การปรุงยา

จาก Minecraft Wiki
แผนผังการปรุงยา (ใช้สูตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด)

การปรุงยา แม่แบบ:Lang-en เป็นวิธีการทำขวดยาโดยการเพิ่มวัตถุดิบต่างๆ ลงในขวดน้ำผ่านแท่นปรุงยา

ต้มยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สูตรการต้มโดยการวางขวดหนึ่งขวดขึ้นไปลงในสามช่องล่างของอินเทอร์เฟซการต้ม ส่วนผสมในช่องบนและ ผงไฟในช่องเชื้อเพลิง คุณจะสามารถกลั่นส่วนผสมลงในแต่ละขวดและปรุงยาที่สามารถดื่มเพื่อให้เอฟเฟกต์กับผู้เล่น. การต้มยา 1 ครั้ง ใช้เวลา 20 วินาที. ผงไฟแต่ละหน่วยจะสามารถใช้ปรุงยาได้ 20 ครั้ง. เชื้อเพลิงนี้จะถูกใช้เพื่อและเมื่อเริ่มกระบวนการ, และจะไม่ได้รับคืนหากการปรุงถูกขัดขวาง (โดยการคึงส่วนผสมหรือขวดยาออกจนหมด)

ยาทุกขวดเริ่มต้นจากขวดน้ำ, โดยเราสามารถหาได้มาจากการเติมจากแหล่งน้ำ ใช้ผงเบลซในการให้พลังงาน หลังจากนั้นให้ใส่ส่วนผสมพื้นฐานลงไปเพื่อทำขวดยาพื้นฐาน โดยยาส่วนมากจะมีส่วนผสมพื้นฐานเป็น หูดเนเทอร์ ในการทำยา Awkward Potion ซึ่งเป็นยาพื้นฐาน จากนั้นใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปเพื่อให้น้ำยามีผลเอฟเฟกต์

อุปกรณ์ในการต้มยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อ ไอคอน การใช้งาน
แท่นปรุงยา ใช้ในการเพิ่มส่วนผสมลงในขวดน้ำ
หม้อ แต่ละหม้อสามารถจุน้ำได้ 1 ถัง (หลังจากวางไว้แล้ว)
สามารถเติมน้ำใส่ขวดยาได้ 3 ขวด
(หลังจากวางไว้แล้ว)แม่แบบ:Only
ผงเปลวไฟ แหล่งเชื้อเพลิงสำหรับแท่นปรุงยา
ขวดแก้ว ภาชนะสำหรับบรรจุยาทุกชนิด
ขวดน้ำ เป็นส่วนผสมหลักในการปรุงยาทุกชนิด
ทำได้โดยเติมน้ำจากหม้อต้มยา หรือบล็อกน้ำด้วยขวดแก้ว

ส่วนผสม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสมพื้นฐาน และส่วนผสมดัดแปลง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสมพื้นฐานเป็นส่วนผสมที่ใส่ลงในขวดน้ำโดยตรง และเป็นส่วนผสมแรกของน้ำยาทุกชนิด หูดเนเทอร์เป็นส่วนผสมพื้นฐานที่พื้นฐานที่สุด เนื่องจากยาส่วนมากมีหูดเนเทอร์เป็นส่วนผสมพื้นฐาน

ส่วนผสมดัดแปลงเป็นส่วนผสม ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของยาหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ยาให้เป็นยาที่แตกต่างกัน ตาแมงมุมดองนั้นมีความพิเศษไม่เหมือนใครซึ่งเป็นตัวดัดแปลงเพียงตัวเดียวที่สามารถเปลี่ยนขวดน้ำให้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพได้โดยตรง

ชื่อส่วนผสม ไอคอน ผลผลิตจากการปรุงลงขวดน้ำเปล่า ผลผลิตจากการปรุงลงขวยยา
Nether Wart น้ำยาเจื่อนๆ ไม่มี
Redstone Dust น้ำยาปกติ ขยายเวลาออกฤทธิ์
Glowstone Dust น้ำยาเข้มข้น เพิ่มระดับความเข้มข้นของผลลัพธ์
Fermented Spider Eye ยาอ่อนแอ สำหรับเติมลงให้ยาที่เป็นมีผลเป็นคุณเท่านั้น; เปลี่ยนความสามารถไปในทางลบ
Gunpowder ยาแบบปา เปลี่ยนขวดยาปกติเป็นขวดยาแบบสาด
Dragon's Breath ยาระเหย
(from Splash Water Bottle)
เปลี่ยนขวดยาแบบปาเป็นยาระเหย

