resistance effect.YesYesYesYes20GBronze
Free DiverStay underwater for 2 minutes.Drink a potion of water breathing that can last for 2 minutes or more, then jump into the water or sneak on a magma block underwater for 2 minutes.Xbox OneYesYesYes20GSilver
Xbox 360Alt30G
Great View From Up HereLevitate up 50 blocks from the attacks of a ShulkerYesYesYesYes20GBronze

ความก้าวหน้า[แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-fancy-raw.pngA Furious Cocktailมีสถานะยาทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every potion effect applied at the same time)
Local Brewery minecraft:nether/all_potions
Advancement-fancy-raw.pngHow Did We Get Here?มีสถานะเอฟเฟกต์ทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every effect applied at the same time)
A Furious Cocktail minecraft:nether/all_effects
Advancement-fancy-raw.pngGreat View From Up Hereลอยขึ้น 50 บล็อกจากการโจมตีของชัลเกอร์
(Levitate up 50 blocks from the attacks of a Shulker)
The City at the End of the Gameเคลื่อนที่ในแนวตั้งเป็นระยะทาง 50 บล็อกจากผลของสถานะตัวเบา (levitation)minecraft:end/levitate

วิดีโอ[แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

java Beta
1.8?The first 19 status effects have been introduced, 8 of which are nonfunctional. No potions are added yet, so the only effects that are obtainable are Regeneration (golden apples), Hunger (raw chicken and rotten flesh), and Poison (cave spiders).
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2Potions have been added, but are unobtainable without inventory editing. All effects can appear on potions, but Invisibility and Night Vision still do not function.
Drinking milk now clears all status effects.
Beta 1.9 Prerelease 3Potions have been revamped and made obtainable. As part of this, 8 effects no longer exist as potions and have become unused.
1.3.112w21aAn enchanted golden apple made from blocks of gold has been added, and induced, among others, the formerly unused Resistance status effect.
12w26aMonster spawners can now be customized using third-party world editors and set to spawn mobs with status effects.
1.4.212w32aBeacons have been added (to Creative only) and can be used to give status effects to players around them. Several effects without a potion can now be induced, including the formerly unused Haste and Jump Boost effects.
Villager zombies under the effects of a potion of Weakness can now be given a golden apple to cure it.
12w39aUsing external programs, potions can now be changed to give different or multiple effects for any length.
1.513w09bUsing /effect the player can now apply potion effects to other players, with a maximum value of 4.
13w09c/effect now has a level limit of 255.
1.6.113w23aRegeneration and Instant Health have been slightly nerfed, having Regeneration heal twice as slow and Instant Health be 33% less potent.
13w23b Added Health Boost effect. It is activated after eating the 1st tier of the golden apple. The enchanted tier does not give the effect at all.
Regeneration has been increased from level 1 to 2 on the normal golden apple, and increased from level 4 to 5 on the enchanted golden apple.
13w24aSpiders now have a rare chance to spawn with status effects on hard difficulty.
13w24b Added Absorption effect.
Health Boost no longer activate after eating a golden apple. The Absorption effect is now triggered after eating either tier of the golden apple, and lasts for 2 minutes.
preAdded Saturation effect.
1.6.2?Extra health from Absorption effect no longer reappears every 30 seconds.
1.814w06aAdded the ability to disable effect particles.
14w25aMining Fatigue mechanics have been adjusted. There is no longer a 20 percentage point reduction per level.
14w27aPotion of Leaping has been added.
Jump Boost now has bright green particles.
14w28aEffects now accept named IDs, as well as numerical IDs.
1.915w31a Added Levitation status effect, received when player is hit by a shulker projectile.
Added Glowing status effect, which is received when players or mobs are hit by spectral arrows.
Status effects are now displayed on the HUD, instead of just in the inventory.
15w33aStrength was changed from +130% damage bonus per level to 3 (Heart.svgHalf Heart.svg) damage per level. Weakness was changed from 0.5 (Half Heart.svg) damage reduction to 4 (Heart.svgHeart.svg).
15w34bHaste and Mining Fatigue affect the new attackSpeed attribute.
15w44b New status effects, Luck and Bad Luck.
Tipped arrows now display the effect's time, same as potions.
Tipped arrows are now able to be obtained in survival.
15w49a Health Boost and Absorption icons have now changed to look different.
1.1318w14a Added the Slow Falling status effect, which is obtained by drinking a potion of Slow Falling or being hit by an arrow of Slow Falling.
18w15a Added the Conduit Power status effect, which is obtained by activating a conduit.
