การแลกเปลี่ยน

จาก Minecraft Wiki
บทความนี้ยังเป็นโครง
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
Translation Latin Alphabet.svg
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล

แม่แบบ:Exclusive แม่แบบ:About

ระบบ การแลกเปลี่ยน เป็นกลไกระบบเกม ที่อนุญาตให้ผู้เล่นแลกเปลี่ยนมรกตเพื่อแลกไอเทม (และในทางกลับกัน) กับชาวบ้านและพ่อค้าเร่ร่อน

ข้อเสนอของชาวบ้าน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชาวบ้านไม่สามารถแลกเปลี่ยนด้วยได้ (ทุกรุ่น)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Nitwit[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Nitwit.

Nitwits are green-coated villagers. They cannot trade, nor can they change profession.

Unemployed[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Unemployed villager.

Villagers without profession overlays are unemployed and cannot trade. They wear biome outfits without a profession overlay. An unemployed villager gains a profession by being close to an unclaimed job site block near a valid bed. For example, an unclaimed cartography table may convert an unemployed villager into a cartographer when the villager claims it.

Java Edition offers[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A maximum of two แลกเปลี่ยน are randomly selected at every tier.

Armorer[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Armorer.

Armorer Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 4 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 7 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 5 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 9 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 36 0.2 แม่แบบ:BlockLink 1 12 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 1 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 3 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 1 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 4 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 5 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
Expert แม่แบบ:ItemLink 18–35 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 11–27 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:ItemLink 11–27 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 30[note 2]
แม่แบบ:ItemLink 18–35 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Butcher[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Butcher.
Butcher Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 14 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 7 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 5 16 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 8 16 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 7 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 10 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
Expert แม่แบบ:BlockLink 10 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30
Master แม่แบบ:ItemLink 10 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Cartographer[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Cartographer.
Cartographer Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 24 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 7 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:BlockLink 11 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

13
1
0.2
0
แม่แบบ:ItemLink[note 3] 1 12 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

14
1
0.2
0
แม่แบบ:ItemLink[note 3] 1 12 แลกเปลี่ยน 10
Expert แม่แบบ:ItemLink 7 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 3 0.051 or 2 of 16 blank Banner

1 12 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:ItemLink 8 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Cleric[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Cleric.

Cleric Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 32 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 2 12 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:BlockLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
Expert แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 9 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 5 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:ItemLink 22 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]
แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Farmer[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Farmer.

Farmer Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 20 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 26 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 22 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 6 16 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:BlockLink 6 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 4 12 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 4 16 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 18 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:BlockLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 20
Expert แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 1 or 2 of แม่แบบ:ItemLink [note 4] 1 12 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 3 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]
แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 3 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Fisherman[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Fisherman.

Fisherman Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 20 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 10 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

1
6
0.05 แม่แบบ:ItemLink 6 16 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

1
6
0.05 แม่แบบ:ItemLink 6 16 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:BlockLink 1 12 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 13 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 7–22 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 10
Expert แม่แบบ:ItemLink 6 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30
Master แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Fletcher[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Fletcher.
Fletcher Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 32 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 16 12 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:BlockLink

1
10
0.05 แม่แบบ:ItemLink 10 12 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:ItemLink 26 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 14 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
Expert แม่แบบ:ItemLink 24 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 7–22 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:BlockLink 8 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]
แม่แบบ:ItemLink 7–22 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 15[note 2]
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.051 of 15 Tipped Arrow

5 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Leatherworker[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Leatherworker.

Leatherworker Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 6 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 3 0.2 แม่แบบ:ItemLink [note 5] 1 12 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 7 0.2 แม่แบบ:ItemLink [note 5] 1 12 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:ItemLink 26 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 5 0.2 แม่แบบ:ItemLink [note 5] 1 12 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 4 0.2 แม่แบบ:ItemLink [note 5] 1 12 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 9 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 7 0.2 แม่แบบ:ItemLink [note 5] 1 12 แลกเปลี่ยน 1
Expert แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 6 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:ItemLink 6 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]
แม่แบบ:ItemLink 5 0.2 แม่แบบ:ItemLink [note 5] 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Librarian[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Librarian.

Librarian Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 24 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

5–64
1
0.2 แม่แบบ:ItemLink [note 6] 1 12 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 6 0.05 แม่แบบ:BlockLink 3 12 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

5–64
1
0.2 แม่แบบ:ItemLink [note 6] 1 12 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 1 12 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 5 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

5–64
1
0.2 แม่แบบ:ItemLink [note 6] 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 4 12 แลกเปลี่ยน 10
Expert แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

5–64
1
0.2 แม่แบบ:ItemLink [note 6] 1 12 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 5 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:ItemLink 20 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Mason[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Mason.