เอฟเฟกต์ทางลบ: การเติมตาแมงมุมดองจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของยาไปในทางลบ

 • ยาที่มีเอฟเฟกต์ทางลบโดยตัวยาก่อนหน้า ก่อนที่จะใส่จาแมงมุมดองลงไปมักจะให้ผลตรงกันข้าม(เช่น การใส่ตาแมงมุมดองลงในยาที่ทำให้วิ่งเร็ว จะเปลี่ยนยาเป็นยาที่ทำให้เชื่องช้า
 • การใส่ตาแมงมุมลงในยาทางลบแล้ว บางตัวยาอาจให้ผลเหมือนเดิมในรูปแบบที่ต่างกัน(เช่น การใส่ตาแมงมุมดองลงในยาพิษที่จะมีผลต่อเนื่อง กลายเป็นยาแห่งความเจ็บปวดที่จะออกผลทันที)
 • ยาล่องหนนั้นเป็นยาทางลบที่คู่กับยามองเห็นในที่มืด

ขวดยาสาด และ ขวดยาระเหย: เป็นยาชนิดใดๆ ก็ตามที่เปลี่ยนไปเป็นยาสาด และยาระเหย

 • ยาสาด และ ยาระเหยนั้นมีจุดประสงค์เหมือนกัน
 • ในรุ่น Bedrock ยาแบบสาดจะมีเวลาให้ผลเพียง 3 ใน 4 ของเวลาที่เทียบกับการดื่มยาปกติ แต่ในรุ่น Java จะให้เวลาเท่ากัน
 • ยาระเหยจะมีเวลาให้ผลเพียง 1 ใน 4 ของเวลาที่เทียบกับการดื่มยาปกติ. เช่น หากยาขวดปกติออกฤทธิ์ 8 นาที, ยาระเหยจะออกฤทธิ์เพียง 2 นาที.

ส่วนผสมที่ให้เอฟเฟกต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสมที่ให้เอฟเฟกต์ ใช้ในการเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับยา แต่จะไม่มีการเพิ่มระดับ หรือเพิ่มเวลาให้กับตัวยา ส่วนประกอบแต่ละชนิดก็จะให้เอฟเฟกต์ที่ต่างกัน โดยยาส่วนมากจะต้องน้ำส่วนผสมใส่ขวดยา Awkward Potion ซึ่งเป็นยาพื้นฐานที่ใช้หูดเนเทอร์ในการทำ

Name Icon เอฟเฟกต์ที่ได้ เอฟเฟกต์ผกผัน
Sugar ความเร็ว ช้าลง
Rabbit's Foot กระโดดสูง
Glistering Melon Slice รักษา การทำให้เสียหาย
Spider Eye ยาพิษ
Pufferfish หายใจใต้น้ำ ไม่มี
Magma Cream ทนไฟ
Golden Carrot มองเห็นในที่มืด ล่องหน
Blaze Powder แข่งแกร่ง ความอ่อนแอ
Ghast Tear การฟื้นฟู
Turtle Shell Turtle Master ไม่มี
Phantom Membrane ตกลงมาด้วยความเร็วช้าๆ

ธาตุ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในรุ่นการศึกษา หรือรุ่น Bedrock ที่เปิดใช้โหมดการศึกษา ธาตุบางชนิดสามารถใช้ในการปรุงยาได้ ส่วนมากจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ไม่ดีได้

ธาตุ ไอคอน เอฟเฟกต์ที่ได้
Bismuth Nausea (วิงเวียน)
Calcium Blindness (ตาพร่า)
Cobalt Weakness (อ่อนแอ)
Silver Poison (ยาพิษ)

สูตรการปรุงยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ยาพื้นฐาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ยาพื้นฐานนั้น เป็นยาที่ไม่ให้เอฟเฟกต์ใดๆ สามารถทำได้โดยการเติมส่วนผสมอย่าหนึ่่ง ลงไปยังขวดน้ำในแท่นปรุงยา

