คำสั่ง/clear

จาก Minecraft Wiki
clear
การจำกัด

โอเปอร์เรเตอร์

เพิ่มเข้ามาในเกมครั้งแรก

Java Edition 1.4.2 (Java Edition 12w37a)
PE 1.0.5 (Pocket Edition alpha 1.0.5.0)

Translation Latin Alphabet.svg
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล

เป็นการนำไอเทมออกจากช่องเก็บของของผู้เล่น รวมถึงไอเทมที่ลากโดยผู้เล่น

ไวยากรณ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • รุ่น Java
clear [<targets>] [<items>] [<maxCount>]
 • Bedrock Edition
clear [player: ผู้เล่น] [itemName: ไอเทม] [data: int] [maxCount: int]

เงื่อนไข[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

<targets> (BE: player: target)

ต้องเป็นชื่องของผู้เล่น หรือตัวเลือกเป้าหมาย ถ้าไม่ได้ระบุไว้ ผู้เล่นที่ใช้คำสั่งนั้นจะเป็นเป้าหมายโดยอัตโนมัติโดยปกติ แต่จะไม่โดยปกติถ้าผู้ใช้คำสั่งนั้นไม่ใช่ผู้เล่น
เอนทิตี้อื่นใด ที่ไม่ใช่ผู้เล่นนั้นไม่จะไม่ได้รับการอนุญาติ

<item> (BE: itemName: Item)

Specifies the id of the item to be cleared. If not specified, all items in the player's inventory are cleared.

data: int [เฉพาะรุ่น Bedrock]

Specifies the data value of the item to be cleared. If not specified, or if -1, all items that match "itemName: Item" are cleared, regardless of their data. Must be an integer between -1 and 2,147,483,647 (inclusive, without the commas), but values that are invalid for the specified item id revert to 0.

<maxCount> (BE: maxCount: int)

Specifies the maximum number of items to be cleared. If not specified, or if -1[เฉพาะรุ่น Bedrock], all items that match item and data are cleared. If 0, does not clear items, but returns successfully if there were items that could have been cleared (allowing detection of items rather than clearing of items). Must be an integer less than 2,147,483,648.

ผลลัพธ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Fails if the arguments are not specified correctly, if <targets> fails to resolve to one or more online players, or if no items are removed (except when <maxCount> is 0)

On success, removes the specified items from the player(s). If maxCount is 0, no items will be removed, and the number of matching items will be displayed in chat.

The specific outputs are as follows:

Trigger Type Message
Item does not exist Failure Unknown item <item id>
/clear <selector> <item id><--[HERE]
Item tag does not exist Failure Unknown item tag <tag id>

The player has an empty inventory
The player does not have the specified items

Failure

Single player: No items were found on player <player name>
Multiple players: No items were found on <number> playersแม่แบบ:Verify

The selector targets non-player entities Failure Only players may be affected by this command, but the provided selector includes entities
No players are affected given the selector Failure No player was found
Items are removed from the inventory Success

Single player: Removed <number> items from player <player name>
Multiple players: Removed <number> items from <number> playersแม่แบบ:Verify

The maxCount is set to 0 and the player has the specified items in their inventory Success

Single player: Found <number> matching items on player <player name>
Multiple players: Found <number> matching items on <number> playersแม่แบบ:Verify

Examples[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • To clear your entire inventory: clear
 • To clear all items from Alice's inventory: clear Alice
 • To clear all wool items from Alice's inventory: clear Alice minecraft:wool
 • To clear all orange wool items from the inventory of all players: clear @a minecraft:wool 1[เฉพาะรุ่น Bedrock] or clear @a minecraft:orange_wool[เฉพาะรุ่น Java]
 • To clear all golden swords with the "Sharpness I" enchantment from the nearest player
  • clear @p minecraft:golden_sword{Enchantments:[{id:"minecraft:sharpness",lvl:1s}]}[เฉพาะรุ่น Java]
 • To test if a random player has stone in his inventory: clear @r minecraft:stone -1 0[เฉพาะรุ่น Bedrock] or clear @r minecraft:stone 0[เฉพาะรุ่น Java]

See also[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • /data — can change or remove items in block or entity inventories
 • /give — give items to player
 • /kill — can destroy item entities
 • /replaceitem — can replace items in block or entity inventories

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Standing Scaffolding.png
บทความนี้ยังเป็นโครง หมายความว่าบทความนี้อาจขาดเนื้อหาที่สำคัญไป
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
รุ่น Java
1.3.112w37aAdded /clear
12w38aAdded item argument to /clear.
1.814w02aAdded data argument to /clear.
รุ่น Pocket
1.0.5alpha 1.0.5.0Added /clear