Stone Mason Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 10 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 10 16 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:BlockLink 20 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 4 16 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:BlockLink 16 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:BlockLink 16 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:BlockLink 16 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 4 16 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 4 16 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 4 16 แลกเปลี่ยน 10
Expert แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 1 0.051 or 2 of 16 Terracotta

1 12 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 1 0.051 or 2 of 16 Glazed Terracotta

1 12 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Shepherd[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Shepherd.
Shepherd Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:BlockLink 18 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:BlockLink 18 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:BlockLink 18 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:BlockLink 18 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.051 or 2 of 16 Wool

1 16 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 1 0.051 or 2 of 16 Carpet

4 16 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 3 0.051 or 2 of 16 Bed

1 12 trade 10
Expert แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 3 0.051 or 2 of 16 blank Banner

1 12 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:ItemLink 3 12 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Toolsmith[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Toolsmith.
Toolsmith Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 1 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 1 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 1 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 1 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 36 0.2 แม่แบบ:BlockLink 1 12 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 30 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 7–22 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 7–22 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 7–22 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 11–27 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 10
Expert แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 18–35 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 11–27 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:ItemLink 18–35 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Weaponsmith[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Weaponsmith.

Weaponsmith Economic Trade
เลเวล ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 16 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 3 0.2 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 7–22 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 1
Apprentice แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 36 0.2 แม่แบบ:BlockLink 1 12 แลกเปลี่ยน 5
Journeyman แม่แบบ:ItemLink 24 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 20
Expert แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 12 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 18–35 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 15
Master แม่แบบ:ItemLink 11–27 0.2 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Bedrock Edition offers[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Armorer[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Armorer.

Armorer Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 5 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 9 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 7 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 36 0 แม่แบบ:BlockLink 1 3 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 3 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 10
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 1 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 4 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 5 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 แม่แบบ:ItemLink 14 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 8 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 30
Master 9 แม่แบบ:ItemLink 8 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 30[note 2]
แม่แบบ:ItemLink 16 0.1 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Butcher[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Butcher.

Butcher Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 14 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 7 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 5 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 4 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 3 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 4 5 แลกเปลี่ยน 10
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 10 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 8 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:ItemLink 3 5 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:BlockLink 18 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Master 8 แม่แบบ:ItemLink 10 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 0

Cartographer[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Cartographer.
Cartographer Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 24 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:BlockLink

11

0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 7 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 2
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 5 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

12
1
0.1
0
แม่แบบ:ItemLink[note 7] 1 2 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

12
1
0.1
0
แม่แบบ:ItemLink[note 7] 1 2 แลกเปลี่ยน 10
Expert 6 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
7 แม่แบบ:ItemLink 3 0.05one of 16 blank Banner

1 5 แลกเปลี่ยน 30
Master 8 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 0

Cleric[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Cleric.

Cleric Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 32 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 4 5 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 9 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 20
8 แม่แบบ:ItemLink 5 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 30
Master 9 แม่แบบ:ItemLink 22 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 0
10 แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 0

Farmer[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Farmer.

Farmer Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 20 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 26 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 22 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 6 5 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:BlockLink 6 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 4 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 4 5 แลกเปลี่ยน 10
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 18 4 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 16 0 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 30
Master 9 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink[note 4] 1 5 แลกเปลี่ยน 30[note 2]
แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 3 5 แลกเปลี่ยน 30[note 2]
แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 3 5 แลกเปลี่ยน 30[note 2]

Fisherman[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Fisherman.

Fisherman Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 20 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:ItemLink 10 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 4 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

1
6
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 6 5 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 5 0.05 แม่แบบ:BlockLink 1 4 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

1
6
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 6 5 แลกเปลี่ยน 2
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 13 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 6 0.1 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Master 8 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 0

Fletcher[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Fletcher.
Fletcher Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 32 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 16 5 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:BlockLink

1
10
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 10 5 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:ItemLink 26 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 14 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 20
6 แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 24 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 แม่แบบ:ItemLink 8 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 30
Master 9 แม่แบบ:BlockLink 8 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 0
10 แม่แบบ:ItemLink 8 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

2
5
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink 5 3 แลกเปลี่ยน 0

Leatherworker[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Leatherworker.

Leatherworker Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 6 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 3 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 7 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:ItemLink 26 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 5 0.1 แม่แบบ:ItemLink 5 2 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 4 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 10
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 9 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 7 0.1 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 4 แลกเปลี่ยน 15
8 แม่แบบ:ItemLink 6 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 30
Master 9 แม่แบบ:ItemLink 5 0.1 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink 6 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 0

Librarian[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Librarian.