ยา ส่วนผสม ทำให้เป็น

Awkward Potion

น้ำยาพื้นฐาน

Mundane Potion

ไม่มี

Thick Potion

ไม่มี

ยาเอฟเฟกต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ยาเอฟเฟกต์ส่วนใหญ่จะถูกสร้างโดยใช้ Awkward potion เป็นน้ำยาพื้นฐาน โดยน้ำยาพวกนี้สามารถทำให้เป็นเอฟเฟกต์ทางลบได้โดยการเติมตาแมงมุมดองลงไปในขั้นตอตถัดไปส่วนน้ำยาที่ทำให้อ่อนแอทำได้ง่าย โดยการใส่ตาแมงมุมดองลงไปในน้ำเปล่าโดยตรงได้เลย

เอฟเฟกต์ทางบวก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ยา ส่วนผสม การขยายเวลา การเพิ่มระดับ เอฟเฟกต์ที่ได้

Potion of Healing


Potion of Healing
Instant Health
เติมเลือดโดย 4 (แม่แบบ:Healthbar).

เพิ่มระดับ:
Instant Health II
เพิ่มเลือดโดย 8 (แม่แบบ:Healthbar).


Potion of Fire Resistance
( 3:00)


Potion of Fire Resistance
( 8:00)
Fire Resistance
สร้างภูมิคุ้มกันจากความเสียหายจากไฟ ลาวา บล็อกแมกม่า และการโจมตีระยะไกลของเบลซ

Potion of Regeneration
( 0:45)


Potion of Regeneration
( 1:30)

Potion of Regeneration
( 0:22)
Regeneration
เติมเลือด แม่แบบ:Healthbar ทุกๆ 2 วินาที

การเพิ่มระดับ:
Regeneration II
เติมเลือด แม่แบบ:Healthbar ทุกๆ 1.2 วินาที


Potion of Strength
( 3:00)


Potion of Strength
( 8:00)

Potion of Strength
( 1:30)
Strength
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิดของผู้เล่นโดย 3 (แม่แบบ:Healthbar).

การเพิ่มระดับ:
Strength II
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิดของผู้เล่นโดย 6 (แม่แบบ:Healthbar).


Potion of Swiftness
( 3:00)


Potion of Swiftness
( 8:00)

Potion of Swiftness
( 1:30)
Speed
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ความเร็วในการวิ่ง และความยาวของการกระโดด 20%

การเพิ่มระดับ:
Speed II
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ความเร็วในการวิ่ง และความยาวของการกระโดด 40%.


Potion of Night Vision
( 3:00)


Potion of Night Vision
( 8:00)
Night Vision
ทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะอยู่ในระดับแสงสูงสุดรวมถึงบริเวณใต้น้ำ

Potion of Invisibility
( 3:00)


Potion of Invisibility
( 8:00)
Invisibility
ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นผู้เล่นได้ โดยชุดเกราะ และไอเท็มที่ถืออยู่จะยังองเห็น

Potion of Water Breathing
( 3:00)


Potion of Water Breathing
( 8:00)
Water Breathing
ทำให้แถบออกซิเจนเต็มตลอดเวลา เมื่ออยู่ใต้น้ำ

Potion of Leaping
( 3:00)


Potion of Leaping
( 8:00)

Potion of Leaping
( 1:30)
Jump Boost
เพิ่มความสูงของการกระโดดโดย 1⁄2 บล็อก

การเพิ่มระดับ:
Jump Boost II
เพิ่มความสูงของการกระโดดโดย 1 1⁄4 บล็อค


Potion of Slow Falling
( 1:30)


Potion of Slow Falling
( 4:00)
Slow Falling
ทำให้ผู้เล่นตกลงมาในอัตราที่ช้าลงและไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ เมื่อกระทบกับพื้นดิน

เอฟเฟกต์ทางลบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ยา ส่วนผสม การขยายเวลา การเพิ่มระดับ เอฟเฟกต์ที่ใด้

Potion of Poison
( 0:45)


Potion of Poison
( 1:30)

Potion of Poison
( 0:21)
Poison
ทำให้เสียเลือด 1 (แม่แบบ:Healthbar) ทุกๆ 2.5 วินาที

การขยายเวลา:
Poison II
ทำให้เสียเลือด 1 (แม่แบบ:Healthbar) ทุกๆ 1.2 วินาที


Potion of Weakness
( 1:30)


Potion of Weakness
( 4:00)
Weakness
ลดความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิดของผู้เล่นโดย 4 (แม่แบบ:Healthbar).