18w16aConduit Power now gives off a different effect.
18w19a Added the Dolphin's Grace status effect, which is obtained by swimming near dolphins.
1.1418w47a Added the Bad Omen status effect, which is obtained by killing a raid captain. The texture of the effect was later changed to
19w08aEach individual status effect icon texture is now found in a separate texture file.
19w13a Added the Hero of the Village status effect, obtained after defeating a raid triggered by Bad Omen.
pocket Alpha
0.11.0December 2, 2014Jeb tweets an image of status effects in progress.
When the player is affected with a status effect, there are tabs on the right side of the screen that shows what effects are currently afflicted.
Jeb states that the only effects obtainable are Poison and Nausea, due to potions not being implemented yet.
December 4, 2014Jeb tweets an image of the status effect GUI, which appears to be shown when one of the "tabs" are selected.
build 1Added status effects.
Currently, since potions have not been implemented, the only effects available are Poison from cave spiders, rotten flesh and pufferfish, Hunger from raw chicken and pufferfish (which doesn't function yet), and Nausea from pufferfish. Other effects can be applied using an inventory editor or modifier, though some do not work properly.
build 4Drinking milk now removes all status effects.
build 12Armor no longer decreases damage from status effects.
0.12.1build 1Most status effects work properly now, and added a few new ones. Jump boost can't be obtained, as rabbits have not yet been added.
Status effects now can be applied with potions.
Rotten foods now cause Hunger, rather than Poison due to the addition of hunger.
The hunger status effect functions correctly now due to the addition of hunger.
?Fixed a bug where the touch radius was offset for the status effect tab.
0.13.0build 1Jump boost can now be obtained in survival because of the addition of rabbits.
0.16.0build 1Added an exclusive potion, splash potion and arrow of Decay. It is unobtainable in survival due to the lack of a brewing recipe for it.
Mining fatigue can now be inflicted upon the player in survival by a elder guardian.
build 4 The wither effect can now be inflicted with the addition of the wither.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1 Added Levitation status effect, received when the player is hit by a shulker projectile.
รุ่น Bedrock
1.2.0?Absorption effect amplifier has been increased for enchanted golden apples.
1.4.0beta 1.2.20.1The Water Breathing status effect no longer gives the player enhanced underwater vision.
1.5.0beta 1.5.0.1 Added the Conduit Power status effect, which is received when the player activates a conduit.
1.6.0beta 1.6.0.5 Added the Slow Falling status effect, obtained by drinking a potion of Slow Falling or being hit by an arrow of Slow Falling.
1.8.0? Health Boost and Absorption icons have now changed to look different.
1.11.0beta 1.11.0.1Added the Bad Omen and Hero of the Village status effects.
รุ่น Legacy Console
TU5Patch 1Status effects have been introduced. Potions haven't been added yet, so the only things that cause them are golden apples, raw chicken, rotten flesh and cave spiders.
TU7Actual potions have now been added and some effects got an alchemical ingredient that correspond to them.
Milk has been now given the ability to cure and clear all status effects.
TU141.04An enchanted golden apple made from blocks of gold has been added, and induced, among others, the formerly unused Resistance status effect.
TU19CU71.12Night Vision now functions, and a potion and splash potion of Night Vision has been implemented and added to Creative mode.
Beacons have been added and can be used to give status effects to players around them, and several potion effects without a potion can now be induced.
Villager zombies under the effects of a potion of Weakness can now be given a golden apple to cure it.
Invisibility now functions, and turns mobs invisible. Players under its effect can now not be detected by other players. A potion and splash potion of Invisibility was implemented and added to Creative mode.
The Wither effect has been added, and it is inflicted by the wither's wither skulls.
Added Absorption effect, which can be triggered for 2 minutes when consuming either tier of the golden apple.
TU46CU361.38Patch 15Added Levitation status effect, received when the player is hit by a shulker projectile.
TU691.76Patch 38Added the Slow Falling status effect, obtained by drinking a potion of Slow Falling or being hit by an arrow of Slow Falling.
รุ่น PlayStation 4
1.91Added and status effect.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added status effects.
1.2.12Status effects are now displayed on the HUD, instead of just in the inventory.