Librarian Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 24 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 4 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 6 0.05 แม่แบบ:BlockLink 1 5 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

15-64
1
0.05
0
แม่แบบ:ItemLink [note 8] 1 2 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

15-64
1
0.1
0
แม่แบบ:ItemLink [note 8] 1 2 แลกเปลี่ยน 10
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 5 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:BlockLink 3 5 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

15-64
1
0.1
0
แม่แบบ:ItemLink [note 8] 1 2 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 1 0 แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 15
8 แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink

แม่แบบ:ItemLink

15-64
1
0.1
0
แม่แบบ:ItemLink [note 8] 1 2 แลกเปลี่ยน 30
Master 9 แม่แบบ:ItemLink 20 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 0

Shepherd[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Shepherd.
Shepherd Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:BlockLink 18 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:BlockLink 18 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:BlockLink 18 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
แม่แบบ:BlockLink 18 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05One of 16 Wool

1 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05One of 16 Carpet

4 5 แลกเปลี่ยน 10
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 3 0.05One of 16 Bed

1 5x trade 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 แม่แบบ:ItemLink 3 0.05One of 16 Blank Banner

1 5 แลกเปลี่ยน 30
Master 9 แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 แม่แบบ:ItemLink 3 5 แลกเปลี่ยน 0

Stone Mason[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Stone Mason.

Stone Mason Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 10 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 16 5 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:BlockLink 20 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 4 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 4 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 4 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 4 5 แลกเปลี่ยน 10
Journeyman 5 แม่แบบ:BlockLink 16 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:BlockLink 16 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
แม่แบบ:BlockLink 16 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05One of 16 Colored Terracotta

4 5 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05One of 16 Glazed Terracotta

1 5 แลกเปลี่ยน 30
Master 9 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 1 5 แลกเปลี่ยน 0
แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:BlockLink 1 5 แลกเปลี่ยน 0

Toolsmith[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Toolsmith.
Toolsmith Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 1 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 1 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 1 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 2
แม่แบบ:ItemLink 1 0.1 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 36 0 แม่แบบ:BlockLink 1 2 แลกเปลี่ยน 20
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 30 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 2 0.1 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 3 0.1 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 20
แม่แบบ:ItemLink 4 0.1 Enchanted[note 1]

แม่แบบ:ItemLink

1 2 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 แม่แบบ:ItemLink 12 0.1 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 30
แม่แบบ:ItemLink 5 0.1 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 30
Master 9 แม่แบบ:ItemLink 13 0 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 0

Weaponsmith[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Weaponsmith.

Weaponsmith Economic Trade
เลเวล Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
Novice 1 แม่แบบ:ItemLink 15 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 แม่แบบ:ItemLink 3 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 3 แลกเปลี่ยน 2
Apprentice 3 แม่แบบ:ItemLink 4 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 แม่แบบ:ItemLink 2 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 10
Journeyman 5 แม่แบบ:ItemLink 24 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 แม่แบบ:ItemLink 36 0 แม่แบบ:BlockLink 1 2 แลกเปลี่ยน 20
Expert 7 แม่แบบ:ItemLink 1 0.05 แม่แบบ:ItemLink 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 แม่แบบ:ItemLink 8 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 30
Master 9 แม่แบบ:ItemLink 12 0.05 Enchanted[note 1] แม่แบบ:ItemLink 1 2 แลกเปลี่ยน 0

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load achievements

ความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load advancements

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

จัดทำโดย slicedlime:

  1. REDIRECT Template:YouTube

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

โน๊ต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai When creating an enchantment offer, the game uses a random enchantment level from 5 – 19. The enchantments are never treasure enchantments.
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z As the villager cannot level up any further, they do not actually gain any experience.
  3. a b In worlds that do not have the structure, this trade is not offered.
  4. a b The stew grants one of the effects as if crafted from a flower.
  5. a b c d e f The leather armor has a random color created by two dyes (possibly the same dye twice.)
  6. a b c d The enchantment is chosen randomly with equal chance of any enchantment type occurring and equal chance to get any level of it, so high-level enchantments are as likely to get as low-level enchantments. The price in emeralds depends on the enchantment level and "treasure" status. The possible values are 5–19 emeralds for Lvl I, 8–32 for Lvl II, 11–45 for Lvl III, 14–58 for Lvl IV, and 17–71 for Lvl V. For "treasure" enchantments the price is doubled. Note that the cost is capped to 64, meaning that for example Lvl V books truly range from 17 - 64 emeralds with costs at the upper end of the range being more common.
  7. a b If explorer maps are bought when in the Nether, the End or a superflat world, the explorer map does not show a destination structure, and buying it in an Old world causes the game to freeze
  8. a b c d The enchantment is chosen randomly with equal chance of any enchantment type occurring and equal chance to get any level of it, so high-level enchantments are as likely to get as low-level enchantments. The price in emeralds depends on the enchantment level and "treasure" status. The possible values are 15 – 19 emeralds for Lvl I, 18 – 32 for Lvl II, 21 – 45 for Lvl III, 24 – 58 for Lvl IV, and 27 – 71 for Lvl V. For "treasure" enchantments the price is doubled. Note that the cost is capped to 64, meaning that for example Lvl V books truly range from 27 - 64 emeralds with costs at the upper end of the range being more common.

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

แม่แบบ:Gameplay