Potion of Harming

Potion of Harming
Instant Damage
สร้างตวามเสียหายโดยลดเลือดลงโดย 6 (แม่แบบ:Healthbar)

การเพิ่มระดับ:
Instant Damage II
สร้างตวามเสียหายโดยลดเลือดลงโดย 12 (แม่แบบ:Healthbar)


Potion of Slowness
( 1:30)

Potion of Slowness
( 4:00)

Potion of Slowness
( 0:20)
Slowness
ลดความเร็วของผู้เล่นลงที่ 85% ของความเร็วปกติ

การเพิ่มระดับ:
Slowness IV
ลดความเร็วของผู้เล่นลงที่ 40% ของความเร็วปกติ

เอฟเฟกต์ทางบวก และทางลบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Potion Reagent, base Extended Enhanced Effects

Potion of the Turtle Master
(0:20)


Potion of the Turtle Master
(0:40)

Potion of the Turtle Master
(0:20)
Slowness IV, Resistance III
ทำให้ผู้เล่นช้าลงถึง 40% และลดความเสียหายที่ได้รับลงเป็น 40% จากความเสียหายปกติ

Enhanced:
Slowness VI, Resistance IV
ทำให้ผู้เล่นช้าลงถึง 10% และลดความเสียหายที่ได้รับลงเป็น 20% จากความเสียหายปกติ

ยาที่ไม่สามารถในการปรุงได้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The potion of Luckแม่แบบ:Only และ the potion of Decayแม่แบบ:Only จะไม่สามารถปรุงได้แต่จะสามารถพบได้ในช่องเก็บของในโหมดสร้างสรรค์ ในรุ่น Bedrock, potions of Decay สามารถเก็บได้จากหม้อต้มยาในกระท่อมแม่มด


วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

History[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ยาที่ปรุงในหม้อต้มยา (1.9 pre2).

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

Potion type history[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Needs testing

Based on information found in minecraft.jar/lang/en_US.lang, the current potion types are listed below:

 • Potion of Swiftness
 • Potion of Slowness
 • Potion of Strength
 • Potion of Weakness
 • Potion of Healing
 • Potion of Harming
 • Potion of Regeneration
 • Potion of Fire Resistance
 • Potion of Water Breathing
 • Potion of Poison
 • Potion of Night Vision
 • Potion of Invisibility
 • Potion of Leaping
 • Potion of the Turtle Master
 • Potion of Slow Falling

Due to changes in the brewing system, the following potions are currently not accessible:

 • Potion of Haste
 • Potion of Dullness
 • Potion of Nausea
 • Potion of Blindness
 • Potion of Hunger
 • Potion of Decay
 • Potion of Resistance

Some potions also do not have a real name in Minecraft, and are currently not accessible:

 • Potion of potion.healthBoost.postFix
 • Potion of potion.absorption.postFix
 • Potion of potion.saturation.postFix

Trivia[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Splash potion brewed using gunpowder.
 • As long as at least one of the three bottom spaces is filled, the brewing will continue, and additional bottles of water or potion can be added. However, if the ingredient is removed, or the bottom three slots are emptied at any time during the process, the process will stop and nothing will have been brewed.
 • The three potions do not necessarily have to be the same.
 • Upgrading the effect of a potion that has no time parameter (e.g. Instant Health) with glowstone dust has no downsides.
 • Upgrading the time of a potion that has no level II effect (e.g. Fire Resistance) with redstone has no downsides.
 • Although Jeb said that in the 1.9 pre-release 3 there were 161 possible different potion combinations with 2,653 in the future, in the actual third pre-release only 22 different potions could be made without the use of external programs. Of those, 19 potions had one of 8 different effects.
 • Undead mobs take damage from potions of Healing, gain health from potions of Harming, and are unaffected by potions of Poison and Regeneration.
 • By modifying the item NBT using an editor or commands, it is possible to get a potion that cannot be upgraded into a splash potion.


แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โน้ต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


แม่แบบ:Gameplay