ปัญหา[แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “User0183” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[แก้ไขต้นฉบับ]

 • หากผู้เล่น มี Blindness และ Night Vision ไว้ด้วยกันหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีดำและมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เท่านั้นที่มองเห็นได้ (ยกเว้นตอน ฝนตก พายุหรือ พายุฝนฟ้าคะนอง[1]
 • เลือดสูงสุดที่ผู้เล่น สามารถมีได้โดยใช้ Health Boost และ Absorption คือ 2068 (Heart.svg × 1034)
 • A player who gets max health using the method above, and then adds Regeneration with the level of 255 while healing to 1034 hearts, sees the view jolt, even in Creative mode, as if taking damage. This also happens when the effect ends.
 • If the player has at least Resistance 5, then they are practically invincible (apart from the /kill command and the void), although the void cannot kill a player with Regeneration 7 or higher.
 • The Wither effect is the only negative effect that can negatively affect both living and undead mobs.
 • The Jump Boost status effect does not make slimes, magma cubes or guardians jump higher [เฉพาะรุ่น Java]
 • Speed allows slimes to jump farther. High levels of speed can make slimes bounce out of view with just one jump.
 • The Levitation status effect normally raises the player into the air, unless the player is in water.
 • When having multiple status effects, the status effects' timer's is reduced by 1 second each simultaneously, regardless of when the player takes another potion. This is because they use the same "seconds counter" that "ticks" every 20 game ticks to save memory. For example, if the player drinks one potion and another different potion that doesn't reset the timer 5.5 (or any non-integer amounts) seconds later, both status effects' timers subtract 1 second from both of them simultaneously.
 • The player can walk/run while having the Levitation effect, especially on level 254.
 • Although the Wither effect is given to the player by being hit by wither skeletons or the wither, the icon shows a normal skeleton head instead of a wither skeleton head.
 • Using /effect <player> minecraft:levitation <time in seconds> 255 makes the player fly in Survival and not jump, when the effect is over in Survival when in midair, hitting the ground causes the player to shoot into the air, resulting in a likely death.
 • When a creeper has a status effect and explodes, it leaves a lingering potion cloud of the effect(s) that it had before it diedเมื่อคริปเปอร์ ติดเอฟเฟกต์ของสถานะและระเบิดไปมันจะทิ้ง lingering potion ก้อนเมฆแห่งเอฟเฟกต์ที่มันมีก่อนที่มันจะตาย[เฉพาะรุ่น Java]
 • ไอคอนสถานะ Conduit Power นำเทกซ์เจอร์เก่าของ heart of the sea กลับมาใช้ใหม่

แกลเลอรี[แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]

 • ไฟ - gives a damaging condition similar to a status effect

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

External links[แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Effects

de:Statuseffekt es:Efectos de estado fr:Effets de potions it:Effetto di stato ja:ステータス効果 ko:상태 효과 nl:Statuseffect pl:Efekty ru:Эффекты th:สถานะเอฟเฟกต์ zh:状态效果